Use Case Diagram

15 Questions | Total Attempts: 185

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Use Case Diagram

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Medzi aktormi a jednotlivými prípadmi použitia v diagrame prípadov použitia môžu byť vzťahy:Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Vzťah rozšírenia

  • B. 

   Generalizácie

  • C. 

   Komunikačná asociácia

  • D. 

   Vzťah vkladania

 • 2. 
  Pri vývoji jednotlivých prípadov použitiaVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Najprv vyvíjame rozšírené prípady použitia

  • B. 

   Najprv vyvíjame vkladané prípady použitia

  • C. 

   Najprv vyvíjame špecializované prípady použitia

  • D. 

   Najprv vyvíjame tie, od ktorých smeruje šípka

  • E. 

   Najprv vyvíjame tie, ku ktorým smeruje šípka

 • 3. 
  Medzi jednotlivými prípadmi použitia v diagrame prípadov použitia môžu byť vzťahy:Vyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Vzťah rozšírenia

  • B. 

   Generalizácia

  • C. 

   Vzťah vkladania

  • D. 

   Komunikačná asociácia

 • 4. 
  Chybou pri tvorbe modelu prípadov použitia je, akVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   V modeli chýbajú prípady použitia

  • B. 

   Je model implementačne závislý

  • C. 

   V modeli nie je zachytená časová závislosť medzi prípadmi použitia

  • D. 

   Sa pri jeho tvorbe nepostupuje zdola hore

 • 5. 
  Prípady použitia modelujeme preto, aby smeVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Zapojili používateľa do implementácie systému

  • B. 

   Zvýšili šance na úspešnosť

  • C. 

   Zapojili používateľa do počiatočnej analýzy problému

  • D. 

   Zvýšili náklady na riešenie

 • 6. 
  Vzťah rozširovania prípadov použitia je vzťahom medzi základným a rozšíreným prípadom použitia, pri ktoromVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Základný prípad použitia zväčšuje, rozširuje rozšírený prípad použitia

  • B. 

   Rozšírený prípad použitia zväčšuje, rozširuje základný prípad použitia

  • C. 

   šípka smeruje smerom k základnému prípadu použitia

  • D. 

   šípka smeruje smerom k rozšírenému prípadu použitia

 • 7. 
  Hlavným cieľom pri tvorbe diagramu prípadov použitia jeVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Zabezpečiť úplnosť modelu

  • B. 

   Nájsť aspoň jednu funkčnú požiadavku na systém

  • C. 

   Nájsť všetky prípady použitia

  • D. 

   Nájsť všetkých aktorov

 • 8. 
  Scenár by mal obsahovaťVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Meno scenára

  • B. 

   Autora scenára

  • C. 

   Sekvenciu chovania

  • D. 

   A priori podmienky

 • 9. 
  Aby bol model správnyVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Nemusí obsahovať všetky use case-y

  • B. 

   Musí obsahovať všetky use case-y

  • C. 

   Stačí, keď obsahuje iba obslužné use case-y

  • D. 

   Stačí, keď obsahuje iba zlaté use case-y

 • 10. 
  Jeden prípad použitia sa skladáVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Minimálne z jednej sekvencie chovania

  • B. 

   Nemusí mať žiadnu sekvenciu chovania

  • C. 

   Z minimálne dvoch sekvencií chovania

  • D. 

   Z najviac z jednej sekvencie chovania

 • 11. 
  Medzi jednotlivými aktormi v diagrame prípadov použitia môžu byť nasledujúce vzťahyVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Generalizácia

  • B. 

   Komunikačná asociácia

  • C. 

   Vzťah vkladania

  • D. 

   Vzťah rozšírenia

 • 12. 
  AktorVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Môže byť aj iný externý systém

  • B. 

   Je voči vyvíjanému systému externý systém

  • C. 

   Je súčasťou vyvíjaného systému

  • D. 

   Nekomunikuje priamo so systémom

 • 13. 
  Vzťah vkladania prípadov použitia je vzťahom medzi základným a vkladaným prípadom použitia, pri ktoromVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Základný prípad použitia vkladá (volá) vkladaný prípad použitia

  • B. 

   šípka smeruje smerom k základnému prípadu použitia

  • C. 

   Vkladaný prípad použitia vkladá (volá) základný prípad použitia

  • D. 

   šípka smeruje smerom k vkladanému prípadu použitia

 • 14. 
  Jeden prípad použitiaVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   Môže mať maximálne jeden bod rozšírenia

  • B. 

   Nemusí mať bod rozšírenia

  • C. 

   Musí mať minimálne jeden bod rozšírenia

  • D. 

   Môže mať 3 body rozšírenia

 • 15. 
  Akcie v sekvencii chovania súVyberte aspoň jednu odpoveď.
  • A. 

   činnosti, ktoré vykonáva čas

  • B. 

   činnosti, ktoré vykonáva systém

  • C. 

   činnosti, ktoré vykonáva aktor