Verovatnoca I Statistika - Teorija

210 Questions | Total Attempts: 279

SettingsSettingsSettings
Verovatnoca I Statistika - Teorija - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Verovatnoca je nauka koja izucava:
  • A. 

   Slucajne pojave

  • B. 

   Deterministicke pojave

  • C. 

   Stohasticke pojave

  • D. 

   Statisticke pojave

 • 2. 
  Prvi problemi iz teorije verovatnoce su vezani za:
  • A. 

   Kockarske probleme

  • B. 

   Statisticke probleme

  • C. 

   Trgovacke probleme

  • D. 

   Naucne probleme

 • 3. 
  Dogadjaj je slucajan ako:
  • A. 

   Ne moze da se predvidi

  • B. 

   Moze da se predvidi

  • C. 

   Znamo njegove zakonomernosti

  • D. 

   Ne znamo njegove zakonomernosti

 • 4. 
  Slucajan eksperiment mora da:
  • A. 

   Moze da se ponavlja proizvoljan broj puta pri istim uslovima

  • B. 

   Ne moze da se ponavlja proizvoljan broj puta pri istim uslovima

  • C. 

   Svi njegovi ishodi nisu unapred definisani

  • D. 

   Svi njegovi ishodi su unapred definisani

 • 5. 
  Slucajan eksperiment mora da:
  • A. 

   Ishod pojedinog eksperimenta je unapred poznat

  • B. 

   Ishod pojedinog eksperimenta nije unapred poznat

  • C. 

   Svi njegovi ishodi su unapred definisani

  • D. 

   Moze da se ponavlja proizvoljan broj puta pri istim uslovima

 • 6. 
  Klasicna definicija verovatnoce:
  • A. 

   Definisao ju je Laplas

  • B. 

   Odnosi se samo na konacne skupove

  • C. 

   Nije bitan broj elemenata skupa

  • D. 

   Svi ishodi imaju jednaku verovatnocu

 • 7. 
  Klasicna definicija verovatnoce odnosi se na eksperimente:
  • A. 

   Ciji je skup dogadjaja konacan

  • B. 

   Ciji je skup dogadjaja beskonacan

  • C. 

   Ciji ishodi imaju jednake verovatnoce

  • D. 

   Ciji ishodi imaju proizvoljne verovatnoce

 • 8. 
  Ako je dogadjaj A da je sijalica proizvedena u prvoj fabrici, a dogadjaj B da je dobra, sta znaci dogadjaj ABc?
  • A. 

   Sijalica je proizvedena u drugoj fabrici i dobra je

  • B. 

   Sijalica je proizvedena u drugoj fabrici ili dobra je

  • C. 

   Sijalica je proizvedena u prvoj fabrici i nije dobra 

  • D. 

   Sijalica je proizvedena u drugoj fabrici ili jedobra 

 • 9. 
  Ako je dogadjaj A da je sijalica proizvedena u prvoj fabrici, a dogadjaj B da je dobra, sta znaci dogadjaj A+B?
  • A. 

   Sijalica je proizvedena u drugoj fabrici i dobra je

  • B. 

   Sijalica je proizvedena u drugoj fabrici ili je dobra

  • C. 

   Sijalica je proizvedena u prvoj fabrici i dobra je

  • D. 

   Sijalica je proizvedena u prvoj fabrici ili je dobra

 • 10. 
  Aksiomatiku verovatnoce definisao je:
  • A. 

   Gaus

  • B. 

   Ferma

  • C. 

   Laplas

  • D. 

   Kolmogorov

 • 11. 
  Aksime teorije verovatnoce su:
  • A. 

   Verovatnoca sigurnog dogadjaja jednaka je 1

  • B. 

   Verovatnoca je broj veci od 1

  • C. 

   Verovatnoca je broj manji od 0

  • D. 

   Verovatnoca je broj u intervalu od 0 do 1

 • 12. 
  Aksime teorije verovatnoce su:
  • A. 

   Verovatnoca sigurnog dogadjaja je jednaka 0

  • B. 

