ข้อสอบคอมพิวเตอร์

9 | Total Attempts: 147

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบคอมพิวเตอร์

จงเลือกคำตอบที่ถูกเพียง ้อเดียว


Questions and Answers
 • 1. 
   การเชื่อมต่อเครือข่ายแบบใดที่นิยมมากที่สุด
  • A. 

   แบบต้นไม้

  • B. 

   แบบวงแหวน

  • C. 

   แบบดาว

  • D. 

   แบบบัส

 • 2. 
  เครือข่ายระดับต่อไปนี้ สามารถติดต่อส่งข้อมูลระหว่างเครื่องได้ไกลที่สุด 
  • A. 

   เครือข่าย MAN

  • B. 

   เครือข่าย WAN

  • C. 

   เครือข่าย LAN

  • D. 

   ทุก ๆ เครือข่ายสามารถส่งข้อมูลได้ไกลเหมือน ๆ กัน ซึ่งอยู่ที่สายสัญญาณ

 • 3. 
   เครือข่ายระดับใดมักใช้สัญญาณดาวเทียมช่วยในการสื่อสาร 
  • A. 

   เครือข่าย MAN

  • B. 

   เครือข่าย WAN

  • C. 

   เครือข่าย LAN

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ข้อใดกล่าวผิด 
  • A. 

   เครือข่ายไร้สายมีความเร็วที่ ต่ำกว่าเครือข่ายท้องถิ่น

  • B. 

   เครือข่ายท้องถิ่นมีขนาดเล็กกว่าเครือข่าย MAN

  • C. 

   เครือข่าย WAN เป็นเครือข่ายที่สามารถเลือกหนทางการส่งข้อมูลได้หลายวิธี

  • D. 

   เครือข่ายแบบไร้สายเป็นเครือข่ายที่มีข้อผิดพลาดในการส่งข้อมูลน้อย

 • 5. 
  ข้อใดหมายถึง โปรโตคอล
  • A. 

   รูปแบบการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย

  • B. 

   มาตรฐานการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์

  • C. 

   ภาษากลางที่ใช้สื่อสารเพื่อติดต่อกันในเครือข่าย

  • D. 

   คุณสมบัติหนึ่งของมาตรฐาน IEEE 802

 • 6. 
  สิ่งใดในเครือข่ายที่ผู้ใช้ไม่สามารถใช้ร่วมกันได้
  • A. 

   File Sever

  • B. 

   Network Interface Card

  • C. 

   Printer

  • D. 

   Application

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของเครือข่าย LAN ไม่ถูกต้อง 
  • A. 

   การใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลร่วมกัน หมายถึง การเก็บข้อมูลที่ File Sever

  • B. 

   การใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงร่วมกัน หมายถึง การใช้อุปกรณ์ทุก ๆ อุปกรณ์ที่ต่อเชื่อมในระบบ

  • C. 

   การใช้งานในลักษณะผู้ใช้หลาย ๆ คน ผู้ใช้ทุกคนใช้โปรแกรมหรือข้อมูลทุกอย่างจากทุก ๆ แหล่งข้อมูลในระบบเครือข่าย

  • D. 

   การใช้โปรแกรมร่วมกัน หมายถึง ตัวโปรแกรมเป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับ LAN ได้โดยติดตั้งที่เครื่อง Sever เพียงแหล่งเดียว และ Sever จะคอยบริการซอฟต์แวร์ให้กับคอมพิวเตอร์ในเครือข่าย

 • 8. 
  ข้อใดเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมเครือข่ายสองระบบเข้าด้วยกัน 
  • A. 

   HUB

  • B. 

   Connecter

  • C. 

   Router

  • D. 

   Conectrator

 • 9. 
  ข้อใดไม่เป็นบริการที่เกิดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
  • A. 

   E-mail

  • B. 

   Chat

  • C. 

   Search Engine

  • D. 

   TCP/IP