ข้อสอบภาค ข และพลวัต

131

Settings
Please wait...
ข้อสอบภาค ข และพลวัต

ข้อสอบผู้บริหาร ประกอบด้วยพลวัตทางการศึ ษาและข่าวสารสาระน่าสนใจช่วงนี้ข้อสอบใหม่ จะอยู่ในข้อ 1 และ 2 3 ข้อสุดท้าย หลากหลายความรู้ครับถ้าจ ให้ดี อย่าพึ่งเชื่อเฉลย ให้สืบค้นข้อมูลประกอบป้ งกันความผิดพลาดครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน
  • A. 

   นายเฉลียว อยูเสมารักษ์

  • B. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

  • C. 

   คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

  • D. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

 • 2. 
  หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติฯมีกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ประเทศใดไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาเกียวโตในครั้งแรก
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   ฝรั่งเศส

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   ญี่ปุ่น

 • 4. 
  ผู้ใดเป็นผู้สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รมต.โดยความแนะนำของสภาการศึกษา

 • 5. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีบทบัญญัติบางประการจำกัดสิทธิ เสรีภาพ แต่รัฐธรรมนูญ มาตราใดกำหนดให้กระทำได้
  • A. 

   มาตรา 28,51

  • B. 

   มาตรา 29,50

  • C. 

   มาตรา 30,52

  • D. 

   มาตรา27,49

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22
  • A. 

   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

  • B. 

   ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข

  • C. 

   ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

  • D. 

   ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

 • 7. 
  การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 ครั้งที่ 15 จัดที่เมืองใด
  • A. 

   ศรีษะเกษ

  • B. 

   หนานเหอ

  • C. 

   ฮานอย

  • D. 

   โตเกียว

 • 8. 
  แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง ปี 2009 คือทีมใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 9. 
  ผู้เล่นทรงคุณค่า(MVP)ของทัวนาเมนท์วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 คือใคร
  • A. 

   ยู่หมิง - จีน

  • B. 

   นามิโอะ - ญี่ปุ่น

  • C. 

   ซอง ควาน - เกาหลีใต้

  • D. 

   อรอุมา สิทธิรักษ์ - ไทย

 • 10. 
  แชมป์หญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น 2009
  • A. 

   วีนัส วิลเลี่ยม

  • B. 

   เซเรน่า วิลเลี่ยม

  • C. 

   มาเรีย ซาราโปว่า

  • D. 

   คิม ไคส์เรอร์

 • 11. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
  • A. 

   15

  • B. 

   16

  • C. 

   17

  • D. 

   18

 • 12. 
  ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย คือ
  • A. 

   ประชาชนชาวไทย

  • B. 

   ปวงชนชาวไทย

  • C. 

   พระมหากษัตริย์

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 13. 
  คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   ไม่เกิน 18

  • D. 

   ไม่เกิน 19

 • 14. 
  ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร
  • A. 

   ประธานรัฐสภา

  • B. 

   ประธานวุฒิสภา

  • C. 

   ประธานองคมนตรี

  • D. 

   ประธานสภาผู้อทนราษฎร

 • 15. 
  คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   35

  • B. 

   36

  • C. 

   ไม่เกิน 35

  • D. 

   ไม่เกิน 36

 • 16. 
  การเลือกตั้ง สส หรือ  สว ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีใด
  • A. 

   โดยตรง

  • B. 

   เปิดเผย

  • C. 

   โดยตรงและลับ

  • D. 

   เปิดเผยและลับ

 • 17. 
  ณียุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องกำหนดวันให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

 • 18. 
  สมาชิกภาพของ สว ที่มาจากการสรรหา เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   วันสมัคร

  • B. 

   วันเลือกตั้ง

  • C. 

   วันที่ กกต. ประกาศผล

  • D. 

   วันรายงานตัว

 • 19. 
  อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
  • A. 

   30

  • B. 

   45

  • C. 

   ุ60

  • D. 

   90

 • 20. 
  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  มีทั้งหมดกี่ด้าน
  • A. 

   ึ7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 21. 
  เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
  • A. 

