แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.2

5
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ป.2

ให้นักเรียนเลือกคำตอบที ถูกที่สุดเพียงข้อเดียว

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  678 ตัวเลขที่ขีดเส้นใต้มีค่าเท่าใด   
  • A. 

   6

  • B. 

   60

  • C. 

   600

 • 2. 
  ข้อใดถูกต้อง  
  • A. 

   909 > 990

  • B. 

   245 < 254

  • C. 

   234 = 243

 • 3. 
  จำนวนใดน้อยกว่า 1,000  อยู่ 100
  • A. 

   900

  • B. 

   800

  • C. 

   700

 • 4. 
  461  เขียนเป็นตัวหนังสือได้อย่างไร                         
  • A. 

   สี่ร้อยหกสิบเอ็ด

  • B. 

   สี่หกหนึ่ง

  • C. 

   สี่ร้อยหกสิบหนึ่ง

 • 5. 
  จำนวนใดมีค่ามากที่สุด
  • A. 

   306

  • B. 

   603

  • C. 

   360