Ocl

15 Questions | Total Attempts: 1531

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ocl

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kľúčové slovo post označuje: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Výraz pre zistenie hodnoty atribútu

  • B. 

   Výraz pre ukončenie operácie

  • C. 

   Výraz pre poslanie správy inštancii

  • D. 

   Výraz pre ukončenie inštancie

 • 2. 
  Pri vytváraní OCL výrazov pre reťazce môžeme použiť operátor: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   >=

  • B. 

   >

  • C. 

  • D. 

   =

  • E. 

  • F. 

 • 3. 
  Operátory +-*/ sú používané ako: Vyberte jednu:
  • A. 

   Prefix operátory

  • B. 

   Postfix operátory

  • C. 

   Infix operátory

 • 4. 
  Kľúčové slovo body označuje výraz: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Pre telo operácie

  • B. 

   Výraz pre telo triedy

  • C. 

   Pre hodnotu atribútu

 • 5. 
  Prístup k atribútom inej triedy v OCL výraze: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Je povolený k public atribútom

  • B. 

   Je zakázaný k všetkým atribútom

  • C. 

   Je zakázaný k private atribútom

  • D. 

   Je povolený k všetkým atribútom

  • E. 

   Je povolený k private atribútom

 • 6. 
  OCL výraz: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Môže zmeniť stav systému

  • B. 

   Môže byť vykonateľný

  • C. 

   Je bez vedľajších účinkov

 • 7. 
  Skratka OCL znamená: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Open Composite Language

  • B. 

   Object Composite Language

  • C. 

   Object Constraint Language

  • D. 

   Open Constraint Language

 • 8. 
  Kľúčové slovo self odkazuje v OCL výraze na: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   ľubovoľnú triedu v OCL

  • B. 

   Kontextovú inštanciu v OCL

  • C. 

   Výraz v OCL

 • 9. 
  Operácia bez vedľajších účinkov: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Nemôže nič vypočítať

  • B. 

   Nemôže modifikovať atribúty objektu

  • C. 

   Nemôže zisťovať hodnoty

 • 10. 
  Pre násobnosť v OCL vzťahu medzi prvkami väčšiu ako 1: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Nepoužívame v OCL výraze odkaz cez ->

  • B. 

   Používame v OCL výraze odkaz cez ->

  • C. 

   Nemôžeme použiť operáciu select

  • D. 

   Môžeme použiť operáciu select

 • 11. 
  Jazyk OCL môžeme použiť: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Pri vykonávaní operácií triedy

  • B. 

   Pri písaní pre a post podmienok pre operácie

  • C. 

   Pri nastavovaní hodnôt atribútov

  • D. 

   Pri písaní odvodených pravidiel pre atribúty

 • 12. 
  Jazyk OCL je: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Netypový jazyk

  • B. 

   Typový jazyk

  • C. 

   Formálny jazyk

  • D. 

   Neformálny jazyk

 • 13. 
  Medzi základné preddefinované typy nepatrí: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   String

  • B. 

   Integer

  • C. 

   Char

  • D. 

   Real

 • 14. 
  Pojem invariant: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   Označuje OCL výraz, ktorý má vždy hodnotu true

  • B. 

   Označuje OCL výraz, ktorý má vždy hodnotu false

  • C. 

   Znamená, že OCL model nemá variant

  • D. 

   Znamená, že OCL model má variant

 • 15. 
  Kľúčové slovo derive označuje: Vyberte jednu alebo viac:
  • A. 

   OCL výraz pre odvodenie hodnoty atribútu

  • B. 

   OCL výraz pre odvodenie tela operácie

  • C. 

   Funkciu na prístup ku kolekcií objektov