Y6 - VIêm Tụy Mạn

5 Questions | Total Attempts: 140

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Y6 - VIm Ty Mn

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Lâm sàng viêm tụy mạn, ngoại trừ:
  • A. 

   Đau bụng mạn

  • B. 

   Sụt cân

  • C. 

   Táo bón

  • D. 

   Đái tháo đường do tụy

 • 2. 
  Theo MCCSS, chỉ cần có 1 tiêu chuẩn nào sau đây có thể chẩn đoán viêm tụy mạn:
  • A. 

   Vôi hóa tụy

  • B. 

   Mô học viêm tụy mạn

  • C. 

   Bất thường ống tụy trên ERCP, CT, MRCP loại I-III theo Cambridge

 • 3. 
  Nguyên nhân thường gặp nhất trong viêm tụy mạn là
  • A. 

   Sỏi mật

  • B. 

   Rượu

  • C. 

   Tăng triglycerit máu

  • D. 

   Do thuốc

 • 4. 
  Điều trị viêm tụy mạn chủ yếu gồm, ngoại trừ:
  • A. 

   Điều trị nguyên nhân

  • B. 

   Giảm đau

  • C. 

   Rối loạn hấp thụ

  • D. 

   Điều trị biến chứng

 • 5. 
  Liều của viên men tụy cho mỗi bữa ăn là:
  • A. 

   20000UI ( 60000USP)

  • B. 

   30000UI ( 90000USP)

  • C. 

   40000UI ( 120000USP)

  • D. 

   50000UI ( 150000USP)

Back to Top Back to top