   กฤษณา ไกรศิลป์

  • B. 

   อุเทน เหตระกูล

  • C. 

   อุทิศ เหมะมูล

  • D. 

   กฤษณา ไกรฤกษ์

 • 22. 
  กีฬาชนิดใดที่ถูกบรรจุเข้าใหม่ในปี 2012
  • A. 

   มวยสากลหญิง

  • B. 

   กอล์ฟ ลีักบี้

  • C. 

   จัมเปอร์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 23. 
  นางงามจักรวาล ปี 2009  คือ
  • A. 

   สเตฟาเนีย เฟอนานเดช

  • B. 

   เฟอนานเดช สเตฟาเนีย

  • C. 

   พรีเซียรีส โพรซา

  • D. 

   รีสพรีเซีย ซาโพร

 • 24. 
  ฉายา  วอลเปเปอร์ เป็นฉายาของ 
  • A. 

   สุเทพ เทือกสุบรรณ

  • B. 

   บรรหาร ศิลปอาชา

  • C. 

   เนวิน ชิดชอบ

  • D. 

   ศิริโชค โสภา

 • 25. 
  วันปิยมหาราช  ตรงกับวันใด
  • A. 

   21 ตุลาคม

  • B. 

   22 ตุลาคม

  • C. 

   23 ตุลาคม

  • D. 

   24 ตุลาคม

 • 26. 
  เจ้าของที่ดิน สนามกอล์ฟอัลไพร์  คือ
  • A. 

   ยายเรียน

  • B. 

   ยายเลียบ

  • C. 

   ยายเพียบ

  • D. 

   ยายเฉียบ

 • 27. 
  ข้อใด ไม่ใช่ โรงเรียนรูปแบบใหม่
  • A. 

   โรงเรียนดีใกล้บ้าน

  • B. 

   โรงเรียนวิถีพุทธ

  • C. 

   โรงเรียนเพื่อนเด็ก

  • D. 

   โรงเรียนหลายภาษา

 • 28. 
  ข้อใดเป็นเป้าหมายการปฎิรูปการศึกษารอบสอง
  • A. 

   คุณภาพ โอกาส การมีส่วนร่วม

  • B. 

   คุณภาพ โอกาส ประสิทธิผล

  • C. 

   คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

  • D. 

   คุณธรรม คุณภาพ การมีส่วนร่วม

 • 29. 
  ข้อใด ไม่เข้าพวก
  • A. 

   พรรคชาติไทย

  • B. 

   พรรคภูมิใจไทยชาติพัฒนา

  • C. 

   พรรคเพื่อแผ่นดิน

  • D. 

   พรรคประชาธิปัตย์

 • 30. 
  เหตุการณ์สลายการชุมนุม เมื่อ 7 ตุลาคม 2551เกี่ยวข้องกับมาตราใด
  • A. 

   154

  • B. 

   155

  • C. 

   156

  • D. 

   157

 • 31. 
  ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์มูลนิธิชัยพัฒนา ชื่อว่า
  • A. 

   พัทร์พัฒน์

  • B. 

   ภัทรพัฒน์

  • C. 

   พัทรพัฒ

  • D. 

   ภัทพัฒ

 • 32. 
  ช้างพังยุ้ยที่เสียชีวิตและถูกฝังแล้ว อายุกี่ปี
  • A. 

   ุ60

  • B. 

   70

  • C. 

   80

  • D. 

   90

 • 33. 
  โรคใดจัดเป็นโรคอุบัติใหม่
  • A. 

   โรคซาร์

  • B. 

   โรคไข้หวัดใหญ่

  • C. 

   โรคชิคุนคุนย่า

  • D. 

   โรคสายตาขี้เกียจ

 • 34. 
  สนามกอล์ฟอัลไพร์ตั้งอยู่ที่จังหวัดใด
  • A. 

   สมุทรสาคร

  • B. 

   สมุทรปราการ

  • C. 

   ปราจีนบุรี

  • D. 

   ปทุมธานี

 • 35. 
  สัดส่วน กคศ ใหม่ คือข้อใด
  • A. 

   9-9-9

  • B. 

   9-8-9

  • C. 

