Slovak Level Test A1

25 Questions | Attempts: 567

SettingsSettingsSettings
Slovak Level Test A1 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Pravda alebo nepravda?Ioana je zahraničná študentka a na Slovensku sa učí angličtinu. 
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 2. 
  Pravda alebo nepravda?Ioana chodí na nákupy v sobotu a aj v nedeľu.
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 3. 
  Pravda alebo nepravda?Zuzana nežije v prenajatom byte. 
  • A. 

   Pravda

  • B. 

   Nepravda

 • 4. 
  Vyberte správnu odpoveď.
  • A. 

   Nie pochádzam z Talianska, som Slovenka.

  • B. 

   Nepochádzam z Talianska, som Slovenka.

  • C. 

   Niepochádzam z Talianska, som Slovenka.

  • D. 

   Pochádzam ne z Talianska, som Slovenka.

 • 5. 
  Vyberte správnu odpoveď.
  • A. 

   Už som bol nikdy v Ázii.

  • B. 

   Nikdy som bol v Ázii.

  • C. 

   Ešte nikdy som nebol v Ázii.

  • D. 

   Nie bol som nikdy v Ázii.

 • 6. 
  Vyberte správnu odpoveď.
  • A. 

   Včera večer boli v kine sme.

  • B. 

   Sme včera v kine večer boli.

  • C. 

   V kine včera boli sme večer.

  • D. 

   Včera večer sme boli v kine.

 • 7. 
  Vyberte správnu odpoveď.
  • A. 

   Tento stôl nie je voľný alebo je obsadený.

  • B. 

   Tento stôl je voľný a je obsadený.

  • C. 

   Tento stôl nie je voľný, lebo je obsadený.

  • D. 

   Tento stôl nie je voľný, prečo je obsadený.

 • 8. 
  Vyberte správnu odpoveď.
  • A. 

   Minulý týždeň pozerali zaujímavý dokumentárny film.

  • B. 

   Minulý týždeň budú pozerať zaujímavý dokumentárny film.

  • C. 

   Minulý týždeň pozerajú zaujímavý dokumentárny film.

  • D. 

   Minulý týždeň sa pozerá zaujímavý dokumentárny film.

 • 9. 
  Vyberte správnu odpoveď.
  • A. 

   Každé ráno sprchujem.

  • B. 

   Každé ráno si sprchujem.

  • C. 

   Každé ráno sa sprchujem.

  • D. 

   Každé ráno sebe sprchujem.

 • 10. 
  Vyberte správnu odpoveď.
  • A. 

   Čo môžeme sledováme v televízii práve teraz?

  • B. 

   Čo môžeme sledujeme v televízii práve teraz?

  • C. 

   Čo možeme sme sledovali v televízii práve teraz?

  • D. 

   Čo môžeme sledovať v televízii práve teraz?

 • 11. 
  Posteľ je __________.
  • A. 

   Pohodlný

  • B. 

   Pohodlná

  • C. 

   Pohodlné

  • D. 

   Pohodlní

 • 12. 
  Na Slovensku žijú __________.
  • A. 

   Slovák

  • B. 

   Slováky

  • C. 

   Slovákovia

  • D. 

   Slováci

 • 13. 
  Dvere __________ zamknuté.
  • A. 

   Je

  • B. 

   Byť

  • C. 

   Sme

  • D. 

 • 14. 
  Ahoj, Alena, pozývam __________ na večeru.
  • A. 

   Mňa

  • B. 

   Jeho

  • C. 

   ťa

  • D. 

   Ju

 • 15. 
  Do školy cestujem __________ autobusom.
  • A. 

   So

  • B. 

   -

  • C. 

   S

  • D. 

   Z

 • 16. 
  Nebývam v meste, ale  __________ dedine.
  • A. 

   Na

  • B. 

   V

  • C. 

   O

  • D. 

   Do

 • 17. 
  Zahraniční študenti __________ celkom dobre po slovensky.
  • A. 

   Hovorí

  • B. 

   Hovoria

  • C. 

   Hovorejú

  • D. 

   Hovorú

 • 18. 
  __________ stôl je môj? Ten vpravo alebo vľavo?
  • A. 

   Čí

  • B. 

   Aký

  • C. 

   Koľko

  • D. 

   Ktorý

 • 19. 
  Tento časopis stojí __________ eurá.
  • A. 

   Dve

  • B. 

   Dva

  • C. 

   Dvaja

  • D. 

   Obidva

 • 20. 
  Budete platiť __________ hotovosti alebo kartou?
  • A. 

   -

  • B. 

   S

  • C. 

   V

  • D. 

   Z

 • 21. 
  Čo si prajete? - Dajte mi, prosím vás, jednu __________.
  • A. 

   Bageta

  • B. 

   Bagety

  • C. 

   Bagetu

  • D. 

   Bagete

 • 22. 
  Kedy je skúška? - Zajtra o __________.
  • A. 

   Desať

  • B. 

   Desiata

  • C. 

   Desiatej

  • D. 

   Desiaty

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.