Zast. Ispit

35 Questions | Total Attempts: 149

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zast. Ispit

.


Questions and Answers
 • 1. 
  (Pitanje je na slici)  
  • A. 

   Mogu da procitaju sadrzaj fajla test.txt

  • B. 

   Mogu da izlistaju sadrzaj direktorijuma tmp

  • C. 

   Mogu da menjaju sadrzaj fajla test.txt

  • D. 

   Mogu da obrisu fajl test.txt

 • 2. 
  Ispravan oblik _____ parametra u konfiguraciji mreznog interfejsa je:
  • A. 

   192.168.0.*

  • B. 

   10.10.10.10

  • C. 

   255.255.255.0

  • D. 

   0.0.0.255

  • E. 

   192.168.0.0

 • 3. 
  Pod slaboscu (vulnerability) nekog sistema (aplikacije, servera) podrazumevamo:
  • A. 

   Programski kod koji je potrebno uneti kako bi se sistem kompromitovao

  • B. 

   Propust koji omogucava izvrsavanje neautorizovane akcije na sistemu

  • C. 

   Dobijanje informacija o sistemu kroz aktivno i pasivno skeniranje

  • D. 

   Nacin zadobijanja privilegija na sistemu

 • 4. 
  Privilegije nad fajlom /temp/example: 
  • A. 

   Korisnik "user" moze da cita sadrzaj fajla

  • B. 

   Clanovi grupe "adm" mogu da izvrsavaju fajl

  • C. 

   Korisnik "www-data" moze da upisuje u fajl

  • D. 

   Clanovi grupe "adm" ne mogu da izvrsavaju fajl

  • E. 

   Korisnik "milos" moze da cita sadrzaj fajla

 • 5. 
  Alat za manipulaciju mreznim paketima naziva se:
  • A. 

   Snoopy

  • B. 

   Snapy

  • C. 

   Scapy

  • D. 

   Scupy

 • 6. 
  Ako je na sistemu aktivna tabela za rutiranje prikazna na slici, za pribavljanje podatka o odredisnoj  MAC (fizickoj) adresi paketa koji ima izvornu IP adresu 127.0.0.1, a odredisnu 199.165.146.3, zaduzen je:
  • A. 

   Racunar sa IP adresom 199.165.146.0

  • B. 

   Ruter sa IP adresom 199.165.146.1

  • C. 

   Lokalni racunar

  • D. 

   Internet

  • E. 

   Mrezni interfejs eth0

 • 7. 
  Ako je na sistemu aktivna tabela za rutiranje prikazna na slici, za pribavljanje podatka o odredisnoj  MAC (fizickoj) adresi paketa koji ima izvornu IP adresu 199.165.145.1, a odredisnu 199.165.145.2, zaduzen je:
  • A. 

   Eth1 mreznog interfejsa

  • B. 

   Eth0 mreznog interfejsa

  • C. 

   Loopback mreznog interfejsa

 • 8. 
  # nmap 192.168.1.0/24 -PR -sn Navedeni primer predstavlja:
  • A. 

   Vertikalno izvidjanje na transportnom sloju OSI modela

  • B. 

   Vertikalno izvidjanje na mreznom sloju OSI modela

  • C. 

   Horizontalnoizvidjanje na data link sloju OSI modela

  • D. 

   Horizontalno izvidjanje na transportnom sloju OSI modela

 • 9. 
  Phpmyadmin aplikacija je:
  • A. 

   Alat za dijagnostiku rada PHP aplikacija

  • B. 

   Jedno od najpoznatijih razvojnih okruzenja za PHP programski jezik

  • C. 

   Klijentska SQL aplikacija

  • D. 

   Administratorska aplikacija za dodeljivanje privilegija Web servisima

 • 10. 
  Ukoliko je po zavrsetku Zombie scan-a (npr. koriscenjem nmap alata) vrednost IP ID polja uvecana za 1, to znaci:
  • A. 

   Da je skenirani port zatvoren

  • B. 

   Da je skenirani port otvoren

  • C. 

   Ne moze se utvrditi status porta

 • 11. 
  Odaberite tacne tvrdnje:
  • A. 

   Web pregledaci na Linux-u su imuni na XSS napade

  • B. 

   XSS je napad koji moze dovesti do kradje identiteta korisnika na Internetu

  • C. 

   Korisnik moze da spreci XSS napad ukoliko koristi azuriranu verziju Windows 10 operativnog sistema

  • D. 

   XSS je napad koji se izvrsava na klijentskoj strani Web aplikacije

  • E. 

   XSS je napad koji moze dovesti do dobijanja root pristupa na Web serveru

 • 12. 
  U OSI komunikacionom modelu, HTTP protkol pripada:
  • A. 

   Transportnom sloju

  • B. 

   7. sloju

  • C. 

   Komunikacionom sloju

  • D. 

