ปริศนาคำทาย

10 | Total Attempts: 5909

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Create your own Quiz
 - Quiz

อะไรเอ๋ย?คิดให้ดีมีรางวัล ^0^**เหมาะกับเด็กทุกเพศทุกวั ย


Questions and Answers
 • 1. 
  1.อะไรเอ๋ย มีปากไม่มีฟัน กินข้าวทุกวันได้มากกว่าคน?
  • A. 

   ก.กาน้ำ

  • B. 

   ข.หม้อข้าว

  • C. 

   ค.ยุ้งข้าว

 • 2. 
  2.อะไรเอ๋ย สองหูสี่ตา เบื่อนักหนาเอาขาไว้ที่หู?
  • A. 

   ก.แว่นตา

  • B. 

   ข.คนชรา

  • C. 

   ค.ปิ่นโต

 • 3. 
  3.อะไรเอ๋ย ลูกสัปดน เล่นก้นแม่?
  • A. 

   ก.ไม้ขีดไฟ

  • B. 

   ข.ลูกตะปู

  • C. 

   ค.ลูกกุญแจ

 • 4. 
  4.อะไรเอ๋ย ยิ่งตัดยิ่งยาว?
  • A. 

   ก.ผม

  • B. 

   ข.ถนน

  • C. 

   ค.ผ้า

 • 5. 
  5.อะไรเอ๋ย สูงเทียมฟ้า ต่ำกว่าหญ้านิดเดียว?
  • A. 

   ก.ต้นไม้

  • B. 

   ข.ภูเขา

  • C. 

   ค.ก้อนเมฆ

 • 6. 
  6.อะไรเอ๋ย มีหาง มีปาก มีตา กินปลาเป็นอาหาร?
  • A. 

   ก.จระเข้

  • B. 

   ข.ฉลาม

  • C. 

   ค.แห

 • 7. 
  7.อะไรเอ๋ย ปากปากเดียวมีตารอบตัว?
  • A. 

   ก.ตะกร้า

  • B. 

   ข.สับปะรด

  • C. 

   ค.โอ่ง

 • 8. 
  8.อะไรเอ๋ย หลังงอๆ กินหญ้าหมดทุ่ง?
  • A. 

   ก.ควาย

  • B. 

   ข.เคียวเกี่ยวข้าว

  • C. 

   ค.ชาวนา

 • 9. 
  9.อะไรเอ๋ย แม่อยู่บ้าน ลูกไปเที่ยว?
  • A. 

   ก.กุญแจ

  • B. 

   ข.ค้อน

  • C. 

   ค.แม่พิมพ์

 • 10. 
  10.อะไรเอ๋ย กะลาซีกเดียว ข้ามทะเลได้?
  • A. 

   ก.เรือ

  • B. 

   ข.พระจันทร์

  • C. 

   ค.แมงกระพรุน

Back to Top Back to top