แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552ชุดที่ 1

45

Settings
Please wait...
แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาชีพ2552ชุดที่ 1

แบบทดสอบโอเน็ตการงานอาช พ2552 ให้นักเรียนทดลองทำดูนะค ครูอริศรา  สะสม โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยา ารจังหวัดน่าน


Questions and Answers
 • 1. 
  การเลือกซื้อเสื้อผ้าต้องใช้หลักการข้อใด
  • A. 

   1. ทันสมัย

  • B. 

   2. ทนทาน

  • C. 

   3. ตราสินค้ามีชื่อเสียง

  • D. 

   4. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

 • 2. 
  การตัดเย็บเสื้อผ้าให้ประหยัดพลังงานมีวีธีการอย่างไร
  • A. 

   1. ถอดปลั๊กเตารีดและเสียบปลั๊กใหม่ทุกครั้ง

  • B. 

   2. ทำงานในบริเวณที่ใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ

  • C. 

   3. เก็บกวาดทำความสะอาดให้เรียบร้อยหลังการตัดเย็บ

  • D. 

   4. วางแผนขั้นตอนการทำงานและจัดเตรียมเครื่องมือให้พร้อม

 • 3. 
  เพราะเหตุใดจึงต้องรับประทานอาหารมื้อเย็นน้อยกว่ามื้อเช้าและมื้อกลางวัน
  • A. 

   1. เพราะกระเพาะอาหารต้องทำงานหนักในเวลานอน

  • B. 

   2. เพราะจะทำให้นอนหลับไม่สนิทเนื่องจากอาหารไม่ย่อย

  • C. 

   3. เพราะร่างกายต้องการพักผ่อนอย่างเต็มที่ในเวลากลางคืน

  • D. 

   4. เพราะอาหารมื้อเย็นเป็นส่วนเกินที่ไปสะสมเปลี่ยนเป็นไขมันในร่างกาย

 • 4. 
  ผลไม้ชนิดใด เมื่อนำมาอบแห้งแล้วทำให้เกิดมูลค่าเพิ่มมากกว่าชนิดอื่น
  • A. 

   1. แอปเปิ้ลอบแห้ง เพราะมีผู้นิยมบริโภค

  • B. 

   2. อินทผาลัมอบแห้ง เพราะเป็นของแปลก

  • C. 

   3. ลำไยอบแห้ง เพราะเป็นผลไม้ในประเทศ

  • D. 

   4. สตรอเบอรี่อบแห้ง เพราะขายได้ราคาแพง

 • 5. 
  พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวข้อใดที่ทำให้เกิดปัญหาในครอบครัว
  • A. 

   1. ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

  • B. 

   2. หมกมุ่นอบายมุข

  • C. 

   3. กระเหม็ดกระแหม่

  • D. 

   4. มีความระแวงต่อกัน

 • 6. 
  ในกรณีที่ครอบครัวมีผู้สูงอายุ ต้องใช้หลักการข้อใดดูแลท่าน
  • A. 

   1. ตามใจท่าน เพราะท่านคือผู้มีพระคุณ

  • B. 

   2. พาท่านไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้ได้พบความสงบ

  • C. 

   3. พาท่านไปอยู่บ้านพักคนชราจะได้มีเพื่อนวัยเดียวกัน

  • D. 

   4. ให้ท่านช่วยทำงานบ้านเพื่อจะได้ไม่เหงาและรู้สึกมีคุณค่า

 • 7. 
  การเลือกซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัย ต้องใช้หลักการข้อใด
  • A. 

   1. รูปแบบสวยงามทันสมัย

  • B. 

   2. ราคาพอเหมาะกับรายได้

  • C. 

   3. วัสดุมีความแข็งแรงทนทาน

  • D. 

   4. การใช้งานตรงตามความต้องการ

 • 8. 
  แสงแดดตอนกลางวันทำให้บ้านร้อนระอุ ต้องแก้ปัญหาอย่างไร
  • A. 

   1. ติดม่านบังแดด

  • B. 

   2. ทำกันสาดบังแดด

  • C. 

   3. ติดวัสดุกันความร้อน

  • D. 

   4. ปลูกต้นไม้เพื่อบังแดด

 • 9. 
  ไส้เดือนดินมีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่ เพราะอะไร
  • A. 

   1. ไม่มี เพราะนำเชื้อโรคมาสู่พืช

  • B. 

   2. ไม่มี เพราะทำให้ดินเป็นกรด

  • C. 

   3. มี เพราะทำให้เกิดการถ่ายเทอากาศในดิน

  • D. 

