ทดสอบการเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

10 | Attempts: 25353
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

ให้นักเรียนชั้น ม.5/6 และ ม.5/7 เข้าทำข้อสอบชุดนี้ภายใน ันที่ 2-8 ก.พ. 2553 โดยกรอกชื่อผู้เข้าใช้ดั นี้ชื่อ นามสกุล เลขที่ ชั้น ตัวอย่างเช่น pakdee kuntee-3-5/6


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง                      
  • A. 

   2-methylpentane

  • B. 

   2-methylbutane

  • C. 

   3-methylbutane

  • D. 

   3-methylpentane

 • 2. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง              
  • A. 

   2-methyl-3-methylbutane

  • B. 

   2-3-dimethylbutane

  • C. 

   2,3-dimethylbutane

  • D. 

   2,3-dimethylhexane

 • 3. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง        
  • A. 

   2,2,4-trimethylpentane

  • B. 

   2,4,4-trimethylpentane

  • C. 

   2,2,4-trimethyloctane

  • D. 

   2,4,4-trimethyloctane

 • 4. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง                              
  • A. 

   3-ethyl-4-methylpentane

  • B. 

   2-methyl-3-ethylpentane

  • C. 

   4-methyl-3-ethylpentane

  • D. 

   3-ethyl-2-methylpentane

 • 5. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง                          
  • A. 

   3,4,5-trimethylhexane

  • B. 

   2,3,4-trimethylhexane

  • C. 

   4-ethyl-2,3-dimethylpentane

  • D. 

   2-ethyl-3,4-dimethylpentane

 • 6. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง                   
  • A. 

   Cycloheptane

  • B. 

   Methylcycloheptane

  • C. 

   Methylhexane

  • D. 

   Methylcyclohexane

 • 7. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง      
  • A. 

   3-methyl-1-butene

  • B. 

   2-methyl-3-butene

  • C. 

   3-methylbutene

  • D. 

   2-methylbutene

 • 8. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง           
  • A. 

   2,3-dimethyl-3-butene

  • B. 

   2,3-dimethyl-1-butene

  • C. 

   2,3-dimethylbutene

  • D. 

   2,3-dimethyl-1-hexene

 • 9. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง                
  • A. 

   2,4-dimethylpentene

  • B. 

   2,4-dimethyl-2-heptene

  • C. 

   2,4-dimethyl-2-pentene

  • D. 

   2,4-dimethyl-3-pentene

 • 10. 
  ข้อใดเรียกชื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนี้มีชื่อแบบ IUPAC ได้ถูกต้อง          
  • A. 

   4-ethyl-2,3-dimethyl-2-hexene

  • B. 

   3-ethyl-4,5-dimethyl-4-hexene

  • C. 

   4,5-dimethyl-3-ethyl-4-hexene

  • D. 

   4-ethyl-2,3-dimethyl-4-hexene

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.