Test Sprawdzający Z Worda

20 Pyta | Total Attempts: 11765

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Sprawdzający Z Worda

Przed Tobą 20 pytań. Do każdego pytania podane są 4 odpowiedzi. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. Powodzenia,


Questions and Answers
 • 1. 
  Edytor tekstu to program służący do:
  • A. 

   Redagowania pism, ulotek, gazetek

  • B. 

   Tworzenia grafiki komputerowej

  • C. 

   Tworzenia rysunków technicznych i pisma technicznego

  • D. 

   Przechowywania danych o klientach

 • 2. 
  Jeżeli kursor ustawimy przed znakiem, który chcemy poprawić to użyjemay klawisza:   
  • A. 

   Backspace

  • B. 

   Delete

  • C. 

   Insert

  • D. 

   Home

 • 3. 
  Jednym z podstawowych pojęć w edytorach tekstu jest akapit. Co to jest?
  • A. 

   Odstęp między lewym marginesem a tekstem w dowolnym wierszu

  • B. 

   Odstęp między lewym marginesem a tekstem w pierwszym wierszu

  • C. 

   Fragment tekstu zakończony wciśnięciem klawisza Enter zawierający jeden lub więcej wierszy

  • D. 

   Odstęp między wierszami

 • 4. 
  Justowaniem tekstu nazywamy:  
  • A. 

   Ustawienie tekstu na środku

  • B. 

   Wyrównanie tekstu do lewej

  • C. 

   Wyrównanie dwustronne tekstu

  • D. 

   Wyrównanie tekstu do prawej

 • 5. 
  Interlinia to:
  • A. 

   Dodatkowe wcięcie zastosowane w pierwszej linii akapitu

  • B. 

   Odstęp między wierszami danego akapitu

  • C. 

   Określenie odstępów dla akapitu od lewego i od prawego marginesu

  • D. 

   Podstawowa jednostaka określająca wysokość czcionki

 • 6. 
  Chcesz skopiować fragment tekstu. Od jakiej czynności musisz zacząć?
  • A. 

   Zaznaczyć jako blok fragment, który chcesz skopiować

  • B. 

   Ustawić kursor w miejscu, gdzie chcesz kopiować

  • C. 

   Z menu NARZĘDZIA GŁÓWNE wybrać opcję KOPIUJ

  • D. 

   Zapisać dokument, w którym pracujesz na dysku

 • 7. 
  Linijka jest to:
  • A. 

   Pasek narzędzi do tworzenia tabel

  • B. 

   Przyrząd do ustalania wielkości rysunków wstawionych do dokumentu

  • C. 

   Pasek narzędzi do formatowania czcionki

  • D. 

   Pasek informujący o wielkości marginesów i rozmiarze strony

 • 8. 
  Aby wprowadzić do tekstu np. takie znaki: ∑, ∩, π, ∞,↕, ♫  
  • A. 

   Wykorzystasz Autokształty

  • B. 

   Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję Symbol

  • C. 

   Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję WordArt

  • D. 

   Z menu WSTAWIANIE wybierzesz opcję Obiekt clipart

 • 9. 
  Tabele służą do:
  • A. 

   Wyrównania napisanego tekstu

  • B. 

   Wyrównywania wierszy i tworzenia z nich kolumn

  • C. 

   Tworzenia pustych formularzy

  • D. 

   Sporządzania różnego typu list i zestawień

 • 10. 
  Z tekstu na pisanego w edytorze Word chcesz zrobić tabelę. Uzyskasz to przez:  
  • A. 

   Skorzystasz z Kreatora tabel

  • B. 

   Wykorzystanie tabulatorów

  • C. 

   Wybranie: TABELA i opcji Konwertuj tekst na tabelę

  • D. 

   Zaznaczysz tekst i ustawisz odpowiednie marginesy

 • 11. 
  Napisałeś opowiadanie na kilka stron. Chcesz umieścić na każdej stronie tytuł opowiadania oraz ponumerować strony. Co zrobisz?   
  • A. 

   Z karty WSTAWIANIE wybierzesz polecenie UKŁAD STRONY

  • B. 

   Z karty WSTAWIANIE wybierzesz opcję Plan dokumentu

  • C. 

   Z karty WSTAWIANIE wybierzesz opcję Nagłówek i stopka

  • D. 

   Na każdej stronie dopiszesz tytuł opowiadania i numer strony

 • 12. 
  Cechą tabel jest to, że:
  • A. 

   Posiadają krawędzie przypominające tradycyjną tabelę

  • B. 

   Pozwalają tworzyć równe kolumny

  • C. 

   Upraszczają zamianę wierszy tekstu w kolumny

  • D. 

   Każda komórka jest niezależna, może mieć własne marginesy, wcięcia i format

 • 13. 
  Aby napisać wielką literę Ź należy wcisnąć:
  • A. 

   Shift + Alt + Z

  • B. 

   Shift + Alt + X

  • C. 

   Caps Lock + Alt + Z

  • D. 

   Alt + Shift + Ctrl + Z

 • 14. 
  Pracując nad długim tekstem należy:  
  • A. 

   Od początku go formatować

  • B. 

   Pisać szybko, wiersze oddzielając ENTEREM

  • C. 

   Często zapisywać

  • D. 

   Nic szczególnego nie trzeba robić

 • 15. 
  Wprowadzanie tekstu, poruszanie się po nim oraz modyfikacja to:
  • A. 

   Formatowanie dokumentu

  • B. 

   Wklejanie dokumentu

  • C. 

   Edycja dokumentu

  • D. 

   Zachowanie dokumentu

 • 16. 
  Jak można zaznaczyć cały dokument w blok?
  • A. 

   Trzeba wcisnąć CTRL + ALT

  • B. 

   Trzeba wcisnąć CTRL + A

  • C. 

   Trzeba zaznaczać każdy wiersz oddzielnie

  • D. 

   Nie można tego zrobić

 • 17. 
  Pisać kursywą to znaczy:
  • A. 

   Pisać pismem pogrubionym

  • B. 

   Pisać wielkimi literami

  • C. 

   Pisać pismem pochyłym

  • D. 

   Pisać wersalikami

 • 18. 
  Standardowa karta papieru ma format   
  • A. 

   A4 /210x297/

  • B. 

   A5 /148X210/

  • C. 

   B5 /182x257/

  • D. 

   A3/297x420

 • 19. 
  Standardowa wielkość czcionki przy tworzeniu podstawowych dokumentów to:
  • A. 

   14 pkt

  • B. 

   16 pkt

  • C. 

   12 pkt

  • D. 

   11 pkt

 • 20. 
  Formatowanie tekstu polega na:
  • A. 

   Na napisaniu go czcionką kolorową

  • B. 

   Zwiększeniu odstępów między wierszami

  • C. 

   Nadaniu odpowiedniego wyglądu dokumentowi tekstowemu

  • D. 

   Obramowaniu strony

Back to Top Back to top