   4. มี เพราะทำให้รากพืชเจริญเติบโต

 • 10. 
  สุดาทำฟาร์มสุกรโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ข้อใดคือของเสียและผลพลอยได้ จากสุกร ที่สุดาสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้
  • A. 

   1. กระดูกสุกรและปุ๋ยอินทรีย์

  • B. 

   2. มูลสุกรสดและอาหารเลี้ยงปลา

  • C. 

   3. สุกรพ่อพันธ์ุและสุกรแม่พันธ์ุ

  • D. 

   4. ลูกสุกรและหมูหัน

 • 11. 
  ข้อใดเป็นแนวคิดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบ
  • A. 

   1. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้ความทันสมัยในการผลิต

  • B. 

   2. การเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ

  • C. 

   3. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและนำของเสียและเศษเหลือ ข้อใดเป็นแนวคิดการผลิตสัตว์เศรษฐกิจเชิงระบบ 1. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและใช้ความทันสมัยในการผลิต มากที่สุด 2. การเลี้ยงสัตว์ให้ได้จำนวนมากที่สุดและถูกต้องตามหลักวิชาการ 3. การเลี้ยงสัตว์ถูกต้องตามหลักวิชาการและนำของเสียและเศษเหลือ จากสัตว์มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด

  • D. 

   4. การเลี้ยงสัตว์ที่ใช้ความทันสมัยในการผลิตและผลิตสัตว์ให้ได้จำนวน มากที่สุด

 • 12. 
  ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีชีวภาพ ที่นำมาใช้ในการปรับปรุงพันธ์ุพืช
  • A. 

   1. สมดุลชีวภาพ

  • B. 

   2. กระบวนการเพาะพันธ์ุ

  • C. 

   3. พันธุวิศวกรรม

  • D. 

   4. เทคโนโลยีโมเลกุลเครื่องหมาย

 • 13. 
  113. ข้อใดเป็นขั้นตอนการเตรียมอาหารเลี้ยงเนื้อเยื่อที่ถูกต้อง
  • A. 

   1. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง

  • B. 

   2. ช่วงแรกใช้อาหารเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว

  • C. 

   3. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งเหลว ช่วงหลังใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง

  • D. 

   4. ช่วงแรกใช้อาหารวุ้นสภาพกึ่งแข็ง ช่วงหลังใช้อาหารเหลว

 • 14. 
  114. ตามทางแยกถนน ใช้หลอดชนิดใดที่ทำให้ตาของมนุษย์มองเห็นได้ชัดเจนกว่า
  • A. 

   1. หลอดอินแคนเดสเซนต์

  • B. 

   2. หลอดปรอทความดันสูง

  • C. 

   3. หลอดโซเดียมความดันสูง

  • D. 

   4. หลอดฮาโลเจน

 • 15. 
  115. การต่อสายดิน สำหรับตู้เย็น เครื่องซักผ้า และเครื่องทำน้ำอุ่น ต้องต่อเข้ากับแท่ง หรือแผ่นโลหะชนิดใด
  • A. 

   1. ทองเหลือง

  • B. 

   2. ทองแดง

  • C. 

   3. อลูมิเนียม

  • D. 

   4. สแตนเลส

 • 16. 
  116. เพื่อป้องกันไม่ให้นัทคลายจากสกรู เมื่อได้รับการสั่นสะเทือน นักเรียนจะต้อง ทำอย่างไร
  • A. 

   1. เชื่อมหรือบัดกรีนัทที่ปลายสกรู

  • B. 

   2. งอปลายสกรู

  • C. 

   3. ใส่แหวนสปริงรองนัท

  • D. 

   4. ใส่แหวนสปริงรองสกรู

 • 17. 
  117. ในการตัดเหล็กเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว จะต้องตัดด้วยวิธีใด ถึงจะทำให้เสียเนื้อเหล็กน้อยที่สุด
  • A. 

   1. ใช้กรรไกรตัดเหล็ก

  • B. 

   2. ใช้เลื่อยมือตัดเหล็ก

  • C. 

   3. ใช้เครื่องเชื่อมไฟฟ้าตัดเหล็ก

  • D. 

   ฟ้าตัดเหล็ก 4. ใช้ก๊าซตัดเหล็ก

 • 18. 
  118. เครื่องมือใช้วัดก๊าซไอเสียรถยนต์ในปัจจุบันนี้กฎหมายให้ตรวจวัดก๊าซอะไร
  • A. 

   1. ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์ (CO)

  • B. 

   2. ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx)

  • C. 

   3. ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)

  • D. 