   9-10-12

  • D. 

   9-9-12

 • 36. 
  ผู้นำไต้หวันล่าสุดที่ถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต คือ
  • A. 

   สุ่ย เฉิง เปี่ยน

  • B. 

   เฉิง สุ่ย เปี่ยน

  • C. 

   เปี่ยน สุ่ย เฉิง

  • D. 

   เฉิง สุย ฉาว

 • 37. 
  สลากกินแบ่งรัฐบาล (ล๊อตเตอรี่) มี 4 สี ข้อใด ไม่ใช่
  • A. 

   เขียว

  • B. 

   น้ำตาล

  • C. 

   น้ำเงิน

  • D. 

   แดง

 • 38. 
  พันธุ์ถั่วเขียวต้านแทนแมลงเกิดจากการผสมพันธ์ระหว่าง
  • A. 

   กำแพงแสน1 + กำแพงแสน1

  • B. 

   กำแพงแสน1 + กำแพงแสน2

  • C. 

   กำแพงแสน1 + ในประเทศ

  • D. 

   กำแพงแสน1 + ต่างประเทศ

 • 39. 
  นปช.นัดชุมนุมใหญ่วันใด
  • A. 

   18 กันยายน 2552

  • B. 

   19 กันยายน 2552

  • C. 

   20 กันยายน 2552

  • D. 

   21 กันยายน 2552

 • 40. 
  การคิดขั้นเงินเดือนรอบแรก โค้วต้า 15 % คิด ณ มีตัวตนอยู่จริงในวันที่
  • A. 

   1 มีนาคม

  • B. 

   2 มีนาคม

  • C. 

   3 มีนาคม

  • D. 

   4 มีนาคม

 • 41. 
  ใครทำให้ต้องเลื่อนการ สรรหา ผบ.ตร.แห่งชาติ
  • A. 

   ธานี

  • B. 

   สุเทพ

  • C. 

   อภิสิทธิ์

  • D. 

   ทักษิณ

 • 42. 
  คนชาติใดได้แชมป์หนุ่มที่สูงทีี่สุดในโลก
  • A. 

   สหรัฐ

  • B. 

   จีน

  • C. 

   เกาหลี

  • D. 

   ตุรกี

 • 43. 
  จากข้อ 42 มีส่วนสูงเท่าใด
  • A. 

   245 ซม.

  • B. 

   246 ซม.

  • C. 

   247 ซม.

  • D. 

   248 ซม.

 • 44. 
  นำมนต์ที่ทำถวายสมเด็จพระสังฆราชในวาระรอบอายุกี่พรรษา
  • A. 

   96

  • B. 

   97

  • C. 

   98

  • D. 

   99

 • 45. 
  จากข้อ 44  น้ำมนต์ชื่อ
  • A. 

   น้ำมนต์ 6 รอบ ญสส

  • B. 

   น้ำมนต์ 7 รอบ ญสส

  • C. 

   น้ำมนต์ 8 รอบ ญสส

  • D. 

   น้ำมนต์ 9 รอบ ญสส

 • 46. 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยเกษตรกรและทรงแนะการยกระดับชลประทานอย่างไร
  • A. 

   ขุดบ่อเลี้ยปลา รักษาสมดุลธรรมชาติ

  • B. 

   ขุดสระ สร้างยุ้งฉาง

  • C. 

   เกษตรพอเพียง

  • D. 

   เกษตรทฤษฎีใหม่

 • 47. 
  รัฐบาลประกาศใช้ พรบ.รักษาความมั่นคงกับกลุ่มคนเสื้อแดง ในวันที่ 19 กันยายน 2552 ที่ใด
  • A. 

   บางรัก

  • B. 

   ดุสิต

  • C. 

   จัตุจักร

  • D. 

   ท้องสนามหลวง

 • 48. 
    จากข้อ 47 ประกาศใช้กำหนดกี่วัน
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 49. 
    ใxiกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการตำรวจแห่งชาติที่ลาออกจนต้องมีการสรรหาใหม่คือ
  • A. 

   ป๊อด

  • B. 

   พัชรวาท

  • C. 

