Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 4 Sd Semester 2

25 Questions | Total Attempts: 3658

SettingsSettingsSettings
Soal Uas / Ukk Bahasa Jawa Kelas 4 Sd Semester 2 - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Wacanen kanthi premathi! Koperasi Sekolah Koperasi sekolah iku salah sawijine organisasi ing sekolahan. Murid-murid iso dadi anggotane kabeh. Koperasi sekolah ngelatih murid-murid pada guyup rukun kerja bareng-bareng mbi kanca-kancane. Koperasi sekolah iku uga iso dadi papan panggonan supaya murid-murid pada latihan dodolan. Koperasi sekolah iku dodol kabutuhan-kabutuhane para murid. Saka buku, pensil, garisan lan lia-liane. Koperasi sekolah gampangake murid-murid supaya iso tuku kabutuhan sekolah ing njero sekolahane dewe. Rega-rega ing koperasi sekolah uga murah-murah. Merga ngana para murid pada seneng tuku-tuku kabutuhan sekolah ing koperasi sekolah. Irah-irahan wacan ing dhuwur yaiku ....
  • A. 

   Kagunaan koperasi sekola

  • B. 

   Organisasi koperasi

  • C. 

   Koperasi Sekolah

  • D. 

   Dodolan nang sekolahan

 • 2. 
  Opo bae contohe barang sing disediakake ing koperasi sekolah?
  • A. 

   Tas, sepeda lan topi

  • B. 

   Buku, pensil lan garisan

  • C. 

   Pupuk, klambi lan obat

  • D. 

   Obat lan sembako

 • 3. 
  Koperasi sekolah iso ngelatih murid-murid pada ....
  • A. 

   Sesarengan nggarap PR bareng kanca-kancane

  • B. 

   Sesarengan gurub rukun kerja bareng kanca-kancane

  • C. 

   Dodolan kanthi untung kang akeh

  • D. 

   Adol tinuku obat-obatan sing bermanfaat

 • 4. 
  Anggota koperasi sekolah yaiku ....
  • A. 

   Bakul ing pasar

  • B. 

   Pedagang kaki lima

  • C. 

   Murid sekolah

  • D. 

   Guru lan wali murid

 • 5. 
  Karpriye rega-rega ana ing koperasi sekolah?
  • A. 

   Rodo larang

  • B. 

   Paling murah

  • C. 

   Murah-murah

  • D. 

   Rodo murah

 • 6. 
  Tembang macapat iku cacahe ana ....
  • A. 

   8

  • B. 

   9

  • C. 

   10

  • D. 

   11

 • 7. 
   Tembang Pocung iku ana .... gatra
  • A. 

   4

  • B. 

   5

  • C. 

   6

  • D. 

   7

 • 8. 
  Cacahing larik saben sapada iku diarani ....
  • A. 

   Guru lagu

  • B. 

   Guru gatra

  • C. 

   Guru wilangan

  • D. 

   Guru swara

 • 9. 
  Kosok baline tembung gething yaiku ....
  • A. 

   Muring

  • B. 

   Seneng

  • C. 

   Kuciwa

  • D. 

   Sengit

 • 10. 
  Papan panggonan kanggo wong adol tinuku yaiku ....
  • A. 

   Puskesmas

  • B. 

   KUA

  • C. 

   Sekolahan

  • D. 

   Pasar

 • 11. 
  Wong sing penggaweane ngelakokake sepur yaiku ....
  • A. 

   Nahkoda

  • B. 

   Masinis

  • C. 

   Pilot

  • D. 

   Kondektur

 • 12. 
  Budhe untune lara. Basa kramane yaiku ....
  • A. 

   Budhe wajane gerah

  • B. 

   Budhe wajanipun lara

  • C. 

   Budhe wajaning gerah

  • D. 

   Budhe wajanipun gerah

 • 13. 
   Iku – digawe – kayu – lemari – saka. Tembung-tembung iku urutane kang bener yaiku ....
  • A. 

   Kayu iku digawe saka lemari

  • B. 

   Digawe lemari iku kayu saka

  • C. 

   Lemari iku digawe saka kayu

  • D. 

   Lemari iku saka kayu digawe

 • 14. 
   Raden Werkudara nalika enome aran ....
  • A. 

   Punthadwa

  • B. 

   Janaka

  • C. 

   Bratasena

  • D. 

   Kresna

 • 15. 
  Musuhe pandhawa yaiku bala ....
  • A. 

   Punakawan

  • B. 

   Barata

  • C. 

   Kurawa

  • D. 

   Ratu

 • 16. 
  Gamane raden werkudara yaiku ....
  • A. 

   Kuku Pancanaka

  • B. 

   Kotang Antakusuma

  • C. 

   Panah Pasopati

  • D. 

   Cunda manik

 • 17. 
  Tembung ing nduwur iku unine ....
  • A. 

   Maca buku

  • B. 

   Tuku buku

  • C. 

   Mata biru

  • D. 

   Mara tuku

 • 18. 
  Ana kucing lima Yen ditulis jawa dadi ....
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

 • 19. 
  Ukara ing ngisor iki sing kalebu ukara tanggap yaiku ....
  • A. 

   Budi lagi nata buku

  • B. 

   Rina lagi mangan sega

  • C. 

   Sepedane lagi digawa Tuti

  • D. 

   Pak guru lagi ngulang muride

 • 20. 
  Santi yen ketemu Galang iku kaya banyu karo lenga. Tegese kaya banyu karo lenga yaiku ....
  • A. 

   Akur banget pasedulurane

  • B. 

   Pasedulurane ora bisa rukun

  • C. 

   Pesedulurane akrab banget

  • D. 

   Ora gelem pisah yen wes ketemu

 • 21. 
  Paribasan bathok bolu isi madu tegese ....
  • A. 

   Wong pinter nanging sombong

  • B. 

   Wong bodo nanging asor

  • C. 

   Wong asor nanging sugih kapinteran

  • D. 

   Wong sing pinter nanging ora gelem kekancan

 • 22. 
  Kembang jagung arane sinuwun, yen kembang kanthil arane ...
  • A. 

   Karuk

  • B. 

   Dangu

  • C. 

   Gading

  • D. 

   Maya

 • 23. 
  Sebutan pancuran kapit sendang iku kanggo ....
  • A. 

   Anak telu lanang kabeh

  • B. 

   Anak telu, wadon lanang wadon

  • C. 

   Anak telu, lanang wadon lanang

  • D. 

   Anak telu wadon kabeh

 • 24. 
  Anak loro lanang kabeh diarani ....
  • A. 

   Ontang-anting

  • B. 

   Uger-uger lawang

  • C. 

   Sendang kapit pancuran

  • D. 

   Pancuran kapit sendang

 • 25. 
  Anak macan kuwi arane ....
  • A. 

   Bledug

  • B. 

   Gogor

  • C. 

   Piyek

  • D. 

   Cempe