ข้อสอบเคมีent'(ความเข้มข้นของสารละลาย)

5 | Total Attempts: 1943

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
ข้อสอบเคมีent

กำหนดมวลอะตอมH=1C=12N=14O=16Na=23Cl=35.5


Questions and Answers
 • 1. 
  1.ก๊าซไฮโดรเจนคลอไรด์หนัก1.46กิโลกรัม นำไปละลายน้ำจะได้กรดไฮโดรริก10dm3 กรดนี้มีความเข้มข้นเท่าใด(Ent’23)
  • A. 

   0.146 g/dm3

  • B. 

   14.6% (น้ำหนัก/น้ำหนัก)

  • C. 

   4mol/dm3

  • D. 

   0.4 mol/dm3

 • 2. 
  2.น้ำส้มสายชูชนิดหนึ่ง มีความหนานแน่น 1.13 g/cm3 ระบุว่ามีกรดแอซีติกละลายอยู่ร้อยละ8โดยน้ำหนักน้ำส้มสายชูนี้จะมีความเข้มข้นคิดเป็นกี่ mol/dm3(ENT’43)
  • A. 

   0.13

  • B. 

   1.33

  • C. 

   1.51

  • D. 

   7.1

 • 3. 
  3.ผ่านก๊าซAลงในน้ำจำนวนหนึ่ง ได้สารละลายกรดBที่มีความเข้มข้นร้อยละ30โดยมวล และมีความหนาแน่น1.1กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร ถ้ามวลโมเลกุลของB=66สารละลายกรดBมีความเข้มข้นกี่โมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตร(ENT’37)
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   20

  • D. 

   25

 • 4. 
  4.ความเข้มข้นของตัวถูกละลายชนิดต่างๆในสารละลายA,BและCในน้ำ เป็นดังนี้สารละลายในน้ำ   ตัวถูกละลาย ความเข้มข้นA               NaCl            58.5g/dm3B                Na2SO4      71g/dm3C                NaOH         10%โดยมวลต่อปริมาตรการเรียงลำดับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วย mol/dm3 จากมากไปน้อยข้อใดถูกต้อง(ENT’34)
  • A. 

   A>B>C

  • B. 

   B>A>C

  • C. 

   C>B>A

  • D. 

   C>A>B

 • 5. 
  5.ของเหลวขนิดหนึ่งมีสูตรเป็นA3B มีความถ่วงจำเพาะ1.50 (มวลอะตอมของA=33,B=21)เมื่อนำA3B  20 cm3 ผสมกับน้ำให้มีปริมาตรสุดท้ายเท่ากับ500cm3 สารละลายที่ได้จะมีความเข้มข้นกี่mol/dm3(ENT’26)
  • A. 

   2.0

  • B. 

   1.5

  • C. 

   1.0

  • D. 

   0.5

Back to Top Back to top