Zakat Fitrah

10 Questions
Zakat Fitrah

Kamu sudah membaca materi zakat fitrah bukan? Nah, untuk menguji pamahaman kamu, silahkan kerjakan soal-soal berikut ini!

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Zakat menurut bahasa artinya ... .
  • A. 

   Indah

  • B. 

   Menarik

  • C. 

   Suci

  • D. 

   Kaya

 • 2. 
  Zakat fitrah dikeluarkan dengan tujuan untuk mensucikan ... .
  • A. 

   Harta

  • B. 

   Jiwa

  • C. 

   Semangat

  • D. 

   Nasib

 • 3. 
  Orang yang mengeluarkan zakat disebut ... .
  • A. 

   Mustahiq

  • B. 

   Muslim

  • C. 

   Mukmin

  • D. 

   Muzakki

 • 4. 
  Hidup sampai tenggelamnya matahari akhir ramadan merupakan syarat ... zakat fitrah.
  • A. 

   Mengeluarkan

  • B. 

   Wajib

  • C. 

   Syah

  • D. 

   Rukun

 • 5. 
  Waktu terbaik mengeluarkan zakat fitrah adalah ... .
  • A. 

   Selama bulan ramadan

  • B. 

   Malam 1 syawal

  • C. 

   Setelah salat idul fitri

  • D. 

   Setelah subuh sebelum salat idul fitri

 • 6. 
  Orang yang berhak menerima zakat ada... golongan.
  • A. 

   10

  • B. 

   9

  • C. 

   8

  • D. 

   7

 • 7. 
  Mengeluarkan zakat fitrah hukumnya ... .
  • A. 

   Fardu ain

  • B. 

   Fardu kifayah

  • C. 

   Sunnah muakad

  • D. 

   Mubah

 • 8. 
  Berikut ini adalah orang yang berhak menerima zakat, kecuali ... .
  • A. 

   Yatim

  • B. 

   Miskin

  • C. 

   Fakir

  • D. 

   Garim

 • 9. 
  Orang yang baru saja masukislam berhak mendapatkan zakat, ia disebut ... .
  • A. 

   Garim

  • B. 

   Amil

  • C. 

   Muallaf

  • D. 

   Ibnu sabil

 • 10. 
  Zakat fitrah sebaiknya dikeluarkan berupa ... .
  • A. 

   Beras

  • B. 

   Makanan pokok

  • C. 

   Uang

  • D. 

   Bebas