Sis - Drugi Kolokvijum

185 Questions | Total Attempts: 3232

SettingsSettingsSettings
Sis - Drugi Kolokvijum - Quiz

Drugi deo! Heroji nastavljaju sa poduhvatom! Posebna zahvalnica još jednom kolegi, znaće on ko je, za izdvajanje pitanja! Nemoj neko da je pao kolokvijum!


Questions and Answers
 • 1. 
  PGP koristi:
  • A. 

   Asimetrične algoritme

  • B. 

   I simetrične i asimetrične algoritme

  • C. 

   Simetrične algoritme

  • D. 

   Simetrične algoritme, asimetrične alogiritme i kompresiju

 • 2. 
  Izabrati tačan iskaz:
  • A. 

   Ni ACL lista ni C lista nisu izvedene iz Lampsonove kontrolne matrice

  • B. 

   I ACL lista i C lista su izvedene iz Lampsonove kontrolne matrice

  • C. 

   ACL lista jeste a C lista nije izvedena iz Lampsonove kontrolne matrice

  • D. 

   C lista jeste a ACL lista nije izvedena iz Lampsonove kontrolne matrice

 • 3. 
  Koliko osnovnih tipova mrežnih barijera postoji:
  • A. 

   4

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   1

 • 4. 
  Autentifikacija (samo) smart karticom je odluka na osnovu nečega:
  • A. 

   što korisnik zna

  • B. 

   što korisnik ima

  • C. 

   što korisnik jeste

  • D. 

   što korisnik zna da ima

 • 5. 
  U praksi, u kodovima se pojavljuje bar jedna greška na svakih:
  • A. 

   2000 linija koda

  • B. 

   1500 linija koda

  • C. 

   2500 linija koda

  • D. 

   1000 linija koda

 • 6. 
  Ukoliko se poseduje samo exe fajl a postoji namera (potreba) da se analizira i izmeni kod neophodan alat je:
  • A. 

   Samo disasembler i hex editor

  • B. 

   Samo dibager i hex editor

  • C. 

   Samo disasembler

  • D. 

   I disasembler i dibager

 • 7. 
  Nedostatak fizičke podele resursa je to što:
  • A. 

   Traži pažljivo planiranje, implementaciju i kontrolu u toku rada

  • B. 

   Ne rešava problem sukoba između procesa/korisnika

  • C. 

   Je skupo i nepraktično

  • D. 

   Može lako da dođe do zloupotrebe podataka

 • 8. 
  Тајност комуникација је:
  • A. 

   пожељно право

  • B. 

   загарантовано право

  • C. 

   подразумевано право

  • D. 

   етичко право

 • 9. 
  U praksi, biometrijsku autentifikaciju je najbolje vršiti pomoću:
  • A. 

   Karakteristika irisa, dlana ili otiska prsta bez razlike

  • B. 

   Geometrije dlana

  • C. 

   Otiska prsta

  • D. 

   Karakteristika irisa

 • 10. 
  Detekcija anomalija kao metoda za otkrivanje zlonamernih programa se zasniva na:
  • A. 

   Registrovanju neuobičajenog ponašanja

  • B. 

   Traženju sličnosti sa već poznatim zlonamernim programima

  • C. 

   Reverznom inženjeringu

  • D. 

   Praćenju promena u fajlovima

 • 11. 
  TCB (Trusted Computing Base) je:
  • A. 

   Deo operativnog sistema zadužen za beleženje podataka o aktivnostima

  • B. 

   Deo sigurnog jezgra koji je zadužen za kontrolu pristupa

  • C. 

   Deo jezgra zadužen za sigurnosno kritične operacije

  • D. 

   Skup zaštitnih mehanizama implementiranih u operativnom sistemu za koje se veruje da obezbeđuju zahteve sigurnosti

 • 12. 
  Koji program ovde ne pripada:
  • A. 

   Code red

  • B. 

   Morris Warm

  • C. 

   Brain

  • D. 

   SQL Slammer

 • 13. 
  Šta ne spada u osnovne zadatke NGSCB (Next Generation Secure Computing Base):
  • A. 

   Jaka izolacija procesa

  • B. 

   Atest

  • C. 

   DRM

  • D. 

