Test Provus Per Maturant

38 Pyetjet | Total Attempts: 5210

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test Provus Per Maturant

Ky eshte Test Provues .  pak ndihm per maturantet e Vitit  2010 !...Shumica e Pytjeve te ketij testi jan marr nga facebook . By : Brunoos


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa Vlera e eshte x =? Nga përpjestimi: 2 / 5 = x: 15
  • A. 

   X = 4

  • B. 

   X = 5

  • C. 

   X = 6

  • D. 

   X = 7

 • 2. 
  Pas ngritjes 12% te nje malli kemi qmimin e ri 22.4 euro, Sa ka qënë ky qmim para ngritjes ?
  • A. 

   18 euro

  • B. 

   19 euro

  • C. 

   20 euro

  • D. 

   21 euro

 • 3. 
  Për 19 kg te nje malli jan paguar 171 euro, Ateher sa euro duhet paguar per 11 kg te te njejtit mall ?
  • A. 

   69 euro

  • B. 

   79 euro

  • C. 

   89 euro

  • D. 

   99 euro

 • 4. 
  Folja urdherore "mos rrit" ne menyren deshirore ,veta e trete njejs ,diateza veprore,ben:
  • A. 

   Mos u rritsh

  • B. 

   Mos rritë

  • C. 

   Mos rritesh

  • D. 

   Mos u rritshin

 • 5. 
  Cili modifikim alatropik i fosforit është më reaktiv :
  • A. 

   Fosfori i zi

  • B. 

   Fosfori i bardhë

  • C. 

   Fosfori i verdhë

  • D. 

   Fosfori i Kuq

 • 6. 
  Alkenet janë komponime që në strukturën e tyre përmbajnë :
  • A. 

   Lidhje Sigma Karbon-Karbon

  • B. 

   Lidhje Sigma dhe Pi Karbon-Karbon

  • C. 

   Lidhje Sigma dhe lidhje Pi Karbon-Azot

  • D. 

   Lidhje Sigma dhe 2Pi Karbon-Azot

 • 7. 
  Si shumohen Bakteriet ?
  • A. 

   Me ndarje

  • B. 

   Me ngjitje

  • C. 

   Nuk Shumohen

  • D. 

   Edhe me Ndarje Edhe me ngjitje

 • 8. 
  Cilat semundje i shkaktojne bakteriet ?
  • A. 

   Kancerin

  • B. 

   Turbokulozen

  • C. 

   Ftohjen

  • D. 

   Sida

 • 9. 
  Cila eshte me e hershme:
  • A. 

   Gjuha e shkruar

  • B. 

   Gjuha e folur

  • C. 

   Te dyja kan lindur ne te njejten koh

  • D. 

   Asnjera

 • 10. 
  Fjalet "talenti , prirja  " jane :
  • A. 

   Antonime

  • B. 

   Patronime

  • C. 

   Homonime

  • D. 

   Sinonime

 • 11. 
  In the string of words: comfortable, attractive, careful, careless, important, the word careless is different because ________.
  • A. 

   It begins in letter C

  • B. 

   Its meaning is negative

  • C. 

   It is an adjective

  • D. 

   Its meaning is positive

 • 12. 
  Ne cilin grup te kategorisë trofike (ushquese) ben pjese ariu ?
  • A. 

   Në organizma omnivorë

  • B. 

   Në organizma parazitë

  • C. 

   Në organizma prodhues

  • D. 

   Në organizma zbërthyes

 • 13. 
  Orientalizmat jane karakteristike tipike per poezin e :
  • A. 

   Rilindjes

  • B. 

   Realizmit

  • C. 

   Modernitetit

  • D. 

   Bejtexhinjve

 • 14. 
  Lazgush Poradeci eshte pseudonim i :
  • A. 

   Lazar Siliqit

  • B. 

   Lazar Gushos

  • C. 

   Lazar Poradecit

  • D. 

   Lazar Milos

 • 15. 
  Nëse në fjalinë: ,,Ata kishin dalë për të mbledhur eshtrat e ushtarëve të vrarë”, përdoret kryefjala në numrin njëjës dhe kallëzuesi i shprehur me folje në kohën e pakryer, fjalia bën:
  • A. 

   Ai dilte për të mbledhur eshtrat e ushtarëve të vrarë

  • B. 

   Ai doli për të mbledhur eshtrat e ushtarëve të vrarë

  • C. 

   Ata dilnin për të mbledhur eshtrat e ushtarëve të vrarë

  • D. 

   Ata dolën për të mbledhur eshtrat e ushtarëve të vrarë

 • 16. 
  Gastrulimin me epiboli e hasim te:
  • A. 

   Grykoret

  • B. 

   Kembesegmentuarit

  • C. 

   Amfibiet

  • D. 

   Meduza

 • 17. 
  Fjala skllav në shumës bën:
  • A. 

   Skllavër

  • B. 

   Skllava

  • C. 

   Skllavë

  • D. 

   Skllevër

 • 18. 
  Fjala tiran ne shumës bën:
  • A. 

   Tiranë

  • B. 

   Tiran

  • C. 

   Tirani

  • D. 

   Tiranet

 • 19. 
  Qka lirohet gjate procesit te fotosintezes?
  • A. 

