Soal Soal Fungsi Naik ,fungsi Turun,dan Nilai Stasioner Iv

20 Questions
Soal Soal Fungsi Naik ,fungsi Turun,dan Nilai Stasioner Iv

Soal matematika yang berhubungan dengan turunan

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Fungsi f(x) = x3 – 6x2 + 9x + 2 turun pada interval….
  • A. 

   2 < x < 6

  • B. 

   1 < x < 4

  • C. 

   1 < x < 3

  • D. 

   0 < x < 2

  • E. 

   1 < x < 2

 • 2. 
  Grafik dari f(x) = x3 – x2 – 12x + 10 naik untuk interval ….
  • A. 

   3 < x < –2

  • B. 

   –2 < x < 3

  • C. 

   X < –2 atau x > 3

  • D. 

   X < 2 atau x > –3

  • E. 

   X < –3 atau x > –2

 • 3. 
  Rumus untuk f ′(x) jika f(x) = x x2 adalah
  • A. 

   1 – x

  • B. 

   1 – 2x

  • C. 

   1 – 2x3

  • D. 

   X2 – x3

  • E. 

   X – 2x2

 • 4. 
  . Titik-titik stasioner dari kurva y = x3 – 3x2 – 9x + 10 adalah
  • A. 

   (–1, 15) dan (3, –17)

  • B. 

   (–1, 15) dan (–3, –17)

  • C. 

   (1, –1) dan (–3, –17)

  • D. 

   (1, –1) dan (3, –17)

  • E. 

   (3, –17) dan (–2, 8)

 • 5. 
  Persamaan garis singgung kurva y = x2 – 4x di titik yang absisnya 1 adalah
  • A. 

   X – y – 2 = 0

  • B. 

   X + y + 2 = 0

  • C. 

   2x + y + 1 = 0

  • D. 

   X + 2y + 1 = 0

  • E. 

   2x – 2y + 1 = 0

 • 6. 
  Fungsi y = 4x³ – 6x² + 2 naik pada interval
  • A. 

   X < 0 atau x > 1

  • B. 

   X > 1

  • C. 

   X < 1

  • D. 

   X < 0

  • E. 

   0 < x < 1

 • 7. 
  Nilai maksimum fungsi f ( x ) = x³ + 3x² 9x dalam interval 3 ≤ x ≤ 2 adalah
  • A. 

   25

  • B. 

   27

  • C. 

   29

  • D. 

   31

  • E. 

   33

 • 8. 
  Suatu perusahaan memproduksi x buah barang. Setiap barang yang diproduksi memberikan keuntungan ( 225x – x² ) rupiah. Supaya total keuntungan mencapai maksimum, banyak barang yang harus diproduksi adalah
  • A. 

   120

  • B. 

   130

  • C. 

   140

  • D. 

   150

  • E. 

   160

 • 9. 
   Diketahui f (x) = 9 + 8x2 + 4x3 – 4x4, f” adalah turunan kedua f, maka nilai f” (–3) =
  • A. 

   - 164

  • B. 

   - 20

  • C. 

   - 448

  • D. 

   108

  • E. 

   168

 • 10. 
   f (x) = 2x3 – 9x2 + 12x , f (x) naik dalam interval
  • A. 

   x > 1, x < – 2

  • B. 

   x < –1, x > 2

  • C. 

   x < –2, x > –1

  • D. 

   1 < x < 2

  • E. 

   X < 1, x > 2

 • 11. 
   Salah satu nilai stasioner fungsi f (x) = x4 – 2x3 + 5 adalah …
  • A. 

   10

  • B. 

   9

  • C. 

   7

  • D. 

   5

  • E. 

   3

 • 12. 
   Diketahui f (x) = (2x – 4) (3x + 5). F’(x) adalah turunan pertama dari f (x). Nilai f’ (–2) adalah
  • A. 

   - 40

  • B. 

   - 26

  • C. 

   - 22

  • D. 

   22

  • E. 

   19

 • 13. 
  Diketahui fungsi f (x) = x4 – 2x2 + 3. koordinat titik balik minimum fungsi tersebut adalah
  • A. 

   ( – 1, – 2 ) dan ( 0, 3 )

  • B. 

   ( 2, – 1 ) dan (– 1, – 2 )

  • C. 

   ( 2, – 1 ) dan (2, 1 )

  • D. 

   (– 1, 2 ) dan (1, 2 )

  • E. 

   ( 1, – 2 ) dan (– 1, – 2 )

 • 14. 
   Fungsi f (x) = x3 + ax2 + 9x – 8 mempunyai nilai stasioner untuk x = 1,maka nilai a =
  • A. 

   - 4

  • B. 

   - 6

  • C. 

   - 2

  • D. 

   2

  • E. 

   4

 • 15. 
  Nilai balik minimum dan nilai balik maksimum dari fungsi f (x) = x3 + 3x2 – 9x – 7 berturut-turut adalah …
  • A. 

   – 20 dan 12

  • B. 

   – 20 dan 14

  • C. 

   – 14 dan 20

  • D. 

   – 12 dan 20

  • E. 

   4 dan 20

 • 16. 
  Titik balik maksimum grafik fungsi f (x) = x3 – 6x2 + 9x + 4 adalah …
  • A. 

   ( – 2, 3 )

  • B. 

   ( – 1, 6 )

  • C. 

   ( 1, 5 )

  • D. 

   ( 1, 8 )

  • E. 

   ( 3, 5 )

 • 17. 
   f (x) = x3 – 6x2 – px + 2, jika absis salah satu titik stasionernya x = 2, maka nilai p = …
  • A. 

   6

  • B. 

   12

  • C. 

   - 12

  • D. 

   - 6

  • E. 

   0

 • 18. 
  Persamaan garis singgung pada kurva y = x2 – 3 dengan gradien 4 adalah
  • A. 

   y = 4x – 9

  • B. 

   y = 4x + 9

  • C. 

   Y = 4x – 8

  • D. 

   Y = 4x – 7

  • E. 

   Y = 4x + 7

 • 19. 
   Keliling persegi panjang adalah (2x + 20) cm dan panjangnya (8 – x) cm. agar luasnya mencapai maksimum, maka lebar persegi panjang itu adalah …
  • A. 

   10 cm

  • B. 

   9 cm

  • C. 

   4,5 cm

  • D. 

   3,5 cm

  • E. 

   3 cm

 • 20. 
   Titik belok f ( x) = x3 + 9x2 + 24x + 8 adalah …
  • A. 

   ( – 3, 10 )

  • B. 

   ( – 3, – 18)

  • C. 

   ( 3, 10 )

  • D. 

   ( 3,– 10 )

  • E. 

   ( – 3, 0 )