Zast 2.Kol

59 Questions | Total Attempts: 150

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Zast 2.Kol

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Bezbednosna funkcija na komutatorima, poznata pod nazivom Port Security omogucava odbranu od sledecih tipova napada:
  • A. 

   DHCP starvation attack

  • B. 

   DoS

  • C. 

   ARP spoofing

  • D. 

   Laziranje IEEE 802.1X sertifikata

  • E. 

   Prepunjavanje memorije komutatora

 • 2. 
  Identifikator sesije je u sustini sesijski kljuc koji je:
  • A. 

   Kombinacija korisnickog imena i lozinke

  • B. 

   Slucajno generisan na strani servera

  • C. 

   Sacinjen od IP adrese klijenta

 • 3. 
  Za odbranu od snimanja korisnickog unosa putem tastature bolje je koristiti:
  • A. 

   Bezicne tastature

  • B. 

   Zicne tastature

 • 4. 
  Virtualne privatne mreze (VPN) omogucavaju:
  • A. 

   Verodostojnost

  • B. 

   Poverljivost

  • C. 

   Dostupnost

 • 5. 
  Infrastrukturni servir kojim administratori mogu automatizovano da dodeljuju mrezne parametre (adresu, masku, podrazumevani mrezni prolaz, DNS servere i slicno) je:
  • A. 

   DNS

  • B. 

   DHCP

  • C. 

   SNMP

 • 6. 
  U praksi, napadaci cesto nisu u mogucnosti da samostalno iscrpe odredjeni resurs, vec im je za to potrebna pomoc veceg broja racunara. Napadi u kojima ucestvuje veci broj racunara nazivaju se:
  • A. 

   Multiplikovani napadi

  • B. 

   Distribuirani napadi

  • C. 

   Amplifikovani napadi

 • 7. 
  Ping poplava (eng. ping flood) je tip napada za cije se izvrsavanje koristi:
  • A. 

   TCP protokol

  • B. 

   HTTP protokol

  • C. 

   ICMP protokol

 • 8. 
  Napadac koji se u privatnoj mrezi lazno predstavi kao DHCP server time direktno dobija mogucnost da:  
  • A. 

   Obustavlja rad komutatora prepunjavanjem memorije

  • B. 

   Preusmerava korisnike na lazni DNS server

  • C. 

   Posreduje u komunikaciji izmedju clanova privatne i spoljne mreze

  • D. 

   Posreduje u komunikaciji izmedju clanova privatne mreze medjusobno

  • E. 

   Cita podatke sa hard-diskova obmanutih racunara

 • 9. 
  Koncept cupa sa medom (engl. Honeypot) podrazumeva:
  • A. 

   Konzerviranje bezbednosno osetljivih resursa

  • B. 

   Namamljivanje napadaca u virtualno okruzenje

  • C. 

   Postavljanje vrhunske zastite oko najznacajnijih resursa

 • 10. 
  Kod otkrivanja skrivenih sekcija na serveru, napadacu moze posluziti:
  • A. 

   Verzija Veb aplikacije koja se koristi

  • B. 

   Fajl robots.txt

  • C. 

   Identifikator sesije (session id)

 • 11. 
  Za uspesno koriscenje Port Security bezbednosne funkcije neophodno je: 
  • A. 

   Da se koristi L3 komutator

  • B. 

   Da su na komutatoru ispravno podeljene uloge portovima

  • C. 

   Da se definisu bezbedni portovi iz opsega 0-65535

 • 12. 
  Ogranicenje kod Internet domena je:
  • A. 

   63 segmenata, 127 znakova po segmentu, 255 znakova ukupno

  • B. 

   255 segmenata, 127 znakova po segmentu, 63 znakova ukupno

  • C. 

   127 segmenata, 63 znakova po segmentu, 255 znakova ukupno

 • 13. 
  Napad pod nazivom 'zabadanje nosa u kes DNS servera' (engl. DNS Cache Snooping) ima za cilj da:
  • A. 

   Krajnjem korisniku DNS servisa poturi lazne podatke

  • B. 

