แบบทดสอบบทที่2

10 | Attempts: 28345
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบบทที่2 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับบทเสภาสามัคคีเสวก
  • A. 

   บทเสภาสามัคคีเสวกเกิดขึ้นในราวปี พ.ศ.2457

  • B. 

   บทเสภาสามัคคีมี 4 ตอน คือ กิจการแห่งนที กวีนิรมิต วิศวกรรมาและสามัคคีเสวก

  • C. 

   บทเสภาสามัคคีแต่งด้วยกาพย์ยานีกับกลอนสุภาพ

  • D. 

   บทเสภาสามัคคี ใช้สำหรับขับอธิบายนำเรื่องในการฟ้อนรำตอนต่างๆ

 • 2. 
  อันชาติใดไร้ช่างชำนาญศิลป์ เหมือนนารินไร้โฉมบรรโลมสง่าใครใครเห็นไม่เป็นที่จำเริญตา เขาจะพากันเย้ยให้อับอายคำประพันธ์ข้างต้นใช้โวหารภาพพจน์แบบใด
  • A. 

   คำอุปมา

  • B. 

   คำอุปลักษณ์

  • C. 

   คำสัญลักษณ์

  • D. 

   คำนามมัย

 • 3. 
  "เพราะขาดเครื่องระงับดับรำคาญ โอสภใดจะสมานซึ่งหัวใจ"คำว่า "โอสถ" ในที่นี้หมายถึงข้อใด
  • A. 

   ยารักษาโรค

  • B. 

   ความร่ำรวย

  • C. 

   งานศิลปะ

  • D. 

   ความรัก

 • 4. 
  "เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา"ข้อความในข้อใดสัมพันธ์กับข้อความที่กำหนดให้
  • A. 

   เพราะการช่างนี้สำคัญอันวิเศษ ทุกประเทศนานาทั้งน้อยใหญ่

  • B. 

   ศิลปกรรมนำใจให้สร่างโศก ช่วยบรรเทาทุกข์ในโลกให้เหือดหาย

  • C. 

   อันชาติใดไร้ศานติสุขสงบ ต้องมัวรบรานรอนหาผ่อนไม่

  • D. 

   ใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่าง ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง

 • 5. 
  แม้พวกเราชาวไทยตั้งใจช่วย   เอออำนวยช่างไทยให้ทำของ  ช่างคงใฝ่ใจผูกถูกทำนอง   และทำของงามงามขึ้นตามกาลคำประพันธ์นี้กล่าวด้วยน้ำเสียงตรงกับข้อใด
  • A. 

   เตือนสติ

  • B. 

   ขอร้อง

  • C. 

   ตำหนิ

  • D. 

   เชิญชวน

 • 6. 
  ประการหนึ่งพึงคิดในจิตมั่น   ว่าทรงธรรม์เหมือนบิดาบังเกิดหัว ควรเคารพยำเยงและเกรงกลัว ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดีจากคำประพันธ์ผู้เขียนมีจุดประสงค์อย่างไร
  • A. 

   ให้ข้าราชการทำเพื่อส่วรรวม

  • B. 

   ให้ทุกคนทำประโยชน์เพื่อตนเอง

  • C. 

   ให้ประชาชนยึดมั่นในตนเอง

  • D. 

   ให้จงรักภักดีต่อพระเจ้าเเผ่นดิน

 • 7. 
  ในบทเสภาสามัคคีเสวกสาระสำคัญของเรื่องตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ประเทศชาติจะไปรอดเพราะทุกคนเข้าใจกัน

  • B. 

   ความเห็นแก่ตัวนำไปสู่ความล้าหลัง

  • C. 

   ข้าราชการมีความสามัคคีทำให้เกิดความเจริญ

  • D. 

   ข้าราชบริพารล้วนแต่ซื่อสัตย์สุจริต

 • 8. 
  "แม้ต่างคนต่างเถียงเกี่ยงแก่งแย่ง  นายเรือจะเอาแรงมาแต่ไหน"ข้อใดมีความสัมพันธ์แสดงผลของคำประพันธ์นี้ 
  • A. 

   นายจะสั่งสิ่งใดไม่เข้าจิต จะต้องติดตันใจให้ขัดขวาง

  • B. 

   จะยุ่งแล้วยุ่งเล่าไม่เข้าทาง เรือก็คงอับปางกลางสาคร

  • C. 

   ควรเคารพยำเยงและเกรงกลัว ประโยชน์ตัวนึกน้อยหน่อยจะดี

  • D. 

   ควรนึกว่าบรรดาข้าพระบาท ล้วนเป็นราชบริพารพระทรงศรี

 • 9. 
  ในบทเสภาสามัคคีเสวกข้อใดเปรียบเทียบไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ลูกเรือ = ข้าราชบริพาร

  • B. 

   กัปปิตัน = พระมหากษัตริย์

  • C. 

   นาวา = ประเทศไทย

  • D. 

   คลื่นลมแรง = ความสามัคคี

 • 10. 
  เหล่าเสวกตกที่กะลาสี   ควรคิดถึงหน้าที่นั้นเป็นใหญ่ รักษาตนเคร่งคงตรงวินัย สมานใจจงรักพระจักรี ไม่ควรเลือกที่รักมักที่ชัง   สามัคคีเป็นกำลังพลังศรี ควรปรองดองในหมู่ราชเสวี ให้สมที่ร่วมพระเจ้าเราองค์เดียวข้อใดไม่ได้กล่าวถึงในคำประพันธ์
  • A. 

   ความเพียรพยายาม

  • B. 

   ความสามัคคี

  • C. 

   ความรับผิดชอบ

  • D. 

   ความีวินัย

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.