   Bezbedno skladištenej podataka i siguran prenos podataka

 • 14. 
  U biometrijskim sistemima prilikom autentifikacije (verifikacije) :
  • A. 

   Postoje 3 faze

  • B. 

   Postoje 4 faze

  • C. 

   Broj faza zavisi od tipa biometrije

  • D. 

   Postoje 2 faze

 • 15. 
  Faza prepoznavanja je faza kod:
  • A. 

   Autentifikacije koja se zasniva na nečemu što jeste

  • B. 

   Autentifikacije koja se zasniva na nečemu što imate

  • C. 

   Autentifikacije koja se zasniva na nečemu što znate

  • D. 

   Dvofaktorske autentifikacije

 • 16. 
  Prednosti metode za detekciju zlonamernih programa koja se zasniva na praćenju promena je to što:
  • A. 

   Ne traži ažuriranje baze kontrolnih vrednosti

  • B. 

   Je brza metoda

  • C. 

   Može da detektuje i do tada nepoznate zlonamerne programe

  • D. 

   što ne traži angažovanje korisnika

 • 17. 
  Metamorfični zlonamerni program:
  • A. 

   Menja svoj oblik i delimično funkcionalnost u već zaraženom sistemu

  • B. 

   Menja svoj oblik ali zadržava funkcionalnost u već zaraženom sistemu

  • C. 

   Menja svoj oblik i funkcionalnost pre nego što inficira novi sistem

  • D. 

   Menja svoj oblik ali zadržava funkcionalnost pre nego što inficira novi sistem

 • 18. 
  Dvo faktorska autentifikacija zahteva:
  • A. 

   Tačno 2 od 3 stavke - nešto što znate i imate

  • B. 

   Bilo koje 2 od 3 stavke (nešto što znate/imate/jeste)

  • C. 

   Tačno 2 od 3 stavke - nešto što jeste i imate

  • D. 

   Tačno 2 od 3 stavke - nešto što znate i jeste

 • 19. 
  Single sign on je postupak kojim se obezbeđuje:
  • A. 

   Zaštita sistema takva da korisnik ima samo jedan pokušaj za prijavu sistemu

  • B. 

   Da sistemu može da se pristupa samo preko jedinstvene lozinke/biometrije/uređaja...

  • C. 

   Da sistemu može da pristupa samo jedna određena osoba

  • D. 

   Da se korisnik prijavljuje samo jedanput a sve ostale naknadne prijave se obavljaju automatski

 • 20. 
  Salami Attack predstavlja:
  • A. 

   Kod koji se integriše u više različitih delova računara

  • B. 

   Serija malih beznačajnih napada koji se mnogo puta ponavljaju

  • C. 

   Napad koji otvara zadnja vrata (backdoor) na računaru za druge zlonamerne programe

  • D. 

   Napad koji dugo ostaje neotkriven

 • 21. 
  Jedno od mogućih rešenja za single sign on je:
  • A. 

   Keyboard logger

  • B. 

   Smart kartica

  • C. 

   Generator lozinki

  • D. 

   Rečnik lozinki

 • 22. 
  Za prikupljanje naizgled nebitnih podataka sa više različitih izvora koji objedinjeni daju konkretnu informaciju koristi se:
  • A. 

   Vremenske bombe

  • B. 

   Napad linearizacijom

  • C. 

   Salami attack

  • D. 

   Trojanski konj

 • 23. 
  Једна од непожељних особина генератора псеудо случајних бројева је:
  • A. 

   то што не могу да се користе за OTP шифру

  • B. 

   то што му је за рад потребна почетна вредност

  • C. 

   то што се у њиховом раду користе компликоване математичке функције

  • D. 

   периодичност

 • 24. 
  Autentifikacija pomoću smart kartice gde se dodatno zahteva i ukucavanje PIN koda je autentifikacija na osnovu nečega što:
  • A. 

   Korisnik ima, zna i jeste

  • B. 

   Korisnik ima i zna

  • C. 

   Korisnik ima i jeste

  • D. 

   Korisnik zna i jeste

 • 25. 
  # u konfiguracijskoj datoteci aide.conf znači:
  • A. 

   Da se naredba posle nje proverava

  • B. 

   Da se naredba posle nje ne proverava

  • C. 

   Ništa od navedenog

  • D. 

   Komentar

Back to Top Back to top