แบบทดสอบความรู้เรื่อง รำวงมาตรฐาน

10 | Total Attempts: 23590

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
แบบทดสอบความรู้เรื่อง รำวงมาตรฐาน - Quiz

ยินดีต้อนรับนักเรียนทุก นสู่การทำแบบทดสอบความรู ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อลงใ ช่อง you name  แล้วคลิกปุ่ม start Quiz  เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบควา รู้ เมื่อกดคำตอบข้อสุดท้าย คะแนนของนักเรียนก็จะปรา ฏน่ะค่ะ ขอให้ทุกคนโชคดีน่ะค่ะ


Questions and Answers
 • 1. 
  1.  ท่ารำส่าย ใช้ประกอบการรำของเพลงใด
  • A. 

   ก. เพลงงามแสงเดือน

  • B. 

   ข. เพลงชาวไทย

  • C. 

   ค. เพลงรำมาซิมารำ

  • D. 

   ง. เพลงคืนเดือนหงาย

 • 2. 
  2.  เพลงในข้อใดเป็นเพลงรำวงมาตรฐาน
  • A. 

   ก. เพลงลอยกระทง

  • B. 

   ข. เพลงงามแสงเดือน

  • C. 

   ค. เพลงรำอวยพร

  • D. 

   ง. เพลงปีใหม่

 • 3. 
  3.  การรำเป็นคู่หญิง – ชาย และเดินรำเป็นวง หมายถึงการแสดงประเภทใด
  • A. 

   ก. รำเดี่ยว

  • B. 

   ข. รำคู่

  • C. 

   ค. รำแม่บท

  • D. 

   ง. รำวง

 • 4. 
  4.  เพลงในข้อใดหมายถึงเพลงรำวง
  • A. 

   ก. เพลงแม่บท

  • B. 

   ข. เพลงฟ้อนเล็บ

  • C. 

   ค. เพลงลอยกระทง

  • D. 

   ง. เพลงลาวจ้อย

 • 5. 
  5.  เพลงรำวงมาตรฐานมีกี่เพลง
  • A. 

   ก. 8 เพลง

  • B. 

   ข. 10 เพลง

  • C. 

   ค. 12 เพลง

  • D. 

   ง. 14 เพลง

 • 6. 
  6. รำวงมาตรฐานมีวิวัฒนาการมาจากอะไร
  • A. 

   ก. รำวง

  • B. 

   ข. รำโทน

  • C. 

   ค. รำส่าย

  • D. 

   ง. รำยั่ว

 • 7. 
  7.  เพลงในข้อใดที่มีท่านาฏยศัพท์เหมือนกัน
  • A. 

   ก. เพลงรำมาซิมารำ กับ เพลงยอดชายใจหาญ

  • B. 

   ข. เพลงงามแสงเดือน กับ เพลงคืนเดือนหงาย

  • C. 

   ค. เพลงชาวไทย กับ เพลงดอกไม้ของชาติ

  • D. 

   ง. เพลงบูชานักรบ กับ เพลงดวงจันทร์ขวัญฟ้า

 • 8. 
  8.  เครื่องดนตรีที่ใช้ประกอบการรำวงมาตรฐาน คือเครื่องดนตรีใด
  • A. 

   ก. ฉิ่ง ฉาบ โหม่ง

  • B. 

   ข. ฉิ่ง ฉาบ กลอง

  • C. 

   ค. ฉิ่ง กรับ โหม่ง

  • D. 

   ง. ฉิ่ง กรับ โทน

 • 9. 
  9.  ท่ารำใดที่ทำมือจีบหงายชายพกกับวงบน                                                                                                                            
  • A. 

   ก. ท่าสอดสร้อยมาลา

  • B. 

   ข. ท่าชักแป้งผัดหน้า

  • C. 

   ค. ท่าช้างประสานงา

  • D. 

   ง. ท่ารำส่าย

 • 10. 
  10. การรำวงจะเคลื่อนวงไปทางทิศใด                                                                                                                                         
  • A. 

   ก. ตามเข็มนาฬิกา

  • B. 

   ข. ทวนเข็มนาฬิกา

  • C. 

   ค. ตามความถนัด

  • D. 

   ง. ตามความตกลงของผู้รำ

Back to Top Back to top