คำถามวรรณคดีสมัยสุโขทัย

5 | Total Attempts: 1841

SettingsSettingsSettings
Please wait...
คำถามวรรณคดีสมัยสุโขทัย

สุโขทัย


Questions and Answers
 • 1. 
  1.วรรณคดีเรื่องแรกของสุโขทัยคือเรื่องอะไร
  • A. 

   สมุทรโฆษคำฉันท์

  • B. 

   ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

  • C. 

   ไตรภูมิพระร่วง

  • D. 

   เสือโคคำฉันท์

 • 2. 
  2.ใครคือผู้แต่งไตรภูมิพระร่วง
  • A. 

   พ่อขุนรามคำแหง

  • B. 

   นางนพมาศ

  • C. 

   ท้าวศรีจุฬาลักษ์

  • D. 

   พระมหาธรรมราชาที่ 1

 • 3. 
  3.วรรณคดีสมัยสุโขทัยมีกี่เรื่อง
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  4.เนื้อเรื่องของศิลาจารึกหลักที่ 1 แบ่งเป็นกี่ตอน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  5.วัดที่มีพระพุทธชินสีห์คือวัดใด
  • A. 

   วัดพระศรีรัตนมหาธาตุพิษณุโลก

  • B. 

   วัดพระธรรมกาย

  • C. 

   วัดพระธาตุสุโขทัย

  • D. 

   วัดพระพุทธบาท

Back to Top Back to top