Test Ne Teknologji Klasa E VIII 

11 Questions | Total Attempts: 1364

SettingsSettingsSettings
Test Ne Teknologji Klasa E VIII - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Disa shifra dhe fakte rreth ujit?
  • A. 

   71% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

  • B. 

   51% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

  • C. 

   97% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

  • D. 

   81% e sipërfaqes se tokes eshte e mbuluar me ujë.

 • 2. 
  • A. 

   E saktë

  • B. 

   E pasaktë

 • 3. 
  Cili prej këtyre fakteve është i vertetë?
  • A. 

   97% i ujit në tokë është i kripur.

  • B. 

   Termocentralet janë shpenzues të mëdhenj te ujit.

  • C. 

   Uji nuk është baza e krijimit në tokë ne mund të jetojmë edhe pa ujë.

  • D. 

   Ujë i ëmbël quhet ai ujë që ka më së shumti se 69% kripëra më pak se kjo shifër nuk është i ëmbël.

 • 4. 
  Njeriu çdo ditë konsumon rreth mesatarisht rreth 3 litra ujë duke ngrën ushqim dhe duke pirë. Ky lloj i ujit quhet ujë i
 • 5. 
  Vendi ku përgaditet uji dhe dërgohet për pije quhet?
  • A. 

   Termocentral

  • B. 

   Ujsjellës

  • C. 

   Termokos

 • 6. 
  Ne foto jane paraqitur?
  • A. 

   Transmetuesit me zingjire

  • B. 

   Transmetuesit me rrypa

  • C. 

   Transmetuesit me friksion

  • D. 

   Transemtuesit energjetik

 • 7. 
  Sa lloje te motorve dallojm te motoret me djegje te brendshme?
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 8. 
  Shkaqet kryesore per aksidente ne trafik jane?
  • A. 

   Vozitja ne gjendje te dehur

  • B. 

   Respektimi i rregullave te komunikacionit

  • C. 

   Mos mbajtja e distances se duhur

  • D. 

   Mos pirja e qajit ne mengjes

 • 9. 
  Perpunimi i metaleve me deformim me goditje dhe duke u nxehur quhet?
  • A. 

   Saldimi

  • B. 

   Farketim

  • C. 

   Derdhje

  • D. 

   Prerje 

Back to Top Back to top