ข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ Quiz 1

5 Questions | Total Attempts: 325

SettingsSettingsSettings
Please wait...
 Quiz 1

  1.กรอกชื่อในช่อง 2.คลิกปุ่ม 3. เมื่อเลือกคำตอบแต่ละข้อ ล้ว คลิกปุ่ม


Questions and Answers
 • 1. 
  Blog มีลักษณะใกล้เคียงกับอะไรมากที่สุด
  • A. 

   MSN

  • B. 

   ICQ

  • C. 

   e-Learning

  • D. 

   Webboard

 • 2. 
  FTP คือบริการเกี่ยวกับอะไร
  • A. 

   มือถือ

  • B. 

   รับ-ส่งแฟ้ม

  • C. 

   อีเมล

  • D. 

   เปิดเว็บไซต์

 • 3. 
  แฟ้มภาพที่ไม่ถูกใช้ในการพัฒนาเว็บเพจ มีนามสกุลใด
  • A. 

   JPG

  • B. 

   PNG

  • C. 

   BMP

  • D. 

   GIF

 • 4. 
  Port ใดเป็นมาตรฐานสำหรับ http
  • A. 

   80

  • B. 

   22

  • C. 

   35

  • D. 

   66

 • 5. 
  Protocol อะไร ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับอินเทอร์เน็ต
  • A. 

   ISP

  • B. 

   FTP

  • C. 

   WWW

  • D. 

   TCP/IP