คำถามวรรณคดีสมัยสุโขทัย

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
The editorial team at ProProfs Quizzes consists of a select group of subject experts, trivia writers, and quiz masters who have authored over 10,000 quizzes taken by more than 100 million users. This team includes our in-house seasoned quiz moderators and subject matter experts. Our editorial experts, spread across the world, are rigorously trained using our comprehensive guidelines to ensure that you receive the highest quality quizzes.
Learn about Our Editorial Process
| By TuaRamNick
T
TuaRamNick
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 2,544
: 5 | Attempts: 2,544

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
คำถามวรรณคดีสมัยสุโขทัย - Quiz

สุโขทัย


Questions and Answers
 • 1. 

  1.วรรณคดีเรื่องแรกของสุโขทัยคือเรื่องอะไร

  • A.

   สมุทรโฆษคำฉันท์

  • B.

   ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

  • C.

   ไตรภูมิพระร่วง

  • D.

   เสือโคคำฉันท์

  Correct Answer
  B. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง
  Explanation
  The correct answer is "ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง". This is the first literary work of Sukhothai, which is a historical epic that tells the story of Khun Ramkhamhaeng, the third king of the Sukhothai Kingdom. It is considered an important piece of Thai literature as it provides insights into the history, culture, and values of the Sukhothai period.

  Rate this question:

 • 2. 

  2.ใครคือผู้แต่งไตรภูมิพระร่วง

  • A.

   พ่อขุนรามคำแหง

  • B.

   นางนพมาศ

  • C.

   ท้าวศรีจุฬาลักษ์

  • D.

   พระมหาธรรมราชาที่ 1

  Correct Answer
  D. พระมหาธรรมราชาที่ 1
  Explanation
  The correct answer is "พระมหาธรรมราชาที่ 1". This is because the question is asking about the author of "ไตรภูมิพระร่วง" and "พระมหาธรรมราชาที่ 1" is the author of this literary work.

  Rate this question:

 • 3. 

  3.วรรณคดีสมัยสุโขทัยมีกี่เรื่อง

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  D. 4
  Explanation
  The correct answer is 4 because the question is asking how many stories there are in the literature of the Sukhothai period.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.เนื้อเรื่องของศิลาจารึกหลักที่ 1 แบ่งเป็นกี่ตอน

  • A.

   1

  • B.

   2

  • C.

   3

  • D.

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  The story of Silajareuk Lum 1 is divided into 3 episodes.

  Rate this question:

 • 5. 

  5.วัดที่มีพระพุทธชินสีห์คือวัดใด

  • A.

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก

  • B.

   วัดพระธรรมกาย

  • C.

   วัดพระธาตุสุโขทัย

  • D.

   วัดพระพุทธบาท

  Correct Answer
  A. วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก
  Explanation
  The correct answer is "วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก". This answer is correct because it is the name of a specific temple that is known for housing the Phra Phutthachinnarat, which is a highly revered Buddha image.

  Rate this question:

Quiz Review Timeline +

Our quizzes are rigorously reviewed, monitored and continuously updated by our expert board to maintain accuracy, relevance, and timeliness.

 • Current Version
 • Mar 21, 2023
  Quiz Edited by
  ProProfs Editorial Team
 • Nov 16, 2010
  Quiz Created by
  TuaRamNick
Back to Top Back to top
Advertisement
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.