แบบทดสอบวัดความพร้อมในการเรียนเวทย์มนต์

7 | Attempts: 35282
Share

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบวัดความพร้อมในการเรียนเวทย์มนต์ - Quiz

โปรดอ่าน!1) ข้อสอบมีจำนวน 7 ข้อ 100 คะแนน2) มีเวลาทำแบบทดสอบ 10 นาที 3) ต้องทำแบบทดสอบพียง 1 รอบ เท่านั้น โปรดซื่อสัตย์ต่อตนเอง4) อ่านข้อ 1-3 อีกครั้ง และ โปรดทำตามอย่างเคร่งครัด จึงเรียนมาเพื่อทราบGalagaผ.อ. สทว.


Questions and Answers
 • 1. 
  ท่านคิดว่าบุคคลที่พ่อแม่เป็นผู้วิเศษแต่ตัวเองเป็นมักเกิ้ลจะมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องของการใช้เวทย์มนต์เพื่อความสะดวกสบายในชีวิต
  • A. 

   อิจฉาในความสามารถของผู้วิเศษ

  • B. 

   ผิดหวังอย่างรุนแรงที่ตัวเองไร้เวทย์มนต์

  • C. 

   เศร้าใจที่ตัวเองไม่สามารถใช้เวทย์มนต์เพื่อความสะดวกสบายได้

  • D. 

   เพิกเฉย เพราะคิดว่าเวทย์มนต์ไม่สำคัญกับชีวิตของเรา

  • E. 

   การไร้เวทย์มนต์เป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมที่ต้องยอมรับ

 • 2. 
  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้วิเศษที่ใช้เวทย์มนต์ต้องห้าม
  • A. 

   เพื่อเป็นมาตรการป้องกันผู้ก่อการร้ายในโลกเวทย์มนต์และโลกมักเกิ้ล

  • B. 

   เพื่อลดขีดความสามารถของผู้ก่อการร้ายทางเวทย์มนต์

  • C. 

   เพื่อเป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบแบบแผน

  • D. 

   เพื่อความสงบสุขในโลกเวทย์มนต์

  • E. 

   เพื่อให้มีมาตรฐานในการดำเนินชีวิตแบบผู้วิเศษ

 • 3. 
  โปรดคลิก!!http://www.youtube.com/watch?v=aeQUfJ4LFN8ท่านคิดว่าผู้วิเศษจะมีมุมมองอย่างไรเมื่อได้ชมคลิปวิดิโอนี้
  • A. 

   เป็นเรื่องปกติวิสัยของธรรมชาติ

  • B. 

   เป็นเรื่องความสมดุลของระบบนิเวศ

  • C. 

   เป็นเรื่องของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตที่ใครแข่งแกร่งกว่าจะอยู่รอด

  • D. 

   เป็นเรื่องของวิทยาศาตร์ประยุกต์

  • E. 

   เป็นเรื่องของความสวยงามทางธรรมชาติที่แฝงพิษอย่างน่ากลัว

 • 4. 
  ในการร่ายคาถาผู้พิทักษ์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสมาธิบวกกับการร่ายคาถาที่แม่นยำแจ่เหนือสิ่งอื่นใดการจะทำให้การร่ายคาถานี้ทรงประสิทธิภาพสูงสุดนั้นก็คือ....?.....และสิ่งนี้จะทำให้พลังของท่านผลักดันเหล่าผู้เสพความตายให้พ่ายแพ้ราบคาบจงเติมคำในช่องว่าง?
 • 5. 
  อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ผู้วิเศษล้มเหลวในการร่ายคาถาน้อยที่สุด
  • A. 

   การมีสมาธิไม่เพียงพอ

  • B. 

   การร่ายคาถาผิด

  • C. 

   การบาดเจ็บสาหัส

  • D. 

   การไร้สติ

  • E. 

   การเร่งรีบ

 • 6. 
  คาถาร่ายผู้พิทักษ์และเสกให้ของลองได้มีว่าอย่างไร  ตามลำดับ
  • A. 

   EXPECTO PATRONUM / Wingadium Levioza

  • B. 

   EXPECTO PATRONAM / Wingadium Leviosa

  • C. 

   EXPECTO PATRONUM / Wingadium Reviosa

  • D. 

   EXPECTO PATRONAM / Wingadium Levioza

  • E. 

   EXPECTO PATRONUM / Wingadium Leviosa

 • 7. 
    Aconite (อะโคไนต์) หรือ Monkshood, Wlfbane อะโคไนต์ เป็นพืชที่มีพิษอย่างร้ายแรง จึงเป็นที่มาของชื่อ Wolfbane ส่วนชื่อ Monkshood ได้มาจากรูปทรงของดอก (พืชชนิดนี้นำมาเป็นส่วนผสมของน้ำมันที่ใช้นวดข้อต่อที่เจ็บปวด แต่ถ้ากลืนหรือซึมซับผ่านผิวหนังที่แตกโดยตรงอาจทำให้ตายได้)จากข้อมูลดังกล่าวน่าจะเกี่ยวข้องกับวิชา...........
Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.