   ธานี

  • D. 

   สุเทพ

 • 50. 
  นtdv[โรคใด เป็นผลมาจากได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009
  • A. 

   GIS

  • B. 

   GSB

  • C. 

   GBS

  • D. 

   SBG

 • 51. 
  จีนฉลองวันชาติครบ 60 ปีในวันที่เท่าใด
  • A. 

   1 ตุลาคม 2552

  • B. 

   2 ตุลาคม 2552

  • C. 

   3 ตุลาคม 2552

  • D. 

   4 ตุลาคม 2552

 • 52. 
  เขาพระวิหาร อยู่ในอำเภออะไร
  • A. 

   ทุ่งศรีเมือง

  • B. 

   เบญจลักษณ์

  • C. 

   กันทรลักษณ์

  • D. 

   ขุขันธ์

 • 53. 
  พรรคที่ชนะการเลือกตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อปลายเดือนสิงหาคม 2552 และได้จัดตั้งรัฐบาลคือพรรคการเมืองฝ่ายใด
  • A. 

   ฝ่ายรัฐบาล

  • B. 

   ฝ่ายค้าน

  • C. 

   พรคคอิสระ

  • D. 

   ฝ่ายค้านผสมรัฐบาล

 • 54. 
  วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 ประเทศไทยชิงชนะเลิศกับประเทศใด
  • A. 

   เวียตนาม

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 55. 
  ใครเป็นประธาน ก.ต.ช.
  • A. 

   รมต.มหาดไทย

  • B. 

   นายกรัฐมนตรี

  • C. 

   รองนายกที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   ผบ.ตร.คนปัจจุบัน

 • 56. 
  ครุฑในหนังสือราชการมี 2 ขนาด วัดตามความสูงเป็นหน่วยตามข้อใด
  • A. 

   เซนติเมตร

  • B. 

   นิ้ว

  • C. 

   มิลลิเมตร

  • D. 

   หูล

 • 57. 
  งบประมาณไทยเข้มแข็งเรื่องส้วมฯให้โรงเรียนทำอย่างไรจึงจะถูกต้องมากที่สุด
  • A. 

   ปรับปรุง

  • B. 

   สร้างใหม่

  • C. 

   รื้อถอน

  • D. 

   รักษาสภาพ

 • 58. 
  โครงการ ดีดี&ดี 2 เกี่ยวข้องกับเรื่องใดมากที่สุด
  • A. 

   การเรียงความ

  • B. 

   การวาดภาพ

  • C. 

   การทำกิจกรรมดี

  • D. 

   การแข่งขันดนตรี

 • 59. 
  เด็กอายุต่ำกว่ากี่ปีกระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับโทษตามกฎหมายกำหนด
  • A. 

   10

  • B. 

   11

  • C. 

   12

  • D. 

   18

 • 60. 
  สำนักงานใดได้เผยแพร่หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมองเป็นแนวทางใหม่ในการพัฒนาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ ได้ในขอบเขตที่กว้างขวาง
  • A. 

   UNDP

  • B. 

   PDNU

  • C. 

   DPNU

  • D. 

   UUDP

 • 61. 
  เมื่อเวลาประมาณ 17.40 น.วันนี้ (18 ก.ย.) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานเปิดโครงการ ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง
  • A. 

   ไทยเข้มแข็ง ไทยสามัคคีั

  • B. 

   9 ในดวงใจ

  • C. 

   ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง

  • D. 

   รวมใจแด่พ่อ

 • 62. 
  การรดน้ำต้นไม้ ในเวลาใดจึงจะเกิดประโยชน์และเหมาะสมที่สุด
  • A. 

   9.00 - 10.00 น.

  • B. 

   12.00 - 13.00 น.

  • C. 

   16.00 - 17.00 น.

  • D. 

   18.00 - 19.00 น.

 • 63. 
  ข้อใด คือหลักที่สำคัญที่สุดของ "เศรษฐกิจพอเพียง"
  • A. 

   ความพอประมาณ

  • B. 

   ความีเหตุผล

  • C. 

   ความคุ้มค่า

  • D. 