   Utvrdi kojim domenima su korisnici pristupali

  • C. 

   Izmeni sadrzaj hosts fajla na racunarima korisnika

 • 14. 
  U odbranu od SQL injection napada kod Veb aplikacija potrebno je:
  • A. 

   Normalizovati ulazne podatke

  • B. 

   Instalirati zastitni zid izmedju servera i korisnika

  • C. 

   Koristiti HTTPS umesto HTTP protokola

 • 15. 
  Za izvrsavanje sledece  naredbe: ping -f 192.168.60.60 na Linuks sistemima je potreban: 
  • A. 

   Iskljucen IP protokol u jezgru

  • B. 

   Administratorski nalog

  • C. 

   Mrezni interfejs u promiskuitetnom rezimu rada

 • 16. 
  Administrator Veb servera je primetio zahtev za autentifikaciju korisnika kod koga je kao vrednost lozinke postavljen sledeci tekst: ' or true; --   Najverovatnije je da je u pitanju:
  • A. 

   Neispravan kod HTML formulara

  • B. 

   Slaba lozinka koju je lako razbiti putem recnika

  • C. 

   Pokusaj SQL injection napada

 • 17. 
  Primena 802.1X protokola u bezicnim privatnim racunarskim mrezama zasniva se na:
  • A. 

   Virtualnim privatnim mrezama

  • B. 

   Koriscenju digitalnih sertifikata

  • C. 

   Lozinkama duzine od 8 do 64 bajta

 • 18. 
  Virtualne privatne mreze koje prihvataju podatke iz privatnih mreza koje povezuju na nivou okvira, odnosno paketa protkola na sloju veze podataka:
  • A. 

   Funkcionisu kao IPsec sistem zastite

  • B. 

   Funkcionisu kao ruteri

  • C. 

   Funkcionisu kao mrezni mostovi

 • 19. 
  Termin 'hranjenje na kasicicu' (engl. spoon feeding) kod Veb aplikacija podrazumeva koriscenje:
  • A. 

   Proksi servera

  • B. 

   Zastitnog zida

  • C. 

   HTTP protokola

 • 20. 
  Postavljanje sledeceg koda u formular HTML stranice: <input type="file" value="C:\Users\AJ\zrm.pdf" style="display: none" /> imace sledeci efekat:
  • A. 

   Prilikom slanja formulara bice ukraden i fajl od klijenta

  • B. 

   Kradja fajla ce biti sprecena jer nisu dozvoljene podrazumevane vrednosti za kontrole za slanje fajlova

  • C. 

   Kradja fajla ce biti sprecena jer nije dozvoljeno skrivanje kontrole za slanje fajlova

 • 21. 
  Kod razresavanja imena domena prednost ima:
  • A. 

   DNS server

  • B. 

   Korisnik sam odredjuje za pojedinacne upite

  • C. 

   Hosts fajl

 • 22. 
  Primena Wired Equivalent Privacy protkola u bezicnim privatnim racunarskim mrezama je: 
  • A. 

   Jos uvek nerasprostranjena zbog slozenosti upotrebe

  • B. 

   Prevazidjena i ne preporucuje se

  • C. 

   Preporucena i najcesce koriscena bezbednosna opcija

 • 23. 
  Najcesca svrha unosenja sledeceg zapisa 203.0.113.123 accounts.google.com u hosts fajl zrtve je:
  • A. 

   Onemogucavanje pristupa zrtve Internetu

  • B. 

   Preusmeravanje zrtve na komunikaciju sa lazim serverom

  • C. 

   Izvrsavanje napada na adresu 203.0.113.123

 • 24. 
  Napad ilustrovan sledecim psudo-kodom: dok god DHCP server vraca IP adresu: { preuzmi adresu od DHCP servera povecaj MAC adresu mreznog interfejsa za 1 } poznat je pod nazivom:
  • A. 

   Multi-mac-attack, mma

  • B. 

   Starvation atack

  • C. 

   Napad laznim DHCP serverom

 • 25. 
  Preotimanje sesije (engl. session hijacking) kod Veb aplikacija je postupak  kod koga:
  • A. 