   Verovatnoca zbira dogadjaja jednaka je zbiru verovatnoca tih dogadjaja

  • C. 

   Verovatnoca nemoguceg dogadjaja je jednaka 0

  • D. 

   Verovatnoca je broj u intervalu od 0 do 1

 • 13. 
  Suprotan dogadjaj dogadjaju A:
  • A. 

   Se realizuje kada se dogadjaj A ne realizuje

  • B. 

   Se realizuje istovremeno kada i dogadjaj A

  • C. 

   Iznosi 1-P(A)

  • D. 

   Iznosi 1+P(A)

 • 14. 
  Suprotan dogadjaj dogadjaju "Pojava 2 glave pri bacanju 2 dinara " je:
  • A. 

   2 pisma

  • B. 

   Bar 1 pismo

  • C. 

   Bar 1 glava

  • D. 

   1 pismo

 • 15. 
  Suprotan dogadjaj dogadjaju " Ne vise od 2 pogotka u 5 gadjanja " je
  • A. 

   Manje od 2 pogotka

  • B. 

   Vise od 2 pogotka

  • C. 

   3 pogotka

  • D. 

   3 promasaja

 • 16. 
  Skup svih povoljnih realizacija dogadjaja " Vadjenje 2 crvene kuglice iz kese u kojoj se nalaze 5 crvenih i 4 zelene kuglice " je:
  • A. 

   5

  • B. 

   10

  • C. 

   20

  • D. 

   2

 • 17. 
  Skup svih ishoda nekog dogadjaja je:
  • A. 

   Proizvoljan dogadjaj

  • B. 

   Siguran dogadjaj

  • C. 

   Nemoguc dogadjaj

  • D. 

   Verovatnoca mu je 1

 • 18. 
  Skup svih ishoda dogadjaja " Bacanje 3 novcica " ima:
  • A. 

   2 elementa

  • B. 

   6 elemenata

  • C. 

   36 elemenata

  • D. 

   8 elemenata

 • 19. 
  Verovatnoca da prilikom bacanja 3 novcica dobijemo 3 puta glavu je:
  • A. 

   0.5

  • B. 

   0.125

  • C. 

   0.225

  • D. 

   0.25

 • 20. 
  Verovatnoca je preslikavanje:
  • A. 

   Realnih brojeva u skup slucajnih dogadjaja

  • B. 

   Slucajnih dogadjaja su skup svih realnih brojeva

  • C. 

   Slucajnih dogadjaja u interval (0,1)

  • D. 

   Slucajnih dogadjaja u interval [0,1]

 • 21. 
  Skup svih ishoda dogadjaja " Bacanje 2 kocke " ima:
  • A. 

   2 elementa

  • B. 

   6 elemenata

  • C. 

   36 elemenata

  • D. 

   8 elemenata

 • 22. 
  Statisticka definicija verovatnoce je:
  • A. 

   Rezultat prakse

  • B. 

   Rezultat apstrakcije

  • C. 

   Oslanja se na relativnu ucestalost

  • D. 

   Ne oslanja se na relativnu ucestalost

 • 23. 
  Ovaj izraz predstavlja:
  • A. 

   Statisticku definiciju verovatnoce

  • B. 

   Laplasovu definiciju verovatnoce

  • C. 

   Klasicnu definiciju verovatnoce

  • D. 

   Apriori- definiciju verovatnoce

 • 24. 
  Ako je zadovoljena veza 
  • A. 

   Dogadjaji A cine potpuni sistem

  • B. 

   Dogadjaji A ne cine potpuni sistem

  • C. 

   Unija dogadjaja A je skup svih elementarnih dogadjaja

  • D. 

   Unija dogadjaja A je podskup svih elementarnih dogadjaja

 • 25. 
  Nemoguc dogadjaj:
  • A. 

   Ima verovatnocu 0

  • B. 

   Ima verovatnocu 1

  • C. 

   Je suprotan sigurnom dogadjaju

  • D. 

   Je suprotan bilo kom dogadjaju

Back to Top Back to top