   4. ก๊าซสารตะกั่ว (Pb)

 • 19. 
  119. เมื่อนำแบตเตอร์รี่ที่มีขนาดความจุและแรงดันไฟฟ้าเท่ากัน 2 ลูก มาต่อพ่วงแบบ อนุกรมกันจะมีผลเช่นใด
  • A. 

   1. ความจุเท่าเดิม แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2 เท่า

  • B. 

   2. แรงดันไฟฟ้าเท่าเดิม ความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า

  • C. 

   3. แรงดันไฟฟ้าเพิ่มเป็น 2 เท่า

  • D. 

   4. ความจุเพิ่มเป็น 2 เท่า

 • 20. 
  120. วัสดุ 3 ชนิด คือ ข้าวสาร เมล็ดถั่วเขียวและเมล็ดงาขาว นำมาทำรูปภาพประดับ ตกแต่งบ้านได้ตรงกับข้อใด
  • A. 

   1. ภาพครอบครัวไว้เป็นที่ระลึก

  • B. 

   2. ภาพพระพุทธรูปเพื่อไว้เคารพบูชา

  • C. 

   3. ภาพท้องทะเลกว้างสุดสายตาเพื่อให้รู้สึกโปร่งเบาสบาย

  • D. 

   4. ภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะเพื่อให้ห้องรู้สึกเย็น

 • 21. 
  121. ดอกมะลิ นำมาเป็นสัญลักษณ์ของวันแม่ เพราะคุณสมบัติข้อใด
  • A. 

   1. มะลิหมายถึงความรักที่ลูกมอบให้แม่

  • B. 

   2. สีขาวของดอกมะลิ แสดงถึงคุณธรรมของแม่

  • C. 

   3. รูปทรงดอกมะลิเป็นทรงกลม จึงประดิษฐ์ได้ง่าย

  • D. 

   4. กลิ่นหอมของดอกมะลิแสดงถึงความสะอาดของแม่

 • 22. 
  122. วัสดุชนิดใดเหมาะสำหรับนำมาสานเป็นปลาตะเพียน
  • A. 

   1. ใบลาน เพราะมีความคงทนไม่เหี่ยว

  • B. 

   2. พลาสติก เพราะลดการใช้วัสดุธรรมชาติ

  • C. 

   3. ใบมะพร้าว เพราะเป็นวัสดุที่หาได้ทั่วไป

  • D. 

   4. กระดาษ เพราะสามารถระบายสีได้สวยงาม

 • 23. 
  123. บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหารให้บริการบนสายการบินไทย มีลวดลายใดที่บ่งบอก ความเป็นไทย
  • A. 

   1. ครุฑ

  • B. 

   2. หงส์

  • C. 

   3. กินรี

  • D. 

   4. นกยูง

 • 24. 
  124. ข้อใดถูกต้องที่สุด สำหรับบรรจุภัณฑ์ผ้าไหมไทยเพื่อการส่งออก
  • A. 

   1. เป็นรูปลายไทย เพื่อบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นไทย

  • B. 

   2. เป็นรูปดอกกล้วยไม้ไทย เพื่อบ่งบอกสีสันของผ้าไหมไทย

  • C. 

   3. เป็นรูปหญิงสาวไทย เพื่อบ่งบอกความนุ่มนวลของผ้าไหมไทย

  • D. 

   4. เป็นรูปเรือนไทย เพื่อบ่งบอกความสบายในการสวมใส่ผ้าไหมไทย

 • 25. 
  125. ธนาคารที่มีสาขาทั่วประเทศ ต้องจัดเก็บเอกสารแบบใด
  • A. 

   1. ตามตัวเลข

  • B. 

   2. ตามตัวอักษร

  • C. 

   3. ตามภูมิศาสตร์

  • D. 

   4. ตามชื่อสาขา

 • 26. 
  126. รัฐบาลส่งเสริมสนับสนุนสินค้า OTOP เพราะอะไร
  • A. 

   1. เกิดการแข่งขันกันเพื่อการส่งออก

  • B. 

   2. ทำให้คนไทยเกิดสำนึกรักบ้านเกิด

  • C. 

   3. สร้างงาน สร้างรายได้แก่ชุมชน

  • D. 

   4. เป็นการเปลี่ยนค่านิยมของคนไทยให้ภาคภูมิใจความเป็นไทย ได้อย่างดีเยี่ยม

 • 27. 
  127. การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Commerce) หมายถึงข้อใด
  • A. 

   1. การส่งโทรเลข สั่งซื้อสินค้า

  • B. 

