แบบทดสอบบทที่5

10 | Attempts: 10532
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบบทที่5 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  กาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดงดีเด่นด้านโวหารใด
  • A. 

   พรรณนาโวหาร

  • B. 

   สาธกโวหาร

  • C. 

   อุปมาโวหาร

  • D. 

   บรรยายโวหาร

 • 2. 
  คำประพันธ์ในข้อใดมีการใช้คำเลียนเสียงธรรมชาติ 
  • A. 

   ทองแดงเผือกเนียมราย ในเหล่า

  • B. 

   ฝูงช้างสล้างใหญ่น้อย พังพลาย

  • C. 

   ลงท่าน้ำดำบ้วน เล่นร้องฮูมแปร๋น

  • D. 

   ทอกโทนพินายหลาย ส่ำถ้วน

 • 3. 
  เทโพพาพวกพ้อง               เทพา    ปลาตะเพียนปลากาพา คู่เคี้ย    สลุมพรอ้ายบ้าปลา             หลายหมู่    ปลาผักพร้าม้าเพรี้ย           ว่ายไหล้หนวดพราหมณ์   คำประพันธ์ข้างต้นมีคำโทโทษปรากฏอยู่ในบาทใด
  • A. 

   บาทที่ 1

  • B. 

   บาทที่ 2

  • C. 

   บาทที่ 3

  • D. 

   บาทที่ 4

 • 4. 
  ข้อใดเป็นคำเอกโทษ
  • A. 

   แสนสนุกปลุกใจหวัง วิ่งหรี้

  • B. 

   ลางลิงหูลิงลิง หลอกขู้

  • C. 

   กระจงกระจิดหน้า เอ็นดู

  • D. 

   มีเคี่ยวขาวน้อยช้อย แนบข้างเคียงสอง

 • 5. 
  ข้อใดมีสัมผัสพยัญชนะมากที่สุด
  • A. 

   ขนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นกล้าเหมือนกัน

  • B. 

   ยูงทองย่องเยื้องย่าง รำฉวาง

  • C. 

   รายร่ายฟ่ายเฟื่องหาง เฉิดหน้า

  • D. 

   ปากหงอนอ่อนสำอาง ลายเลิศ

 • 6. 
  ข้อใดสื่อจินตภาพความเคลื่อนไหว
  • A. 

   ลิงไต่กระไดลิง ลิงโลดคว้าประสาลิง

  • B. 

   เที่ยวเล่นเป็นเกษมสุข แสนสิ่งสนุกปลุกใจหวัง

  • C. 

   ไก่ฟ้าอ้าสดแสง หัวสุกแดงแทงเดือยแนม

  • D. 

   เลียงผาอยู่ภูเขา หนวดพรายเพราเขาแปล้ปลาย

 • 7. 
  ข้อใดเป็นการประสานศิลปะในการเล่นเสียงสระ เสียงพยัญชนะ เสียงวรรณยุกต์และเล่นคำซ้ำเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน
  • A. 

   หัวลิงหมากลังลิง ต้นลางลิงแลหูลิง ลิงไต่กระไดลิง ลิงโลดคว้าประสาลิง

  • B. 

   นกแก้วแจ้วเสียงใส คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา นกตั้วผัวเมียคลา ฝ่าแขกเต้าเหล่าโนรี

  • C. 

   ดูหนูสู่รูงู งูสุดสู้หนูสู้งู หนูงูสู้ดูอยู่ รูปงูทู่หนูมูท

  • D. 

   งูเขียวรัดตุ๊กแก ตุ๊กแกแก่คางแข็งขยัน กัดงูงูยิ่งพัน อ้าปากง่วงล้วงตับกิน

 • 8. 
  ข้อใดบรรยายให้เห็นธรรมชาติของพืชได้ดีที่สุด
  • A. 

   ยื่นเลื้อยเฟื้อยลงมา โบยโบก แต่ค่าไม้ใหญ่น้อย แกว่งเยื้องไปมา

  • B. 

   ปากหงอนอ่อนสำอาง ลายเลิศ รำเล่นเต้นงามหง้า ปีกป้องเป็นเพลง

  • C. 

   รูปร่างอย่างแพะเอา มาเปรียบ ขนเหม็นสาบหยาบร้าย กลิ่นกล้าเหมือนกัน

  • D. 

   จอกสร่ายกินไคลคลา เชยหมู่ ตามคู่มาคล้ายคล้าย ผุดให้เห็นตัว

 • 9. 
  คำประพันธ์ในข้อใดอ่านแล้วเกิดความสนุกสนานเบิกบานใจ
  • A. 

   เสือโคร่งยงปีบเปรี้ยง แอบโจนเฉียงเสียงพึงกลัว

  • B. 

   กระต่ายหลายพงศ์พรรค์ เต้นชมจันทร์หันตัวตาม

  • C. 

   พังพลายหมู่หลายซร้อง ในเถื่อนท้องร้องระงมดง

  • D. 

   นกแก้วเจ้าเสียงใส คลอไคล้คู่หมู่สาลิกา

 • 10. 
  “ยูงทองย่องเยื้องย่าง       รำรางชางช่างฟ่ายหาง      ปากหงอนอ่อนสำอาง         ช่างรำเล่นเต้นตามกัน”      คำประพันธ์ข้างต้นใช้กลวิธีใดในการสร้างภาพ
  • A. 

   สัทพจน์

  • B. 

   นาฏการ์

  • C. 

   บุคลาธิษฐาน

  • D. 

   อธิพจน์

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.