Test Znanja - Saobraćajni Sistemi

21 Questions | Attempts: 312
Share

SettingsSettingsSettings
Test Znanja - Saobraajni Sistemi - Quiz

U ovom testu sazanćemo koliko ste savladali gradivo o saobraćajnim sistemima. Kada počneš da rešavaš zadatke, posveti svakom dovoljo vremena, ali se ne zadržavaj previše samo na jednom. Zadaci nose različit broj bodova u zavisnosti od toga koliko informacija se traži i koliko treba da budete originalni i samostalni prilikom davanja odgovora. Obradite posebnu pažnju na pitanja tipa "tačno - netačno" jer svaki netačan odgovor biće negativno bodovan. Test je ispitnog tipa tako da nećete imati priliku da se vratite na prethodno pitanje. Da bi uspešno završili test potrebno je 40% ili više tačnih odgovora.


Questions and Answers
 • 1. 
  Put je objekat niskogradnje po kome se odvija drumski saobraćaj.
  • A. 

   A) Tačno

  • B. 

   B)Netačno

 • 2. 
  Luke su deo saobraćajnog sistema drumskog saobraćaja.
  • A. 

   A) Tačno

  • B. 

   B)Netačno

 • 3. 
   Železničku prugu čini  više koloseka.
  • A. 

   A) Tačno

  • B. 

   B)Netačno

 • 4. 
  Avion ne može sleteti na aerodrom niti uzleteti dok ne dobije dozvolu kontrolno-komande službe.
  • A. 

   A) Tačno

  • B. 

   B)Netačno

 • 5. 
  Procenite koje od navedenih saobraćajnih sredstava  je najbrže sredstvo za putovanje:
  • A. 

   A) Bicikl

  • B. 

   B) Auto

  • C. 

   C) Avion

  • D. 

   D) Brod

  • E. 

   E) Voz

 • 6. 
   Koja definicija najbolje opisuje luke:
  • A. 

   a) Pristaništa gde su smešteni brodovi

  • B. 

   B) Stanice za brodove

  • C. 

   C) Deo saobraćajnog sistema vodenog saobraćaja i služe za bezbedno pristajanje brodova

 • 7. 
  Javni putevi se dele na:
  • A. 

   A) Magistralne

  • B. 

   B) Evropske

  • C. 

   C) Brdske

  • D. 

   D) Regionalne

  • E. 

   E) Ravničarske

  • F. 

   F) Lokalne

 • 8. 
  Pogledajte sliku mašine i odaberite odgovor koji opisuje njenu namenu:
  • A. 

   A) Mašina za kopanje kanala

  • B. 

   B) Mašina za kopanje tunela

  • C. 

   C) Mašina za kopanje rupa

 • 9. 
  Kolovoz je deo puta namenjen prvenstveno za kretanje vozila.Obrazuju ga: [blank] , dodatne trake, ivične i zaustavne trake. 
 • 10. 
  Građevinski objekti koji  premošćuju suve uvale i jaruge između visoravni radi izbegavanja naglih uspona i nizbrdica zovu se [Blank]..   
 • 11. 
  Elementi javnog puta su: kolovoz, saobraćajna traka, raskrsnica, pešačko ostrvo, biciklistička staza i  [Blank] .
 • 12. 
  Deo površine kolovoza  namenjen za prelaženje pešaka, obeležen oznakama ili odgovarajućim saobraćajnim znakom je [Blank] .
 • 13. 
  Deo kolovoza na kome se ukrštaju, spajaju ili razdvajaju putevi u istom nivou zove se [Blank].
 • 14. 
  Pešaćka staza je put koji je namenjen za kretanje pešaka i bicikala.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 15. 
  Na osnovu zadate slike pešak se kreće:
  • A. 

   Pravilno

  • B. 

   Nepravilno

 • 16. 
  Autoput je javni put koji je određen za saobraćaj svih vrsta vozila.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

 • 17. 
  Podzemne železnice (metroi) grade se u velikim gradovima da bi se rasteretio nadzemni saobraćaj.
  • A. 

   Tačno

  • B. 

   Netačno

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.