   1. sloju

 • 13. 
  Izaberite tacne tvrdnje:
  • A. 

   SQL injection podrazumeva da napadac poseduje pristup root nalogu sistema koji napada

  • B. 

   Whitelist pristup resavanju problema SQL injection-a je pouzdaniji od Blacklist pristupa

  • C. 

   SQL injection se izvrsava na klijentskoj strani Web aplikacija

  • D. 

   SQL injection se moze spreciti redovnim azuriranjem Operativnog sistema i Web servera

  • E. 

   SQL injection je slabost (greska) koju je prouzrokovao programer Web aplikacije

 • 14. 
  U Linux distribucije spadaju:
  • A. 

   Kali

  • B. 

   Apache

  • C. 

   Slackware

  • D. 

   Sendmail

  • E. 

   Debian

 • 15. 
  U nedostatke klasicnog Linux modela kontrole pristupa spadaju:
  • A. 

   Mogucnost kompajliranja Linux kernela od strane root korisnika

  • B. 

   Nemogucnost otvaranja veceg broja korisnika na sistemu

  • C. 

   Postojanje samo jednog naloga sa UID 0 (root) na sistemu

  • D. 

   Mogucnost koriscenja open source aplikacija

  • E. 

   Neogranicena mogucnost dodeljivanja privilegija nad fajlovima od strane vlasnika fajla

 • 16. 
  Kod netstat alata na Linux sistemima, opcija -t:
  • A. 

   Prikazuje samo TCP konekcije

  • B. 

   Prikazuje traceroute konekcije

  • C. 

   Prikazuje samo aktivne konekcije

  • D. 

   Omogucava koriscenje "tag" podesavanja u okviru mreznog steka

 • 17. 
  U iptables alatu, brisanjem svih pravila u okviru svih lanaca postize se opcijom:
  • A. 

   -D

  • B. 

   -d

  • C. 

   -F

  • D. 

   -f

 • 18. 
  U OSI komunikacionom modelu, protkoli za logicko adresiranje sitema, nalaze se na:
  • A. 

   Mreznom sloju

  • B. 

   Aplikativnom sloju

  • C. 

   Sloju Veze podataka

  • D. 

   Fizickom sloju

 • 19. 
  Model enkripcije koji se koristi u SSH autentifikaciji putem kriptografskih kljuceva je:
  • A. 

   Asinhroni

  • B. 

   Asimetricni

  • C. 

   Jednosmerni

  • D. 

   Sinhroni

 • 20. 
  Da bi se logovao na udaljeni sistem na SSH server autentifikacijom putem kriptografskih kljuceva, korisnik mora da poseduje:
  • A. 

   Hash vrednost kriptografskih kljuceva

  • B. 

   Javni kljuc

  • C. 

   I privatni i javni kljuc

  • D. 

   Privatni kljuc

 • 21. 
  U OSI komunikacionom modelu, UDP protkol pripada:
  • A. 

   Sloju sesije

  • B. 

   Transportnom sloju

  • C. 

   Data link sloju

  • D. 

   Sloju operativnog sistema

  • E. 

   Sloju veze

 • 22. 
  Da bi se koriscenjem Zombie scan-a neki port smatrao otvorenim, potrebno je da vrednosti IP ID polja bude:
  • A. 

   0

  • B. 

   Uvecana za 1

  • C. 

   Ista kao na pocetku skeniranja

  • D. 

   Uvecana za 2

 • 23. 
  Odaberite tacne tvrdnje:
  • A. 

   Prilikom prijavljivanja na SSH server, lozinka za privatni kljuc se salje preko mreze zajedno sa samim privatnim kljucem

  • B. 

   Moguce je zastiti SSH privatni kljuc obicnog korisnika od root korisnika

  • C. 

   Na SSH serveru se moze ukljuciti mogucnost prijavljivanja putem korisnickog imena i lozinke

  • D. 

   SSH server mora da poseduje privatni i javni kljuc korisnika kako bi ga uspesno prijavio na sistem

 • 24. 
  Ukoliko je odgovor na poslati paket sa aktivnom SYN zastavicom ICMP poruka, to obicno znaci da je:
  • A. 

   Skenirani port zatvoren

  • B. 

   Skenirani port otvoren

  • C. 

   Skenirani port blokiran od strane firewall-a

 • 25. 
  Koriscenjem iptables alata, prihvatanje konekcija sa ip adrese 10.10.10.1 na port 22 moze se postici: ???
  • A. 

   Iptables -A INPUT -p tcp -s 10.10.10.10 -j ACCEPT

  • B. 

   Iptables -A INPUT -p tcp -d 10.10.10.10 -p -22 -j ACCEPT

  • C. 

   Iptables -A INPUT -p tcp -s 10.10.10.0/24 --dport 22  -j ACCEPT

  • D. 

   Iptables -A INPUT -p tcp -s 22 -j ACCEPT

  • E. 

   Iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT