แบบทดสอบวิชานาฏศิลป์ 1

10 | Total Attempts: 10750

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบวิชานาฏศิลป์ 1

จงตอบคำถามต่อไปนี้ให้ถู ต้อง


Questions and Answers
 • 1. 
  รำวงมาตรฐานมีกี่เพลง
  • A. 

   8 เพลง

  • B. 

   10 เพลง

  • C. 

   12 เพลง

  • D. 

   14 เพลง

 • 2. 
  ฟ้อนเล็บ เป็นการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคใต้

  • B. 

   ภาคอีสาน

  • C. 

   ภาคกลาง

  • D. 

   ภาคเหนือ

 • 3. 
  รำวงมาตรฐานมีกี่ท่า
  • A. 

   10 ท่า

  • B. 

   12 ท่า

  • C. 

   14 ท่า

  • D. 

   16 ท่า

 • 4. 
  เซิ้งบั้งไฟ เป็นการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาดอีสาน

  • C. 

   ภาคใต้

  • D. 

   ภาคกลาง

 • 5. 
  เพลงงานแสงเดือน ใช้ท่ารำใด
  • A. 

   ท่ายูงฟ้อนยาง

  • B. 

   ท่าชักแป้งผัดหน้า

  • C. 

   ท่าสอดสร้อยมาลา

  • D. 

   ท่าส่าย

 • 6. 
  เพลงคืนเดือนหงาย ใช้ท่ารำใด
  • A. 

   ท่าสอดสร้อยมาลาแปลง

  • B. 

   ท่าส่าย

  • C. 

   ท่าช้างประสานงา

  • D. 

   ท่าชักแป้งผัดหน้า

 • 7. 
  รำโนราห์ เป็นการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคใต้

  • B. 

   ภาคเหนือ

  • C. 

   ภาคกลาง

  • D. 

   ภาคอีสาน

 • 8. 
  รำวงมาตรฐาน เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร
  • A. 

   รำส่าย

  • B. 

   รำโทน

  • C. 

   รำเล่น

  • D. 

   รำเร่

 • 9. 
  ระบำดาวดึงส์ เป็นการแสดงของภาคใด
  • A. 

   ภาคเหนือ

  • B. 

   ภาคใต้

  • C. 

   ภาคอีสาน

  • D. 

   ภาคกลาง

 • 10. 
  ท่ารำสาย เป็นท่ารำของเพลงใด
  • A. 

   เพลงคืนเดือนหงาย

  • B. 

   เพลงงามแสงเดือน

  • C. 

   เพลงชาวไทย

  • D. 

   เพลงรำมาซิมารำ

Back to Top Back to top