   Napadac onemogucava autentifikaciju regularnog korisnika

  • B. 

   Napadac preuzima ulogu korisnika koji se regularno autentifikovao

  • C. 

   Napadac onemogucava regularno autentifikovanom korisniku da pristupi serveru

 • 26. 
  Podaci iz baze podataka sa kojom radi DNS server uglavnom:
  • A. 

   Jesu strogo poverljivi

  • B. 

   Nisu kategorisani po pitanju poverljivosti

  • C. 

   Nisu strogo poverljivi

 • 27. 
  Da bi se sprecio napada trovanja kesa DNS servera potrebno je:
  • A. 

   Digitalno potpisati odgovore servera

  • B. 

   Iskljuciti upotrebu hosts fajlova

  • C. 

   Koristiti DNS softver renomiranih proizvodjaca

 • 28. 
  Pod zastitom medjumreznih komunikacija podrazumeva se bezbedno povezivanje:
  • A. 

   Dve nesusedne mreze preko bezbednih komunikacionih kanala

  • B. 

   Dve susedne racunarske mreze

  • C. 

   Dve nesusedne mreze preko nebezbednih komunikacionih kanala

 • 29. 
  Bezbednosna prosirenja sistema domenskih imena (engl. Domain Name System Security Extensions, DNSSEC) krajnjim korisnicima prvenstveno omogucavaju:
  • A. 

   Verodostojnost

  • B. 

   Dostupnost

  • C. 

   Poverljivost

 • 30. 
  Iscrpljivanje centralnog procesora i memorije servera uglavnom se vrsi:
  • A. 

   Slanjem velikog broja ICMP zahteva

  • B. 

   Slanjem zahteva sa naloga za koji su ukradeni pristupni parametri

  • C. 

   Slanjem zahteva koji su tako formirani da iziskuju veliko vreme za obradu

  • D. 

   Slanjem zahteva sa naloga kod koga je oteta sesija

  • E. 

   Slanjem velikog broja zahteva

 • 31. 
  Bezicna pristupna tacka za IEEE 802.11 tehnologiju se po nacinu logici prosledjivanja okvira moze uporediti sa:
  • A. 

   Ruterom

  • B. 

   Eternet habom

  • C. 

   Eternet komutatorom

 • 32. 
  Za identifikovanje  strana koje komuniciraju putem virtualne privatne mreze koriste se:
  • A. 

   Javne IP adrese

  • B. 

   Parovi korisnickih imena i lozinki

  • C. 

   Digitalni sertifikati

  • D. 

   Kljucevi

  • E. 

   Fizicke adrese

  • F. 

   Biometrijski parametri korisnika

 • 33. 
  Napad u Eternet mrezama kod koga napadac drugim clanovima prijavljuje fizicke adrese clanova kao svoje naziva se:
  • A. 

   ARP Cache Poisoning

  • B. 

   ARP Spoofing

  • C. 

   Napad na STP protkol

  • D. 

   Prepunjavanje adresne memorije komutatora

  • E. 

   VLAN hopping

 • 34. 
  Napad na Veb aplikacije kod koga napadac posebnim zahtevima umece sopstveni sadrzaj u rezultat koji ce server vratiti je:
  • A. 

   Napad umetanja sadrzaja (engl. Content Insertion Attack, CIA)

  • B. 

   Umetanje SQL koda (engl. SQL injection)

  • C. 

   Unakrsno skriptovanje (engl. Cross Site Scripting, XSS)

 • 35. 
  Privatne racunarske mreze uglavnom smatraju bezbednim, na osnovu:
  • A. 

   Vlasnistva nad svim kanalima i opremom

  • B. 

   Upotrebe sifarskih mehanizama

  • C. 

   Koriscenja iskljucivo zicnih tehnlogija

 • 36. 
  Veb servis je postao najkorisceniji servis Internet mreze, pre svega zahvaljujuci:
  • A. 

   Omogucavanju koriscenja drugih servisa kao svojih podservisa

  • B. 

