แบบทดสอบบทที่1

10 | Total Attempts: 12321

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบบทที่1 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  เรื่องพระสุริโยทัยขาดคอช้าง ช่วยปลุกสำนึกเยาวชนไทยให้เห็นคุณค่าด้านใด
  • A. 

   ความรัก

  • B. 

   ความกล้าหาญ

  • C. 

   ความเสียสละ

  • D. 

   ความอดทน

 • 2. 
  เพราะเหตุใดพระสุริโยทัยจึงสิ้นชีวิต
  • A. 

   ปกป้องรักษาบ้านเมือง

  • B. 

   ปกป้องพระสวามีจากข้าศึก

  • C. 

   ตกช้างลงมา

  • D. 

   เสียพระทัยมาก

 • 3. 
  "ขุนมอญร่อนง้าวฟาด ฉาดฉะขาดแล่งตราบอุระ หรุบดิ้น"โคลงนี้หมายถึงผู้ใด
  • A. 

   พระมหาจักรพรรดิ

  • B. 

   บุเรงนอง

  • C. 

   พระสุริโยทัย

  • D. 

   พระเจ้าเสือ

 • 4. 
  "ทรงเครื่องยุทธพิไชย เช่น อุป - ราชแฮ" หมายถึง
  • A. 

   พระมหาจักพรรดิ

  • B. 

   พระสุริโยทัย

  • C. 

   พระเจ้าแปร

  • D. 

   บุเรงนอง

 • 5. 
  คำว่า "เตลง" ตามรูปศัพท์มีความหมายตรงกับข้อใด
  • A. 

   เขมร

  • B. 

   พม่า

  • C. 

   มอญ

  • D. 

   มอญพม่า

 • 6. 
  "สรรเพชรที่แปดเจ้า  อยุธยา" หมายถึงกษัตริย์พระองค์ใด
  • A. 

   พระเจ้าเสือ

  • B. 

   พระเจ้าอยู่หัวท้ายสระ

  • C. 

   พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ

  • D. 

   พระเจ้าอุทุมพร

 • 7. 
  เพราะเหตุใดโขนเรือพระที่นั่งจึงหัก
  • A. 

   เนื่องจากน้ำเชี่ยวมาก จึงคัดท้ายเรือไม่อยู่

  • B. 

   เนื่องจากคลองแคบมาก จึงคัดท้ายเรือไม่ถนัด

  • C. 

   เนื่องจากโขนเรือเก่ามาก จึงทำให้หักลงมาเอง

  • D. 

   เนื่องจากคลองคดเคี้ยวมาก โขนเรือพระที่นั่งจึงไปชนกับกิ่งไม้ใหญ่

 • 8. 
  พระเจ้าแผ่นดินทรงพระราชดำริว่าควรทำอย่างไร  เพื่อจะได้ไม่ต้องประหารชีวิตพันท้ายนรสิงห์
  • A. 

   ให้บวงสรวงเพื่อขอขมาโทษเรือ

  • B. 

   ให้ประหารรูปปั้นพันท้ายนรสิงห์แทน

  • C. 

   ให้บอกแก่ใคร ๆ ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

  • D. 

   ให้ข้าราชบริพารทุกคนปิดเรื่องไว้เป็นความลับ

 • 9. 
  พันท้ายนรสิงห์มีเหตุผลอย่างไรที่จะยืนยันให้เป็นในตามที่ตนเองประสงค์
  • A. 

   เพื่อต้องการตายอย่างมีเกียรติ์

  • B. 

   เพื่อต้องการตายให้พ้นจากการอับอายขายหน้า

  • C. 

   เพื่อรักษาประเพณีและเกียรติของพระเจ้าแผ่นดินเอาไว้

  • D. 

   เพื่อให้เป็นเยี่ยงอย่างที่ดีแก่คนทั้งหลาย

 • 10. 
  นอกจากความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความเสียสละเพื่อส่วนรวมแล้ว  คุณธรรมสำคัญอีกประการหนึ่งของพันท้ายนรสิงห์ ที่กวีมุ่งเน้นในโคลงคือข้อใด
  • A. 

   ความกตัญญู

  • B. 

   ความอดทน

  • C. 

   ความอดออม

  • D. 

   ความอดกลั้น

Back to Top Back to top