พลวัต 10 ชุดเอาจริงแล้วจ้า

15 | Total Attempts: 523

SettingsSettingsSettings
Please wait...
พลวัต 10 ชุดเอาจริงแล้วจ้า

ก่อนสอบกรุณาใส่ชื่อท่าน นช่อง Your name แล้วเริ่มทำแบบทดสอบโดยค ิ๊กที่คำว่า  Start Quiz จะปรากฏคำถามพร้อมตัวเลื กให้ท่านเลือกคำตอบที่ถู โดยคลิ๊กที่ปุ่มหน้าตัวเ ลือกนั้นแล้วกดยืนยันที่ ำว่า  Submit my answer และทำข้อต่อไปในลักษณะเด ยวกัน  ขอให้โชคดีครับ  


Questions and Answers
 • 1. 
  ใครคือพ่อมดการเงิน 
  • A. 

   ทักษิณ ชินวัตร

  • B. 

   ราเกซ สักเสนา

  • C. 

   เกริกเกียรติ พิทักษ์เสรีธรรม

  • D. 

   กรณ์ จิตกวนิช

 • 2. 
  การแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกม จัดขึ้นที่ประเทศใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   จีน

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 3. 
  สถานีโทรทัศน์ช่องใดที่ทำการถ่ายทอดสดการประกวดนางสาวไทยปี 2552 
  • A. 

   ช่อง 9

  • B. 

   ช่อง 7

  • C. 

   ช่อง 5

  • D. 

   ช่อง 3

 • 4. 
  ใครเป็นเจ้าของแนวคิดการประเมินแบบ BSC
  • A. 

   D.Norton & kaplan

  • B. 

   Deming

  • C. 

   Fullan

  • D. 

   Bass & avolio

 • 5. 
  ในการบริหารการเปลี่ยนแปลงผู้ที่มีภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงจะต้องมีลักษณะอย่างไร
  • A. 

   มีภาวะผู้นำ

  • B. 

   มีวิสัยทัศน์

  • C. 

   มีการสร้างทีมงาน

  • D. 

   มีการวางแผน

 • 6. 
  การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติระดับประถมศึกษา นักเรียนไทยได้ 32 เหรียญรางวัล จัดที่ประเทศใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   จีน

  • C. 

   อินเดีย

  • D. 

   เวียตนาม

 • 7. 
  โครงการจัดสร้างและให้เช่าวัตถุมงคลพระพุทธโสธรที่มีปัญหาเป็นคดีความของ สก.สค. คือพระพุทธโสธร รุ่นใด
  • A. 

   รุ่นเจริญสุข

  • B. 

   รุ่นเจริญขวัญ

  • C. 

   รุ่นเจริญเถอะ

  • D. 

   รุ่นเจริญเทอญ

 • 8. 
  ใครเป็นผู้เซ็นต์ประกาศการสรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการฯ

  • B. 

   รักษาการเลขาธิการ กพฐ.

  • C. 

   เลขาธิการ สพฐ.

  • D. 

   ปลัดกระทรวง

 • 9. 
  ผลที่ควรเกิดขึ้นกับโรงเรียนห้องสมุด 3 ดี คือข้อใด
  • A. 

   นักเรียนดี

  • B. 

   บรรยากาศดี

  • C. 

   บรรณารักษ์ดี

  • D. 

   หนังสือดี

 • 10. 
  แผนงบประมาณตามโครงการ SP2 ของ สพฐ. ตั้งแต่ปีแรกจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการได้รับงบประมาณดังข้อใด
  • A. 

   งบคงที่

  • B. 

   งบเพิ่มขึ้น

  • C. 

   งบขึ้นๆลงๆ

  • D. 

   งบลดลง

 • 11. 
  โรงเรียน Spirit of ASIAN School มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   4 โรงเรียน

  • B. 

   10 โรงเรียน

  • C. 

   14 โรงเรียน

  • D. 

   54 โรงเรียน

 • 12. 
  โรงเรียนในข้อใดต่างจากพวก
  • A. 

   โรงเรียนสองภาษา

  • B. 

   โรงเรียนส่งเสริม ICT

  • C. 

   โรงเรียนในกำกับของรัฐ

  • D. 

   โรงเรียนในฝัน

 • 13. 
  โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่มีกี่โรงเรียน
  • A. 

   1 โรงเรียน

  • B. 

   3 โรงเรียน

  • C. 

   555 โรงเรียน

  • D. 

   แล้วแต่เขตจะกำหนด

 • 14. 
  ทั้งหมดต่อไปนี้คือโรงเรียนที่เป็นต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 จำนวน 3 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาของท่าน ข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   โรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา

  • B. 

   โรงเรียนประถมศึกษา

  • C. 

   โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

  • D. 

   โรงเรียนมัธยม

 • 15. 
  ตำแหน่งผู้นำอัฟกานิสถานคนใหม่คือใคร 
  • A. 

   มูจาฟ

  • B. 

   นาจานิดีน

  • C. 

   มูซาราฟ

  • D. 

   คาร์ไซ