แบบทดสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2

1 Question
แบบทดสอบรายวิชาคอมพิวเตอร์ ม.2

Ssssssssssssssssss

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเปรียบเสมือนสมองของมนุษย์
  • A. 

   RAM

  • B. 

   CPU

  • C. 

   HARDDISK

  • D. 

   MOUSE

  • E. 

   MONITOR