Soal Seleksi Cerdas Cermat Kelas 1

15 Questions | Total Attempts: 679

SettingsSettingsSettings
Soal Seleksi Cerdas Cermat Kelas 1 - Quiz

Soal-soal untuk proses seleksi


Questions and Answers
 • 1. 
  Bunyi ayat ke-2 surat Al-Fatihah adalah . . . .
  • A. 

   Bismillaahir rahmaanir rahiim

  • B. 

   Al-hamdulillaahi rabbil ‘aalamiin

  • C. 

   Arrahmaanir rahiim

 • 2. 
  "Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi", adalah arti surat Al-'Ashr ayat ke . . . .
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

 • 3. 
  Hewan yang najisnya mughollazoh adalah . . . .
  • A. 

   Gajah

  • B. 

   Sapi

  • C. 

   Anjing

 • 4. 
  Keadaan yang menyebabkan orang tidak boleh shalat disebut . . . .
  • A. 

   Hadas

  • B. 

   Istinja

  • C. 

   Najis

 • 5. 
  Kotoran manusia dan hewan termasuk najis. . . .
  • A. 

   Mukhafafah

  • B. 

   Mutawasshitah

  • C. 

   Mughallazah

 • 6. 
  Watawaashaubil haqq, artinya . . . .
  • A. 

   Orang-orang yang menasehati kesabaran

  • B. 

   Orang-orang yang menasehati kebenaran

  • C. 

   Orang-orang beriman

 • 7. 
  Asyhadu anna muhammadar rasuulallah, adalah syahadat. . . .
  • A. 

   Islam

  • B. 

   Tauhid

  • C. 

   Rasul

 • 8. 
  Asmaul Husna artinya . . . .
  • A. 

   Nama-nama para nabi

  • B. 

   Nama-nama Allah yang indah

  • C. 

   Nama-nama benda

 • 9. 
  Khairunnaas anfa'uhum linnaas, adalah hadits tentang . . . .
  • A. 

   Berkata yang baik

  • B. 

   Memuliakan tetangga

  • C. 

   Manusia terbaik

 • 10. 
  Asmaul Husna dalam kitab Hadits berjumlah . . . .
  • A. 

   73

  • B. 

   76

  • C. 

   23

 • 11. 
  Bacaan doa keluar toilet adalah . . . .
  • A. 

   Allahumma inni a’uudzubika minal khubutsi wal khabaaits

  • B. 

   Allaahummaghfirlii dzambii wa wasi’lii fii daarii wa baariklii fii rizqii

  • C. 

   Alhamdulillaahil ladzii adzhaba ‘annil adzaa wa ‘aafaani

 • 12. 
  At-Thahuuru syathrul iiman, artinya . . . .
  • A. 

   Kebersihan itu sebagian dari iman

  • B. 

   Surga di bawah telapak kaki ibu

  • C. 

   Jagalah lisanmu

 • 13. 
  Sambung huruf hijaiyah      .  .  .  .  =  ر   +  ا  +  ج
  • A. 

   جـلـر

  • B. 

   جـا ر

  • C. 

   جـلـج

 • 14. 
     Gambar ini adalah bentuk huruf hijaiyah ja di . . . .
  • A. 

   Awal

  • B. 

   Tengah

  • C. 

   Akhir

 • 15. 
  Rukun iman ke-3 adalah
  • A. 

   Iman kepada rasul-rasul Allah SWT

  • B. 

   Iman kepada qada dan qadar

  • C. 

   Iman kepada kitab-kitab Allah SWT

Back to Top Back to top