VI I 2014 Sredjen

71 Questions | Total Attempts: 65

SettingsSettingsSettings
Please wait...
VI I 2014 Sredjen


Questions and Answers
 • 1. 
  Kao osnovni kriterijumi za inteligentno ponašanje sistema najčešće se uzimaju:
  • A. 

   Percepcija

  • B. 

   Rezonovanje

  • C. 

   Neuronske mreze

  • D. 

   Ponasanje

 • 2. 
  Veštačka inteligencija se može smatrati univerzalnom naučnom disciplinom.
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 3. 
  Tjuringov test je do danas prosao veci broj sistema vestacke inteligencije
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

 • 4. 
  Slaba hipoteza veštačke inteligencije je:
  • A. 

   Moguce su masine koje zaista misle

  • B. 

   Moguce su masine za koje se tvrdi da inteligentno misle

  • C. 

   Moguce su masine koje deluju kao da su inteligentne

 • 5. 
  Po Lajbnicovoj teoriji stupnjevi znanja, bitno ili dovresno znanje je ono koje je:
  • A. 

   Konacno definisano i na njega se ne treba vracati

  • B. 

   Svodivo na elementarne pojmove

  • C. 

   Znanje koje se odnosi na nezivu priorodu

 • 6. 
  U odnosu na smer pretrage, produkcioni sistemi se mogu kategorisati kao:
  • A. 

   Dvostrani sistemi

  • B. 

   Neusmereni sistemi

  • C. 

   Direktni sistemi

  • D. 

   Reverzni sistemi

  • E. 

   Usmereni sistemi

  • F. 

   Ignorantni sistemi

 • 7. 
  Ako u A* algoritmu h(n) zadovoljava uslov monotonosti, da li se moze desiti promena ukazatelja u toku izvrsenja programa GRAPHSEARCH:
  • A. 

   Usmerene pretrage

  • B. 

   Pretrage u sirinu

  • C. 

   Nije bitno

 • 8. 
  U sistemu produkcije, na pravila izdavanja i pamcenja vec oprobanih nizova pravila i gb idukovanih njihovom primenom, odnose se:
  • A. 

   Matematicki argumenti

  • B. 

   Dovrsena znanja

  • C. 

   Strategije pretrage

  • D. 

   -

 • 9. 
  Kategorije o mogucim pogledima na VI su 
  • A. 

   Sistemi koji razmisljaju kao masine

  • B. 

   Sistemi koji deluju racionalno

  • C. 

   Sistemi koji razmisljaju racionalno

  • D. 

   Sistemi koji deluju kao ljudi

  • E. 

   Sistemi koji misle kao ljudi

  • F. 

   Sistemi koji misle masinski

 • 10. 
  U grafovima, dohvatiljivim se smatraju cvorovi do kojih
  • A. 

   Vodi jedan i samo jedan put

  • B. 

   Vodi jedan ili vise puteva

  • C. 

   Ne vodi ni jedan put

  • D. 

   Vodi vise od jednog puta

 • 11. 
  Nominalne definicije ostavljaju otvorenim pitanje da li 
  • A. 

   Stvar koja je imenovana moze da se preimenuje

  • B. 

   Stvar koja je definisana moze da egzistira

  • C. 

   Stvar koja je prihvacena sme da se razmatra

  • D. 

   Option 4

 • 12. 
  Efikasne strategije upravljanja zahtevaju dovoljno informacija o prirodi resavanog problema, nazivaju se
  • A. 

   Heuristickim

  • B. 

   Reverznim

  • C. 

   Nepovratnim

  • D. 

   Option 4

 • 13. 
  Strategije se karakterisu preko sledecih pokazatelja
  • A. 

   Prostorna kompleksnost

  • B. 

   Dubina

  • C. 

   Optimalnost

  • D. 

   Heuristika

  • E. 

   Kompletnost

  • F. 

   Vremenska kompleksnost

  • G. 

   Sirina

 • 14. 
    U razlike između produkcionih sistema i klasičnih programskih sistema sa hijerarhijskom strukturom spadaju:
  • A. 

   Veza izmedju pravila se ostvaruje samo preko globalne baze podataka

  • B. 

   Produkcioni sistemi nude daleko vece performanse

  • C. 

   Globalna baza podataka je dostupna svim pravilima produkcije

  • D. 

   Klasicni programski sistemi sa hijerarhijskom strukturom koriste SPF algoritam

  • E. 

   Sistem je u najvecoj meri modularan te se izmene u globalnoj bazi podataka mogu vrsiti gotovo nezavisno

 • 15. 
  Nalazenje optimalnih strategija pretrage u grafovima podrazumeva
  • A. 

   Pronalazenje puta najmanje tezine

  • B. 

   Pronalazenje puta najmanje duzine

  • C. 

   Pronalazenje puta najvece tezine

  • D. 

   Pronalazenje puta najvece duzine

 • 16. 
  Kod produkcionih sistema tipovi kod kojih se koraci resavanja ne mogu opovrgnuti zovu se
  • A. 

   Nepovratni

  • B. 

   Ignorantni

  • C. 

   Povratni

  • D. 

   Option 4

 • 17. 
    Sistemi u kojima primena nekog pravila ne sprečava kasniju primenu nekog drugog pravila, koje je moglo biti primenjeno u momentu primene prvog pravila zovu se:
  • A. 

   Komutativni produkcioni sistemi

  • B. 

   Monotoni produkcioni sistemi

  • C. 

   Parcijalno komutativni produkcioni sistemi

  • D. 

   Option 4

 • 18. 
  U Tjuringove argumente spadaju
  • A. 

   Logicki argument

  • B. 

   Argument neformalnosti

  • C. 

   Argument nesposobnosti

  • D. 

   Matematicki argument

  • E. 

   Argument svesti

  • F. 

   Fizicki argument

 • 19. 
  Pristupi u oblasti VI mogu se svrstati u dve glavne kategorije
  • A. 

   Simulativni

  • B. 

   Simbolicki

  • C. 

   Subsimbolicki

  • D. 

   Simbioticki

 • 20. 
  Da li je algoritam pretrage u sirinu A* algoritam
  • A. 

   Da

  • B. 

   Ne

 • 21. 
  Kod neinformativne pretrage sa iterativnim produbljivanjem, u stablu sa najvećom dubinom N, ukoliko je inicijalno ograničenje dubine takođe N, ovakva pretraga se može poistovetiti sa:
  • A. 

   Pretragom u sirinu

  • B. 

   -

  • C. 

   Informisanom pretragom

  • D. 

   Pretragom u dubinu

 • 22. 
  Jaka hipoteza vestacke inteligencije je 
  • A. 

   Moguce su masine koje deluju kao da su inteligentne

  • B. 

   Moguce su masine koje zaista misle

  • C. 

   Moguce su masine za koje se tvrdi da inteligentno misle

 • 23. 
  U grafu tipa stablo dubina cvora tipa koren je 
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   Beskonacna

 • 24. 
  Kod produkcionih sistema, tipovi kod kojih se koraci rešavanja mogu opovrgnuti (igra 8 kockica) zovu se:
  • A. 

   Povratni

  • B. 

   Nepovratni

  • C. 

   Ignorantni

 • 25. 
  Sistemi koji poseduju i svojstvo monotonosti i parcijalne komutativnosti zovu se:
  • A. 

   Parcijalno komutativni produkcioni sistemi

  • B. 

   Komutativni produkcioni sistemi

  • C. 

   Monotoni produkcioni sistemi

Back to Top Back to top