ข้อสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต ม.จอมบึง

10 | Total Attempts: 254

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิต ม.จอมบึง

ข้อสอบเทคโนโลยีที่เหมาะ มสำหรับการดำรงชีวิต ม.จอมบึงนักศึกษาทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อลงในช่อง Your Name จากนั้น คลิก Start Quiz เพื่อเริ่มทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดจัดเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด
  • A. 

   โรงสีข้าว

  • B. 

   ปั๊มน้ำมัน

  • C. 

   รถไถ

  • D. 

   ยานอวกาศ

 • 2. 
  เทคโนโลยีพื้นบ้านใดที่ทันสมัยน้อยกว่าทุกข้อ
  • A. 

   ครกตำข้าวมอเตอร์หมุน

  • B. 

   รถเกี่ยวข้าวเดินตาม

  • C. 

   เครื่องสีข้าวแบบปั่น

  • D. 

   กับดักแมลงวัน

 • 3. 
  แหล่งเรียนรู้ใดในชุมชนที่ทุกคนสามารถใช้ร่วมกันได้
  • A. 

   สวนน้ำ

  • B. 

   สวนสาธารณะ

  • C. 

   ห้องสมุด

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  สื่อเทคโนโลยีใดในห้องสมุดที่ทันสมัยที่สุด
  • A. 

   โต๊ะ

  • B. 

   เก้าอี้

  • C. 

   โทรทัศน์

  • D. 

   อินเตอร์เน็ต

 • 5. 
  การสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดเวลาต้องการค้นหาหนังสือเพื่อความสะดวกให้ไปค้นได้ที่ใด
  • A. 

   ค้นกับเจ้าหน้าที่

  • B. 

   ค้นบัตรคำ

  • C. 

   ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สืบค้น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 6. 
  ข้อใดคืบเว็บไซต์สำหรับการสืบค้นข้อมูลด้วยการใช้คำหรือกลุ่มคำค้นหา (Search engine)
  • A. 

   Http://www.google.co.th

  • B. 

   Http://tuewsob.blogspot.com

  • C. 

   Http://www.hotmail.com

  • D. 

   Http://www.thaimail.com

 • 7. 
  อาหารพื้นบ้านข้อใดไม่เข้าพวก
  • A. 

   ขนมจีน

  • B. 

   ขนมครก

  • C. 

   ขนมทองหยอด

  • D. 

   ปลาร้า

 • 8. 
  เทคโนโลยีในข้อใดที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อน
  • A. 

   จักนยาน

  • B. 

   รถยนต์

  • C. 

   ตู้เย็น

  • D. 

   หม้อหุงข้าว

 • 9. 
  ข้อใดหมายถึงหนังสืออิเล็กทรอนิคส์
  • A. 

   E-mail

  • B. 

   E-commert

  • C. 

   E-book

  • D. 

   E-shoping

 • 10. 
  บุคคลใดใช้เทคโนโลยีได้เหมาะสม
  • A. 

   นายแดงชอบใช้คอมพิวเตอร์ดูรูปโป้

  • B. 

   นางเขียวชอบขับรถซิ่งแข่งกับผู้ชาย

  • C. 

   นางขาวชอบปิดไฟเวลาเลิกใช้

  • D. 

   นายดำชอบดัดฟันเพราะดูเท่ดี