   2. การส่งแฟกซ์ติดต่อการค้า

  • C. 

   3. การใช้บัตรเครดิตชำระเงินค่าสินค้า

  • D. 

   4. การค้าขายที่กระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • 28. 
  128. การสื่อสารโดยผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากผู้ขายไปสู่ลูกค้า เป็นธุรกรรมข้อใด
  • A. 

   1. E-Mail

  • B. 

   2. E-Banking

  • C. 

   3. E-Exhibition

  • D. 

   4. E-Advertising

 • 29. 
  129. ข้อใดคือการสั่งซื้อสินค้าและบริการผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
  • A. 

   1. E-News

  • B. 

   2. E-Payment

  • C. 

   3. E-Learning

  • D. 

   4. E-Sourcing

 • 30. 
  130. เอเย่นต์ขายรถยนต์ คือใคร
  • A. 

   1. ตัวแทน

  • B. 

   2. พ่อค้าส่ง

  • C. 

   3. นายหน้า

  • D. 

   4. พ่อค้าปลีก

 • 31. 
  131. นักเรียนจะปรับปรุงร้านขายของชำอย่างไร จึงจะสู้ร้าน Supermarket ได้
  • A. 

   1. ขายราคาถูก มีสถานที่จอดรถสะดวก

  • B. 

   2. มีสินค้าให้เลือกมากมาย ร้านสะอาด

  • C. 

   3. มีสถานที่จอดรถสะดวก ราคายุติธรรม

  • D. 

   4. ราคายุติธรรม จัดสินค้าสะดวกต่อการหยิบซื้อได้เอง

 • 32. 
  132. ข้อใดเป็นการนำระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลมาใช้ในงานอย่างเหมาะสม และคุ้มค่าต่อการลงทุน
  • A. 

   1. ใช้ในงานฟาร์มเลี้ยงปลาในกระชัง

  • B. 

   2. ใช้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนบุคคล

  • C. 

   3. ใช้ในการปลูกผักในแปลงเกษตรดั้งเดิม

  • D. 

   4. ใช้ในการควบคุมการผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนรถยนต์ของโรงงาน

 • 33. 
  133. "การเตรียมวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ โดยปอกเปลือกท่อนไม้ด้วยเครื่อง ปอกเปลือก ล้างท่อนไม้และส่งเข้าสู่เครื่องสับให้มีขนาดเล็ก แล้วคัดขนาด ก่อนเข้าสู่การแยกเส้นใย" สิ่งใดที่จัดเป็นตัวป้อน (Input) ในระบบเทคโนโลยี
  • A. 

   1. ท่อนไม้

  • B. 

   2. เครื่องปอกเปลือก

  • C. 

   3. เครื่องสับไม้

  • D. 

   4. น้ำที่ใช้ล้าง

 • 34. 
  134. การใช้งานคอมพิวเตอร์ต้องกำหนดรหัสแทนข้อมูลเช่นรหัสแอสกี (ASCII) เนื่องจากเหตุผลหลักข้อใด
  • A. 

   1. เพื่อสามารถเข้าใจชุดคำสั่ง

  • B. 

   2. เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน

  • C. 

   3. เครื่องคอมพิวเตอร์ต้องประมวลชุดคำสั่งที่เขียนโดยภาษาโปรแกรม

  • D. 

   4. เพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อความระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์เป็นไป ในแนวเดียวกัน

 • 35. 
  135. "บริษัทผลิตผลไม้แปรรูปแห่งหนึ่งได้ศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเพื่อใช้เป็น แนวทางพัฒนาลำไยแปรรูปที่จะส่งไปขายยังประเทศจีน" การศึกษาวัฒนธรรมการกินของคนจีนเป็นขั้นตอนใดในกระบวนการเทคโนโลยี
  • A. 

   1. กำหนดปัญหา

  • B. 

   2. รวบรวมข้อมูล

  • C. 

   3. เลือกวิธีการ

  • D. 

   4. ปรับปรุงแก้ไข

 • 36. 
  136. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน
  • A. 

   136. ข้อใดเป็นการเรียงลำดับวิวัฒนาการของวงจรคอมพิวเตอร์จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 1. หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี , ทรานซิสเตอร์ , วงจรรวมความจุสูง

  • B. 

   2. ทรานซิสเตอร์ , หลอดสุญญากาศ , วงจรไอซี , วงจรรวมความจุสูง

  • C. 

   3. หลอดสุญญากาศ , ทรานซิสเตอร์ , วงจรไอซี , วงจรรวมความจุสูง

  • D. 

