Zast 2.Kol

59 Questions | Total Attempts: 464

SettingsSettingsSettings
Zast 2.Kol - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bezbednosna funkcija na komutatorima, poznata pod nazivom Port Security omogucava odbranu od sledecih tipova napada:
  • A. 

   DHCP starvation attack

  • B. 

   DoS

  • C. 

   ARP spoofing

  • D. 

   Laziranje IEEE 802.1X sertifikata

  • E. 

   Prepunjavanje memorije komutatora

 • 2. 
  Identifikator sesije je u sustini sesijski kljuc koji je:
  • A. 

   Kombinacija korisnickog imena i lozinke

  • B. 

   Slucajno generisan na strani servera

  • C. 

   Sacinjen od IP adrese klijenta

 • 3. 
  Za odbranu od snimanja korisnickog unosa putem tastature bolje je koristiti:
  • A. 

   Bezicne tastature

  • B. 

   Zicne tastature

 • 4. 
  Virtualne privatne mreze (VPN) omogucavaju:
  • A. 

   Verodostojnost

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Dostupnost

 • 5. 
  Infrastrukturni servir kojim administratori mogu automatizovano da dodeljuju mrezne parametre (adresu, masku, podrazumevani mrezni prolaz, DNS servere i slicno) je:
  • A. 

   DNS

  • B. 

   DHCP

  • C. 

   SNMP

 • 6. 
  U praksi, napadaci cesto nisu u mogucnosti da samostalno iscrpe odredjeni resurs, vec im je za to potrebna pomoc veceg broja racunara. Napadi u kojima ucestvuje veci broj racunara nazivaju se:
  • A. 

   Multiplikovani napadi

  • B. 

   Distribuirani napadi

  • C. 

   Amplifikovani napadi

 • 7. 
  Ping poplava (eng. ping flood) je tip napada za cije se izvrsavanje koristi:
  • A. 

   TCP protokol

  • B. 

   HTTP protokol

  • C. 

   ICMP protokol

 • 8. 
  Napadac koji se u privatnoj mrezi lazno predstavi kao DHCP server time direktno dobija mogucnost da:  
  • A. 

   Obustavlja rad komutatora prepunjavanjem memorije

  • B. 

   Preusmerava korisnike na lazni DNS server

  • C. 

   Posreduje u komunikaciji izmedju clanova privatne i spoljne mreze

  • D. 

   Posreduje u komunikaciji izmedju clanova privatne mreze medjusobno

  • E. 

   Cita podatke sa hard-diskova obmanutih racunara

 • 9. 
  Koncept cupa sa medom (engl. Honeypot) podrazumeva:
  • A. 

   Konzerviranje bezbednosno osetljivih resursa

  • B. 

   Namamljivanje napadaca u virtualno okruzenje

  • C. 

   Postavljanje vrhunske zastite oko najznacajnijih resursa

 • 10. 
  Kod otkrivanja skrivenih sekcija na serveru, napadacu moze posluziti:
  • A. 

   Verzija Veb aplikacije koja se koristi

  • B. 

   Fajl robots.txt

  • C. 

   Identifikator sesije (session id)

 • 11. 
  Za uspesno koriscenje Port Security bezbednosne funkcije neophodno je: 
  • A. 

   Da se koristi L3 komutator

  • B. 

   Da su na komutatoru ispravno podeljene uloge portovima

  • C. 

   Da se definisu bezbedni portovi iz opsega 0-65535

 • 12. 
  Ogranicenje kod Internet domena je:
  • A. 

   63 segmenata, 127 znakova po segmentu, 255 znakova ukupno

  • B. 

   255 segmenata, 127 znakova po segmentu, 63 znakova ukupno

  • C. 

   127 segmenata, 63 znakova po segmentu, 255 znakova ukupno

 • 13. 
  Napad pod nazivom 'zabadanje nosa u kes DNS servera' (engl. DNS Cache Snooping) ima za cilj da:
  • A. 

   Krajnjem korisniku DNS servisa poturi lazne podatke

  • B. 

   Utvrdi kojim domenima su korisnici pristupali

  • C. 

   Izmeni sadrzaj hosts fajla na racunarima korisnika

 • 14. 
  U odbranu od SQL injection napada kod Veb aplikacija potrebno je:
  • A. 

