ปริศนาคำทาย

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by 32sutida401
3
32sutida401
Community Contributor
Quizzes Created: 1 | Total Attempts: 6,395
: 10 | Attempts: 6,402

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

อะไรเอ๋ย?คิดให้ดีมีรางวัล ^0^**เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวั ย


Questions and Answers
 • 1. 

  1.อะไรเอ๋ย มีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคน?

  • A. 

   ก.กาน้ำ

  • B. 

   ข.หม้อข้าว

  • C. 

   ค.ยุ้งข้าว

  Correct Answer
  B. ข.หม้อข้าว
 • 2. 

  2.อะไรเอ๋ย สองหูสี่ตา เบื่อนักหนาเอาขาไว้ที่หู?

  • A. 

   ก.แว่นตา

  • B. 

   ข.คนชรา

  • C. 

   ค.ปิ่นโต

  Correct Answer
  A. ก.แว่นตา
  Explanation
  The correct answer is "ก.แว่นตา". The question is asking for an item that has two ears and four eyes but is not used for hearing. The only option that fits this description is "แว่นตา" (glasses), as glasses have two earpieces and two lenses for the eyes.

  Rate this question:

 • 3. 

  3.อะไรเอ๋ย ลูกสัปดน เล่นก้นแม่?

  • A. 

   ก.ไม้ขีดไฟ

  • B. 

   ข.ลูกตะปู

  • C. 

   ค.ลูกกุญแจ

  Correct Answer
  C. ค.ลูกกุญแจ
  Explanation
  The question is asking what toy the child is playing with. The correct answer is "ลูกกุญแจ" which means "key" in English.

  Rate this question:

 • 4. 

  4.อะไรเอ๋ย ยิ่งตัดยิ่งยาว?

  • A. 

   ก.ผม

  • B. 

   ข.ถนน

  • C. 

   ค.ผ้า

  Correct Answer
  B. ข.ถนน
  Explanation
  The correct answer is ข.ถนน (road) because roads can be cut and extended to any length, making them longer the more they are cut.

  Rate this question:

 • 5. 

  5.อะไรเอ๋ย สูงเทียมฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว?

  • A. 

   ก.ต้นไม้

  • B. 

   ข.ภูเขา

  • C. 

   ค.ก้อนเมฆ

  Correct Answer
  B. ข.ภูเขา
  Explanation
  The question is asking what is higher than the sky and lower than the grass. The correct answer is "ภูเขา" which means mountain. Mountains are higher than the sky because they can reach high altitudes, and they are lower than the grass because they are grounded on the earth's surface.

  Rate this question:

 • 6. 

  6.อะไรเอ๋ย มีหาง มีปาก มีตา กินปลาเป็นอาหาร?

  • A. 

   ก.จระเข้

  • B. 

   ข.ฉลาม

  • C. 

   ค.แห

  Correct Answer
  C. ค.แห
  Explanation
  The correct answer is ค.แห. This is because แห (herring) has a tail, a mouth, and eyes, and it eats fish. It fits all the given criteria in the question.

  Rate this question:

 • 7. 

  7.อะไรเอ๋ย ปากปากเดียวมีตารอบตัว?

  • A. 

   ก.ตะกร้า

  • B. 

   ข.สับปะรด

  • C. 

   ค.โอ่ง

  Correct Answer
  A. ก.ตะกร้า
  Explanation
  The correct answer is ก.ตะกร้า. This is because a "ตะกร้า" (takrai) is a basket, and it is commonly used to carry or hold things. The question is asking what object can contain or hold something, and a basket is the most appropriate answer out of the given options.

  Rate this question:

 • 8. 

  8.อะไรเอ๋ย หลังงอๆ กินหญ้าหมดทุ่ง?

  • A. 

   ก.ควาย

  • B. 

   ข.เคียวเกี่ยวข้าว

  • C. 

   ค.ชาวนา

  Correct Answer
  B. ข.เคียวเกี่ยวข้าว
  Explanation
  The correct answer is "ข.เคียวเกี่ยวข้าว" because the question is asking what comes after someone bends down and eats all the grass in the field. "เคียวเกี่ยวข้าว" means "bending down to harvest rice" in Thai, so it is the most logical answer in this context.

  Rate this question:

 • 9. 

  9.อะไรเอ๋ย แม่อยู่บ้าน ลูกไปเที่ยว?

  • A. 

   ก.กุญแจ

  • B. 

   ข.ค้อน

  • C. 

   ค.แม่พิมพ์

  Correct Answer
  A. ก.กุญแจ
  Explanation
  The correct answer is "ก.กุญแจ" because the question is asking for something that the mother stays at home while the child goes out. A key is an object that is commonly used to lock and unlock doors, so it makes sense for the child to take the key with them when they go out while the mother stays at home.

  Rate this question:

 • 10. 

  10.อะไรเอ๋ย กะลาซีกเดียว ข้ามทะเลได้?

  • A. 

   ก.เรือ

  • B. 

   ข.พระจันทร์

  • C. 

   ค.แมงกระพรุน

  Correct Answer
  B. ข.พระจันทร์
  Explanation
  The answer "ข.พระจันทร์" (the moon) is correct because the moon is the only option that can be used to cross the sea. Ships (เรือ) and dragonflies (แมงกระพรุน) cannot be used to cross the sea.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.