   คุณธรรม

 • 64. 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.ที่ 10 จัดเป็นแผนระยะใด
  • A. 

   ระยะสั้น

  • B. 

   ปานกลาง

  • C. 

   ระยะยาว

  • D. 

   ระยะยาวมาก

 • 65. 
  ศักดินา ในอดีต หมายถึง
  • A. 

   สิทธิในการครอบครองที่ดิน

  • B. 

   การได้รับบรดาศักดิ์ของขุนนาง

  • C. 

   การกำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบตามสถานภาพในสังคม

  • D. 

   การควบคุมกำลังพลของเจ้าขุนมูลนาย

 • 66. 
  องค์กรใดในระบอบการปกครองของไทย ไม่มี หน้าที่ออกกฎหมาย
  • A. 

   วุฒิสภา

  • B. 

   สภาทนายความ

  • C. 

   คณะรัฐมนตรี

  • D. 

   ศาลรัฐธรรมนูญ

 • 67. 
  บุคคลทั่วไปอายุตั้งแต่เท่าใดสามารถสอบใบขับขี่ได้
  • A. 

   16

  • B. 

   17

  • C. 

   18

  • D. 

   19

 • 68. 
  บุคคลสามารถทำพินัยกรรมได้ตั้งแต่อายุเท่าใด
  • A. 

   15

  • B. 

   16

  • C. 

   17

  • D. 

   18

 • 69. 
  กฎหมายของฝ่ายบริหาร (คณะรัฐมนตรี) ข้อใดมีลำดับสูงสุด
  • A. 

   กฎกระทรวง

  • B. 

   พระราชกฤษฎีกา

  • C. 

   พระราชกำหนด

  • D. 

   ระเบียบ

 • 70. 
  ข้อใดเป็นคำสั่งทางปกครอง
  • A. 

   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย

  • B. 

   คำสั่งปลดนายอำเภอ

  • C. 

   คำสั่งปลดรัฐมนตรี

  • D. 

   คำพิพากษาของศาล

 • 71. 
  สิทธิ ตาม รธน.2550 หมายถึง
  • A. 

   กิจที่ควรทำ กิจที่ต้องทำ ซึ่งแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละคน

  • B. 

   การกระทำใด ๆ ก็ได้โดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น

  • C. 

   บุคคลสามารถเลือกทำการใด ๆ อย่างไรก็ได้ตามความพอใจ

  • D. 

   อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย

 • 72. 
  เสรีภาพ หมายถึง
  • A. 

   อำนาจที่จะกระทำการใด ๆ ได้อย่างอิสระ โดยได้รับการรับรองจากกฎหมาย

  • B. 

   บุคคลสามารถเลือกทำการใด ๆ อย่างไรก็ได้ตามความพอใจของตนเอง

  • C. 

   การกระทำใด ๆ ก็ได้โดยไม่กระทบสิทธิของผู้อื่น

  • D. 

   กิจที่ควรทำ กิจที่ต้องทำ ซึ่งแตกต่างกันไปตามบทบาทของแต่ละคน

 • 73. 
  ตามาตรา 32 ของ รัฐธรรมนูญ 2550 กำหนดไว้ว่าการกระทำในข้อใดไม่ถือว่าเป็นการทารุณกรรมโดดร้ายหรือไร้มนุษยธรรม
  • A. 

   ประหารชีวิต

  • B. 

   จำคุก

  • C. 

   เนรเทศ

  • D. 

   จำกัดบริเวณ

 • 74. 
  รัฐธรรมนูญฉบับใดที่กำหนดให้มีการออกเสียงประชามติ
  • A. 

   2534

  • B. 

   2540

  • C. 

   2549

  • D. 

   2550

 • 75. 
  มาตรา 39 แห่ง รธน. 2550  ต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจำเลย
  • A. 

   มีความผิด

  • B. 

   ไม่มีความผิด

  • C. 

   ไม่เป็นผู้ต้องหา

  • D. 

   ไม่เป็นจำเลย

 • 76. 
  หน่วยงานใดมีหน้าที่ตรวจสอบการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  • A. 

   ปปช.

  • B. 

   คตส.

  • C. 

