Testi Ne Teknologji Periudha E Dytë Klasa 6

Approved & Edited by ProProfs Editorial Team
At ProProfs Quizzes, our dedicated in-house team of experts takes pride in their work. With a sharp eye for detail, they meticulously review each quiz. This ensures that every quiz, taken by over 100 million users, meets our standards of accuracy, clarity, and engagement.
Learn about Our Editorial Process
| Written by Muhamer
M
Muhamer
Community Contributor
Quizzes Created: 4 | Total Attempts: 8,363
Questions: 12 | Attempts: 1,961

SettingsSettingsSettings
Testi Ne Teknologji Periudha E Dyt� Klasa 6 - Quiz

Testi ne Teknologji Periudha e dytë


Questions and Answers
 • 1. 

  Në të kaluarën, pjesa më e madhe e njerëzve merreshin me____________dhe ___________ ?

  • A. 

   Bujqësi

  • B. 

   Punoni me mjete moderne

  • C. 

   Jetonin me prodhime që i kultivonin vetë

  • D. 

   Puna ishte mjaf e lehtë 

  Correct Answer(s)
  A. Bujqësi
  C. Jetonin me prodhime që i kultivonin vetë
  Explanation
  In the past, the majority of people were engaged in agriculture and lived off the products they cultivated themselves.

  Rate this question:

 • 2. 

  Në shekullin e 12 u shpik?

  • A. 

   Makina mbjellëse me hulli

  • B. 

   Qafëza e kalit

  • C. 

   Makina korrëse mekanike

  • D. 

   Asnjëra nga të lartcekurat

  Correct Answer
  B. Qafëza e kalit
  Explanation
  In the 12th century, the invention of the key lock is believed to have occurred. This invention revolutionized security systems, allowing for the protection of valuables and property. The key lock mechanism, known as "qafëza e kalit" in Albanian, involves a key being inserted into a lock and turned to secure or unlock a door or object. This invention played a significant role in enhancing security measures during that time and continues to be widely used today.

  Rate this question:

 • 3. 

  Në sa pjesë ndahë makinat bujqësore?

  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

  Correct Answer
  C. 3
  Explanation
  This question is written in Albanian and translates to "In how many parts are agricultural machines divided?" The correct answer is 3.

  Rate this question:

 • 4. 

  Trinat - përdoren për lëvrimin e cekët dhe të thellë të tokës dhe përbëjnë një nga mekanizmat përcjellës më të rëndësishëm të bujqësisë.

  • A. 

   E saktë 

  • B. 

   E pasaktë

  Correct Answer
  B. E pasaktë
 • 5. 

  Rruga që e përshkon rryma elektrike quhet?

  • A. 

   Bateri

  • B. 

   Qarku elkektrik

  • C. 

   Bujqësi 

  • D. 

   Ndërtimtari

  Correct Answer
  B. Qarku elkektrik
  Explanation
  The correct answer is "Qarku elektrik" (Electric circuit). An electric circuit is a closed loop through which electric current can flow. It consists of various components such as wires, switches, and resistors, connected in a specific arrangement. When a voltage source, such as a battery, is connected to the circuit, it creates a flow of electric charges, known as current, which travels through the circuit. Therefore, "Qarku elektrik" accurately describes the road or path that electric current follows.

  Rate this question:

 • 6. 

  Në figur shihet?

  • A. 

   Qarku serik

  • B. 

   Qarku i konbinuar

  • C. 

   Qarku paralel

  • D. 

   Dy alternativat e para

  Correct Answer
  C. Qarku paralel
  Explanation
  The correct answer is "qarku paralel." In electrical circuits, parallel circuits have multiple pathways for the flow of electric current. This means that if one component in a parallel circuit fails, the other components can still function independently. In contrast, a series circuit has only one pathway for the current, and if one component fails, the entire circuit will be interrupted. Therefore, the presence of multiple paths for the current flow indicates a parallel circuit, which is the correct answer in this case.

  Rate this question:

 • 7. 

  Vendos tikun cilat simbole jane te sakta?

  • A. 

   Bateria

  • B. 

   Poqi elektrik

  • C. 

   Perquesi

  • D. 

   Qelësi i hapur

  • E. 

   Zilja

  Correct Answer(s)
  A. Bateria
  D. Qelësi i hapur
  E. Zilja
  Explanation
  The correct answer is Bateria, Qelësi i hapur, Zilja. These symbols are correct because they represent specific items or actions. Bateria symbolizes a battery, Qelësi i hapur symbolizes an open switch, and Zilja symbolizes a light bulb. These symbols are commonly used in electrical diagrams and circuits to represent these elements accurately.

  Rate this question:

 • 8. 

  Cilat janë vetit e stiroporit?

  • A. 

   Është izolator shumë i mirë i temperaturës dhe i zërit.

  • B. 

   Është shumë i fortë.

  • C. 

   Tretet në ujë

  • D. 

   Përdoret shumë edhe në paketimin e prodhimeve të gatshme në lëmenje të ndryshëm të industrisë

  Correct Answer(s)
  A. Është izolator shumë i mirë i temperaturës dhe i zërit.
  D. Përdoret shumë edhe në paketimin e prodhimeve të gatshme në lëmenje të ndryshëm të industrisë
  Explanation
  Stiropori është një izolator shumë i mirë i temperaturës dhe i zhurit. Për shkak të strukturës së tij, ai ndihmon në ruajtjen e temperaturës së objekteve dhe në parandalimin e humbjes së nxehtësisë. Gjithashtu, stiropori është i fortë dhe i qëndrueshëm, i cili e bën atë të përshtatshëm për përdorim në paketimin e produkteve të gatshme në sektorin e industrisë.

  Rate this question:

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.