   Oksigjeni

  • B. 

   Dioksidi i karbonit

  • C. 

   Dioksidi i squfurit

  • D. 

   Monoksidi i karbonit

 • 20. 
  Procesi i sintezes se glukogjenti nga substancat qe nuk bejne ne sheqerna ka te beje me :
  • A. 

   Glukolizen

  • B. 

   Glukogjenolizen

  • C. 

   Glukogjenezen

  • D. 

   Glukoneogjenzen

 • 21. 
  Kloramfenikolli ben pjese ne grupin e:
  • A. 

   Alkaloideve

  • B. 

   Antibiotikeve

  • C. 

   Vitaminave

  • D. 

   Estereve

 • 22. 
  Fjala :"ecëshem" në fjalinë "Ecëshem i vetmum",në shqipen standarde bën:
  • A. 

   Ecja

  • B. 

   Ecëshim

  • C. 

   Ecnim

  • D. 

   Ecsha

 • 23. 
  CILA eshte revista e Faik Konices?
  • A. 

   Rilindja

  • B. 

   Albania

  • C. 

   Jeta e re

  • D. 

   Dielli

 • 24. 
  Si quhen enzimet te cilat marrin pjese ne biosintezen e acidit nukleik:
  • A. 

   Peroksidaza

  • B. 

   Polimeraza

  • C. 

   Karboksilaza

 • 25. 
  Fjala "Moqme" per nga etimologjia e saj ka te bej me :
  • A. 

   Moshen

  • B. 

   Pleqerine

  • C. 

   Vitet

  • D. 

   Afrine

 • 26. 
  Fjalia "jeto me prralla!" shpreh:
  • A. 

   Qudi

  • B. 

   Gezim

  • C. 

   Urdher

  • D. 

   Pikellim

 • 27. 
  Cili komponim perfitohet me oksidim te propanol-2 ?
  • A. 

   Propanoni

  • B. 

   Propani

  • C. 

   Propanali

  • D. 

   Propeni

 • 28. 
  Cila nga keto alternativa është njera nga veqorit e Levizjes lekundse ?
  • A. 

   Amplituda

  • B. 

   Elongacjoni

  • C. 

   Deformimi

  • D. 

   Viskoziteti

 • 29. 
  Fjala MARIFET ne fjaline: ''E hidhur ,them, per ate qe s'di marifete'' e ka kuptimin e :
  • A. 

   Dredhise dhe djallezise

  • B. 

   Lojes dhe humorit

  • C. 

   Misterit dhe prapavijes

  • D. 

   Smires dhe hipokrizise

 • 30. 
  Sa eshte vlera e parametrit m ashtu qe drejteza (m+3)x-(m-2)y-5=0 te jet normale me drejtezen y=x+3?
  • A. 

   M=-1/2

  • B. 

   M=-3/2

  • C. 

   M=1/2

  • D. 

   M=3/2

 • 31. 
  Aliteracioni sajohet nga perseritjet :
  • A. 

   E zanoreve

  • B. 

   Bashtingelloreve

  • C. 

   Fjalve

  • D. 

   Fjalive

 • 32. 
  Ne sa menyra mund te ulen 8 persona ne 5 karriga ?
  • A. 

   42

  • B. 

   46

  • C. 

   56

  • D. 

   60

 • 33. 
  Look at the following nouns.One of them Does Not exist.Which one?
  • A. 

   Organization

  • B. 

   Celebration

  • C. 

   Realation

  • D. 

   Collation

 • 34. 
  Vala në detin qetë e ka amplitudën 15 cm. Papritmas deti trazohet ashtu qe valës i zmadhohet amplituda në 1.5 m. Sa është sasia e energjisë që bartë vala ne detin e trazuar ndaj valës ne detin e qete?
  • A. 

   E dyfishuar

  • B. 

   E pesefishuar

  • C. 

   E dhjetefishuar

  • D. 

   E qindfishuar

 • 35. 
  In the world of animals___________is considered the king?
  • A. 

   Lion

  • B. 

   A Lion

  • C. 

   The lion

  • D. 

   That lion

 • 36. 
  Gjuhë shqipe: Në fjalinë:"Shikonte syt e ftoft qi leshojshin shkendija idhnimi", figura e paradoksit ndërtohet ndërmjet gjymtyrëve:
  • A. 

   Sytë dhe idhnimi

  • B. 

   Ftoftë dhe shkëndija

  • C. 

   Shikonte dhe lëshojshin

  • D. 

   Idhnimi dhe ftoftë

 • 37. 
   Biologji:Cila eshte formula e intelegjences?
  • A. 

   I.Q=mosha e re/mosha e vertet*100

  • B. 

   I.Q=mosha e vertet/mosha mentale*100

  • C. 

   I.Q=mosha mentale/mosha e vertet*100

  • D. 

   I.Q=mosha metale/mosha e vertet*10

 • 38. 
  Lidhëza "por", në fjalinë: "Por, edhe nji fjalë due me t'a thanë e të lutem vire në vesh si atë këshill qi më dhae par në dugajë",mund të zëvenësohet me lidhëzën:
  • A. 

   Prandaj

  • B. 

   Andaj

  • C. 

   Ndërsa

  • D. 

   Mirëpo