   Visokom nivou bezbednosti koji nudi

  • C. 

   Podrazumevano ukljucenom sifrovanju podataka koji se prenose

 • 37. 
  Napad ilustrovan sledecim pseudo-kodom: while(true) { ifconfig eth0 $MAC ping -c 1 132.168.1.1 $MAC++ } naziva se: 
  • A. 

   Napad na STP protokol

  • B. 

   ARP Cache Poisoning

  • C. 

   ARP Spoofing

  • D. 

   Prepunjavanje adresne memorije komutatora

  • E. 

   VLAN hopping

 • 38. 
  U tri osnovna metoda za procenu bezbednosti odredjnog racunarskog sistema ili racunarske mreze spadaju:
  • A. 

   Ispitivanje

  • B. 

   Zamena zaposlenih

  • C. 

   Spijuniranje sistema

  • D. 

   Bezbednosna provera

  • E. 

   Intervjuisanje

  • F. 

   Socijalni inzenjering

 • 39. 
  Izolovanih privatnih racunarskih mreza (koje nemaju vezu sa Internetom) danas je:
  • A. 

   Oko 80%, konstantno

  • B. 

   Sve vise

  • C. 

   Sve manje

 • 40. 
  U situaciji kada clanovi dve udaljene mreze, koje koriste 192.168.1.0/24 i 192.168.2.0/24 opsege adresa, a povezane su Internetom, zele da komuniciraju direktno, moguca resenja su:  
  • A. 

   VPN tunelovanje

  • B. 

   VLAN

  • C. 

   Rutiranje

  • D. 

   Koriscenje  SNAT i Port Forwarding mehanizama

 • 41. 
  Metod pod nazivom Blueprinting koristi se za 'uzimanje otisaka prsta' uredjaja sa podrskom za Bluetooth umrezavanje, odnosno za:                                
  • A. 

   Identifikaciju korisnika putem biometrijskih parametara

  • B. 

   Identifikaciju uredjaja na osnovu fizicke adrese

  • C. 

   Preuzimanje bezbednosnih parametara sa uredjaja

 • 42. 
  Primer alata za otkrivanje propusta je:
  • A. 

   Metasploit

  • B. 

   Kissmet

  • C. 

   Honeypot

 • 43. 
  U osnovne podatke koji se mogu dobiti snimanjem aktivnosti misa na nekom racunaru spadaju: 
  • A. 

   Vrednosti polja nad kojima se mis nalazi

  • B. 

   Aktivirani tasteri

  • C. 

   X i y koordinate

  • D. 

   Spisak aktivnih aplikacija na racunaru

 • 44. 
  Napad u Eternet mrezama kod koga napadac salje okvire sa tzv. dvostrukim oznakama (double tagging) naziva se:
  • A. 

   Napad na STP protkol

  • B. 

   ARP Cache Poisoning

  • C. 

   Prepunjavanje adresne memorije komutatora

  • D. 

   VLAN hopping

  • E. 

   ARP Spoofing

 • 45. 
  Virtualne privatne mreze (VPN) koriste se za:
  • A. 

   Povezivanje virtualnih masina

  • B. 

   Pravljenje virtualnih privatnih mreza na jedinstvenoj fizickoj infrastrukturi

  • C. 

   Bezbedno povezivanje udaljenih privatnih mreza

 • 46. 
  Da bi uspesno izvrsio preootimanje sesije (engl. session hijacking) kod Veb aplikacija napadac mora da zna vrednost:
  • A. 

   Identifikatora sesije (engl. session id)

  • B. 

   Korisnickog imena i lozinke regularnog korisnika

  • C. 

   Porta koji se koristi na strani klijenta

 • 47. 
  Napad koji se zasniva na mogucnosti napadaca da 'pinguje' (salje ICMP zahteve) emisionu adresu mreze, odnosno sve racunare u lokalnoj mrezi, kao i da u tim zahtevima lazira izvrsnu adresu, tj. da kao izvor zahteva navede racunar na koji vrsi napad, naziva se:
  • A. 

   Denial of Service (DoS)

  • B. 