   Normalizovati ulazne podatke

  • B. 

   Instalirati zastitni zid izmedju servera i korisnika

  • C. 

   Koristiti HTTPS umesto HTTP protokola

 • 15. 
  Za izvrsavanje sledece  naredbe: ping -f 192.168.60.60 na Linuks sistemima je potreban: 
  • A. 

   Iskljucen IP protokol u jezgru

  • B. 

   Administratorski nalog

  • C. 

   Mrezni interfejs u promiskuitetnom rezimu rada

 • 16. 
  Administrator Veb servera je primetio zahtev za autentifikaciju korisnika kod koga je kao vrednost lozinke postavljen sledeci tekst: ' or true; --   Najverovatnije je da je u pitanju:
  • A. 

   Neispravan kod HTML formulara

  • B. 

   Slaba lozinka koju je lako razbiti putem recnika

  • C. 

   Pokusaj SQL injection napada

 • 17. 
  Primena 802.1X protokola u bezicnim privatnim racunarskim mrezama zasniva se na:
  • A. 

   Virtualnim privatnim mrezama

  • B. 

   Koriscenju digitalnih sertifikata

  • C. 

   Lozinkama duzine od 8 do 64 bajta

 • 18. 
  Virtualne privatne mreze koje prihvataju podatke iz privatnih mreza koje povezuju na nivou okvira, odnosno paketa protkola na sloju veze podataka:
  • A. 

   Funkcionisu kao IPsec sistem zastite

  • B. 

   Funkcionisu kao ruteri

  • C. 

   Funkcionisu kao mrezni mostovi

 • 19. 
  Termin 'hranjenje na kasicicu' (engl. spoon feeding) kod Veb aplikacija podrazumeva koriscenje:
  • A. 

   Proksi servera

  • B. 

   Zastitnog zida

  • C. 

   HTTP protokola

 • 20. 
  Postavljanje sledeceg koda u formular HTML stranice: <input type="file" value="C:\Users\AJ\zrm.pdf" style="display: none" /> imace sledeci efekat:
  • A. 

   Prilikom slanja formulara bice ukraden i fajl od klijenta

  • B. 

   Kradja fajla ce biti sprecena jer nisu dozvoljene podrazumevane vrednosti za kontrole za slanje fajlova

  • C. 

   Kradja fajla ce biti sprecena jer nije dozvoljeno skrivanje kontrole za slanje fajlova

 • 21. 
  Kod razresavanja imena domena prednost ima:
  • A. 

   DNS server

  • B. 

   Korisnik sam odredjuje za pojedinacne upite

  • C. 

   Hosts fajl

 • 22. 
  Primena Wired Equivalent Privacy protkola u bezicnim privatnim racunarskim mrezama je: 
  • A. 

   Jos uvek nerasprostranjena zbog slozenosti upotrebe

  • B. 

   Prevazidjena i ne preporucuje se

  • C. 

   Preporucena i najcesce koriscena bezbednosna opcija

 • 23. 
  Najcesca svrha unosenja sledeceg zapisa 203.0.113.123 accounts.google.com u hosts fajl zrtve je:
  • A. 

   Onemogucavanje pristupa zrtve Internetu

  • B. 

   Preusmeravanje zrtve na komunikaciju sa lazim serverom

  • C. 

   Izvrsavanje napada na adresu 203.0.113.123

 • 24. 
  Napad ilustrovan sledecim psudo-kodom: dok god DHCP server vraca IP adresu: { preuzmi adresu od DHCP servera povecaj MAC adresu mreznog interfejsa za 1 } poznat je pod nazivom:
  • A. 

   Multi-mac-attack, mma

  • B. 

   Starvation atack

  • C. 

   Napad laznim DHCP serverom

 • 25. 
  Preotimanje sesije (engl. session hijacking) kod Veb aplikacija je postupak  kod koga:
  • A. 

   Napadac onemogucava autentifikaciju regularnog korisnika

  • B. 

   Napadac preuzima ulogu korisnika koji se regularno autentifikovao

  • C. 

   Napadac onemogucava regularno autentifikovanom korisniku da pristupi serveru

Back to Top Back to top