Vrijeme I Klima

10 Pitanja | Total Attempts: 2030

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Vrijeme I Klima

Provjera nastavne teme "Vrijeme i klima"


Questions and Answers
 • 1. 
  Trenutno stanje atmosfere nad nekim mjestom zovemo:
  • A. 

   KLIMA

  • B. 

   VRIJEME

  • C. 

   TERMOMETAR

  • D. 

   BAROMETAR

  • E. 

   NIŠTA OD NAVEDNOG

 • 2. 
  Barometar je uređaj kojim se mjeri....
  • A. 

   TLAK ZRAKA

  • B. 

   SMJER PUHANJA VJETRA

  • C. 

   BRZINA PUHANJA VJETRA

  • D. 

   TEMPERATURA ZRAKA

 • 3. 
  S povećanjem nadmorske visine od 200 metara temperatura raste za 1 ° C.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Anticiklona je polje ....
  • A. 

   Visoke temperature zraka

  • B. 

   Niskog tlaka zraka

  • C. 

   Visokog tlaka zraka

  • D. 

   Niske temperature zraka

  • E. 

   Ništa od navednog

 • 5. 
  Horiznontalno strujanje zraka  u Hrvatskoj kada zrak struji s hladnijeg kopna prema toplijem moru na udare zovemo...
  • A. 

   Bura

  • B. 

   Jugo

  • C. 

   Pasat

  • D. 

   Monsun

 • 6. 
  Glavni pokretač razlike u temperaturi, tlaku, vjetrovima i padalinama na planeti Zemlji je Sunce.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  U klima-dijagramu možemo pratiti dva pokazatelja, a oni su (2 točna odgovora)...
  • A. 

   Temperatura

  • B. 

   Padaline

  • C. 

   Tlak zraka

  • D. 

   Smjer puhanja vjetra

 • 8. 
  Znanstvenike koji proučavaju i prate vremenske promjene zovemo...
  • A. 

   Meteorografi

  • B. 

   Meteorokartografi

  • C. 

   Sinoptikografi

  • D. 

   Meteoriti

  • E. 

   Ništa od navedenog

 • 9. 
  Atmosfera je Zemljin zračni omotač u kojem je najviše zastupljen plin...
  • A. 

   Kisik

  • B. 

   Ugljični dioksid

  • C. 

   Ugljični monoksid

  • D. 

   Vodena para

  • E. 

   Dušik

Back to Top Back to top