   Smurf napad

  • C. 

   Session hijacking

 • 48. 
  Za otkrivanje verzije aplikacije koja se koristi na serveru, a ciji je izvorni kod javno dostupan, uglavnom se koriste:  
  • A. 

   Propusti na Veb serveru

  • B. 

   Razlike izmedju fajlova u razlicitim verzijama

  • C. 

   SQL injection napadi

 • 49. 
  Prikazana sema stanja odnosi se na: 
  • A. 

   Intervjuisanje

  • B. 

   Socijalni inzenjering

  • C. 

   Proveru probojnosti

 • 50. 
  Napad prikazan na sldecoj slici koji koristi ICMP protkol naziva se:
  • A. 

   Smurf napad

  • B. 

   ICMP broadcast napad

  • C. 

   Ethernet Comutator Amplification napad

 • 51. 
  Napad ciji je rezultat prikazan na sledecoj slici podrazumevano je od strane napadaca izvrsena putem:  
  • A. 

   Umetanja virusa na klijentske racunare

  • B. 

   Izmene konfiguracije na DHCP serveru

  • C. 

   Brzog slanja odgovora klijentima na DHCP zahteve

 • 52. 
  Oznacite moguce korake u zastiti bezicnih privatnih mreza:
  • A. 

   Koriscenje WEP protokola

  • B. 

   Iskljucivanje emitovanja SSID-a

  • C. 

   Ukljucivanje emitovanja SSID-a

  • D. 

   Filtriranje pristupa po fizickim adresama

  • E. 

   Iskljucivanje filtriranja pristupa po fizickim adresama

  • F. 

   Koriscenje WPA protkola

 • 53. 
  Poverljivost i verodostojnost podataka koji se prenose virtualnim privatnim mezama postize se:
  • A. 

   Slanjem paketa razlicitim putanjama

  • B. 

   Koriscenjem bezbednih komunikacionih kanala

  • C. 

   Digitalnim potpisivanjem

  • D. 

   Sifrovanjem

 • 54. 
  Sistem za sifrovanje podataka u bezicnim virtualnim mrezama koji koristi RC4 algoritam, naziva se:
  • A. 

   WPA

  • B. 

   WEP

  • C. 

   WPA1

 • 55. 
  Za odbranu od SQL injection napada kod Veb aplikacija potrebno je:
  • A. 

   Instalirati zastitni zid izmedju servera i korisnika 

  • B. 

   Koristiti HTTPS umesto HTTP protokola

  • C. 

   Normalizovati ulazne podatke

 • 56. 
  Napad u privatnim racunarskim mrezama koji se odnosi na DHCP i nosi naziv starvation attack, podrazumeva: 
  • A. 

   Odbijanje uzimanja adrese od DHCP servera

  • B. 

   Zauzimanje celokupnog kapaciteta komunikacionog kanala ka DHCP serveru

  • C. 

   Iscrpljivanje svih fizickih adresa koje DHCP server nudi

  • D. 

   Iscrpljivanje svih IP adresa koje DHCP server nudi

 • 57. 
  Napad prikazan na sledecoj slici naziva se: 
  • A. 

   Prepunjavanje adresne memorije komutatora

  • B. 

   VLAN hopping

  • C. 

   ARP Cache Poisoning

  • D. 

   Napad na STP protokol

  • E. 

   ARP Spoofing

 • 58. 
  Sistem za sifrovanje podataka u bezicnim virtualnim mrezama koji koristi AES algoritam, naziva se:
  • A. 

   WPA

  • B. 

   WEP

  • C. 

   WPA2

 • 59. 
  Primer normalizacije ulaznih vrednosti u Veb aplikaciju kroz insistiranje na tipu, a k_________  odbrana od SQL injection napada je: (ne vidi se celo pitanje pa se ne zna sta je odgooovor, ali otprilike izgleda ovako)
  • A. 

   $starost = (int) $_POST['starost'];

  • B. 

   $lozinka = md5($_POST['lozinka']);

  • C. 

   $ime = mysq_real_escape($_POST['korisnik'];