ทดสอบ บทที่ 1 วิชา Agricultural Power And Machinery Management

5 Questions | Total Attempts: 121

SettingsSettingsSettings
ทดสอบ บทที่ 1 วิชา Agricultural Power And Machinery Management - Quiz

แบบทดสอบแบบ Multiple Choice ของบทที่ 1 (อยู่ระหว่างการออกแบบ และทดสอบนะครับ)


Questions and Answers
 • 1. 
  ขอบเขตของการบริหารจัดการประกอบด้วยเรื่องใดบ้าง ?
  • A. 

   Capital, Education, Management, Research

  • B. 

   Land, Labor, Management, Marketing, Price

  • C. 

   Capital ,Land, Labor,Management

  • D. 

   Land, Labor, Management, Marketing

 • 2. 
  วัตถุประสงค์ของการจัดการ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งใด
  • A. 

   กำไรสูงสุด

  • B. 

   ประสิทธิภาพสูงสุด

  • C. 

   ผลผลิตสูงสุด

  • D. 

   คุณภาพสูงสุด

 • 3. 
  การจัดการฟาร์มในแง่ของธุรกิจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใด
  • A. 

   Demand and supply

  • B. 

   Price

  • C. 

   Marketing

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ฟาร์มแห่งหนึ่งได้คำนวณสูตรอาหารสัตว์ด้วยโปรแกรม คอมพิวเตอร์จัดเป็นการจัดการฟาร์มที่อิงการอาศัยเรื่องใด
  • A. 

   การจัดการฟาร์มที่อิงธุรกิจ

  • B. 

   การจัดการฟาร์มที่อิงวิทยาศาสตร์

  • C. 

   การจัดการฟาร์มที่อิงศิลปศาสตร์

  • D. 

   ไม่มีข้อที่ถูกต้อง

 • 5. 
  การจัดการเครื่องจักรกลเกษตรที่มีความสำคัญสูงในของการจัดการฟาร์ม (farm management) เนื่องมาจากสาเหตุใด
  • A. 

   มีต้นทุนสูง

  • B. 

   มีความจำเพาะสูง

  • C. 

   มีค่าใช้จ่ายสูง

  • D. 

   มีความจำเป็นด้านการการบริหารจัดการสูง

Back to Top Back to top