   4. ทรานซิสเตอร์ , วงจรไอซี , หลอดสุญญากาศ , วงจรรวมความจุสูง

 • 37. 
  137. ทำไมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงใช้ระบบเลขฐานสอง
  • A. 

   1. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้ภาษาเครื่อง

  • B. 

   2. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไม่เข้าใจภาษามนุษย์

  • C. 

   3. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงาน แบบแอนะล็อก

  • D. 

   4. เนื่องจากอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานแบบดิจิทัล โดยใช้แรงดันไฟฟ้าแสดงสถานะเพียงสองสถานะ

 • 38. 
  139. กระบวนงานในข้อใดเกิดขึ้นเป็นสิ่งแรกเมื่อเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
  • A. 

   1. เช็คสถานะของฮาร์ดแวร์

  • B. 

   2. โหลดระบบปฏิบัติการเข้าสู่หน่วยความจำหลัก

  • C. 

   3. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก แบบแก้ไขได้ (RAM)

  • D. 

   4. หน่วยประมวลผลกลางประมวลชุดคำสั่งในหน่วยความจำหลัก แบบอ่านได้อย่างเดียว (ROM)

 • 39. 
  140. ข้อใดเป็นความหมายของภาษาโปรแกรมระดับสูง
  • A. 

   1. ภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกัน เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย เป็นต้น

  • B. 

   2. ภาษาที่ประกอบด้วยตัวเลขฐานสองซึ่งคอมพิวเตอร์ใช้ประมวลผลได้ทันที

  • C. 

   3. ภาษาที่สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเขียนคำสั่งมาจากคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ

  • D. 

   4. ภาษาที่มีความใกล้เคียงกับภาษาเครื่องหรือที่เรียกว่า ภาษาอิงเครื่อง (machine-oriented language)

 • 40. 
  141. สื่อกลางที่ใช้มากในการสื่อสารข้อมูลในระบบเครือข่ายแลนคือข้อใด
  • A. 

   1. สายคู่บิดเกลียว

  • B. 

   2. สายโคแอกเชียล

  • C. 

   3. สายเส้นใยนำแสง

  • D. 

   4. สายโทรศัพท์

 • 41. 
  144. ทำไมจึงมีการใช้งานระบบเครือข่ายการสื่อสารไร้สายเพิ่มมากขึ้นในประเทศ ที่กำลังพัฒนา
  • A. 

   1. อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายมีราคาถูก

  • B. 

   2. หาซื้ออุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายไร้สายได้ง่าย

  • C. 

   3. ใช้งบลงทุนสูงในการวางสายระบบเครือข่ายสื่อสาร

  • D. 

   4. สะดวกในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับ เครือข่ายการสื่อสาร

 • 42. 
  145. ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการทั้งหมด
  • A. 

   1. Unix , Mac OS , Microsoft Office

  • B. 

   2. Linux , Windows , Mac OS , Symbian

  • C. 

   3. PDA , WWW , Linux , Windows

  • D. 

   4. BIOS , Symbian , IPX , RAM

 • 43. 
  146. ความละเอียดของจอภาพสามารถบอกได้ด้วยปัจจัยในข้อใด
  • A. 

   1. CRT

  • B. 

   2. Dot pitch

  • C. 

   3. Refresh rate

  • D. 

   4. Color quality

 • 44. 
  149. ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างไรจึงช่วยลดภาวะโลกร้อน
  • A. 

   1. ปิดเครื่องเมื่อไม่ใช้งาน และพิมพ์งานเมื่อจำเป็น

  • B. 

   2. เลือกใช้จอแอลซีดีและปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทันสมัย

  • C. 

   3. ใช้คอมพิวเตอร์วันละ 1 ชม. และรักษาความสะอาดอยู่เสมอ

  • D. 

   4. ไม่เชื่อมต่อระบบเครือข่ายและ ใช้เครื่องพิมพ์แบบ inkjet เท่านั้น

 • 45. 
  150. ข้อใดคือวิธีทำรายงานโดยค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
  • A. 

   1. ค้นหาบทความในอินเทอร์เน็ตโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมา เป็นรายงาน

  • B. 

   2. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาทำรายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ

  • C. 

   3. ค้นข้อมูลเพื่อทำรายงานโดยใช้ search engine แล้วคัดลอกมาเป็นรายงาน พร้อมอ้างอิง search engine

  • D. 

   4. ค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยใช้ search engine แล้วอ่านข้อความ สรุปใจความ รายงาน พร้อมอ้างอิงเอกสารต้นฉบับ