Test I Matematikes Kl.VIII. Punuar Nga : Avdi Tafili *** Suksese ***

15 Pyetjet | Total Attempts: 17237

SettingsSettingsSettings
Test I Matematikes Kl.VIII. Punuar Nga : Avdi Tafili  *** Suksese *** - Quiz

Pyetje me alternativa epni zgjidhjen e duhur...


Questions and Answers
 • 1. 
  Si  shkruhet  si t hyes  nr.    0.009
  • A. 

   9/10

  • B. 

   9/100

  • C. 

   9/1000

  • D. 

   9/10000

 • 2. 
  Cili nga nr. dhjetor eshte me i madhi:
  • A. 

   0.9999

  • B. 

   1.089999

  • C. 

   1.077777

  • D. 

   1.9

 • 3. 
  Cili nr eshte dy perjodik ?
  • A. 

   0.369369

  • B. 

   0.323232

  • C. 

   0.123123

  • D. 

   0.222222

 • 4. 
  Sa eshte paraperjoda te nr :  52.3454545
  • A. 

   4

  • B. 

   3

  • C. 

   2

  • D. 

   1

 • 5. 
  Numri   10 000 000  mund shkruhet si nr shkencor  ( ne 10 ne fuqin )
  • A. 

   7

  • B. 

   6

  • C. 

   5

  • D. 

   4

 • 6. 
  Te shumezimi i fuqive me baza te njejta  baza pershkruhet treguesit ......
  • A. 

   Shumezohen

  • B. 

   Zbriten

  • C. 

   Mblidhen

  • D. 

   Pjestohen

 • 7. 
  Te pjestimi i fuqive me baza te njejta baza pershkruhet  treguesit................
  • A. 

   Pjestohen

  • B. 

   Zbriten

  • C. 

   Mblidhen

  • D. 

   Shumzohen

 • 8. 
  Nese nr. 1 shumezohet 100 here me veteveten kemi:
  • A. 

   1

  • B. 

   0

  • C. 

   10

  • D. 

   100

 • 9. 
  Rrenja katrore e cilit nr: eshte  e barabarte me  9
  • A. 

   3

  • B. 

   27

  • C. 

   81

  • D. 

   90

 • 10. 
  Cila nga figurat gjeometrike ka me pak  drejteza simetrie:
  • A. 

   Rrethi

  • B. 

   Katrori

  • C. 

   Drejtekendeshi

  • D. 

   Trekendeshi barakrahesh

 • 11. 
  Shuma e kendeve te mbrendshme ne qdo trekendesh eshte :
  • A. 

   180

  • B. 

   90

  • C. 

   270

  • D. 

   360

 • 12. 
  Shuma e kendeve te mbrendeshme ne gjdo katerkendesh eshte:
  • A. 

   180

  • B. 

   360

  • C. 

   90

  • D. 

   270

 • 13. 
  Nese perimetrii katrorit eshte  44cm, Sa eshte brinja e katrorit a = ?
  • A. 

   4

  • B. 

   22

  • C. 

   11

  • D. 

   10

 • 14. 
  Qendra e rrethit te brendashkruar fitohet nga pikprerja e simetraleve:
  • A. 

   Te brnjeve te trekendeshit

  • B. 

   Te kendeve te trekendeshit

  • C. 

   Diagonalet e trekendeshit

  • D. 

   Pikave te jashteme te tije

 • 15. 
  Qendra e rrethit te jashtashkruar fitohet nga pikprerja  e simetraleve:
  • A. 

   Diagonalet e trekendeshit

  • B. 

   Pikave te jashtme te tije

  • C. 

   Te kendeve te trekendeshit

  • D. 

   Te brinjeve te trekendeshit

Back to Top Back to top