   ผู้ตรวจการแผ่นดิน

  • D. 

   คณะกรรมาธิการจริยธรรม

 • 77. 
  รธน.2550 ประชาชนเท่าใดสามารถเข้าเชื่อเพื่อเสนอแก้ไขรัฐธรรมยูญได้
  • A. 

   10,000

  • B. 

   20,000

  • C. 

   40,000

  • D. 

   50,000

 • 78. 
  การตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใด
  • A. 

   ปปง

  • B. 

   ปปช

  • C. 

   คตส

  • D. 

   คตง

 • 79. 
  ประชาธิปไตย หมายความว่า
  • A. 

   การมีสิทธิเท่าเทียมกัน

  • B. 

   การปกครองโดยประชาชน

  • C. 

   การมีอิสรภาพและเสรีภาพ

  • D. 

   การปกครองตนเองอย่างอิสระ

 • 80. 
  ประเทศไทยในปัจจุบัน เป็นรัฐประเภทใด
  • A. 

   เป็นรัฐรบวม เพราะมีการรวมอำนาจอธิปไตยเพื่อปวงชน

  • B. 

   เป็นรัฐรวม เพราะมีการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่น

  • C. 

   เป็นรัฐเดี่ยว เพราะมีการรวมอำนาจการบริหารไว้ที่รัฐส่วนกลาง

  • D. 

   เป็นรัฐเดี่ยว เพราะมีประมุขของประเทศแต่เพียงผู้เดียว

 • 81. 
  การนับระยะเวลาในการปรับปรุงหรือจัดทำผลงานด้านที่ 3 (ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่) เริ่มนับตอนใด
  • A. 

   ตั้งแต่วันสมัคร e-training

  • B. 

   ตั้งแต่วันสอบผ่าน e-training

  • C. 

   ตั้งแต่ได้รับใบประกาศผ่าน e-training

  • D. 

   ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ e-training

 • 82. 
  หมอไทย'คนใด คว้ารางวัลยอดเยี่ยม สาขาการประเมินความก้าวหน้า ในการประชุมวิชาการด้านแพทยศาสตร์ศึกษานานาชาติแห่งยุโรป หรือ เอมี่ อวอร์ด ...
  • A. 

   แพทย์หญิงพรทิพย์ โรจนสุนัน

  • B. 

   แพทย์หญิงสุภาวิณี สุธุเดชะ

  • C. 

   แพทย์หญิงพาฝัน มุสิกวัตร

  • D. 

   แพทย์หญิงกัลยาณีย์ ชินโสภณ

 • 83. 
  ประเทศเยอรมันนีเปิดเทศกาลเบียร์สดเป็นครั้งที่เท่าใด
  • A. 

   176

  • B. 

   178

  • C. 

   179

  • D. 

   180

 • 84. 
  กลุ่มพันธมิตรฯเกิดเหตุไล่ยำชาวบ้าน
  • A. 

   รอรอภูมิ

  • B. 

   ซภูมิรอ

  • C. 

   รอลซภูมิ

  • D. 

   ภูมิซรอล

 • 85. 
  าสิงห์โตน้ำเงินครามเป็นทีมใด
  • A. 

   แมนยู

  • B. 

   ลิเวอร์พูล

  • C. 

   เชลซี

  • D. 

   อาร์เซนอล

 • 86. 
  เด็กชายหม่อง ทองดี ไปแข่งศิลปะการพับเครื่องบินกระดาษ  ที่เมืองชิบะ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน  ผลการแข่งขันได้ลำดับที่เท่าใด และชาติใดได้แชมป์ไปครอง
  • A. 

   1 ไทย

  • B. 

   2 จีน

  • C. 

   3 ญี่ปุ่น

  • D. 

   4 เกาหลีเหนือ

 • 87. 
  พรทิวา” มอบนโยบายทูตพาณิชย์ 22ก.ย. ตั้งเป้าส่งออกปี 53
  • A. 

   15-20 %

  • B. 

   12-14 %

  • C. 

   10-15 %

  • D. 

   10-20 %

 • 88. 
  เลขาธิการสภาการศึกษาคือใคร
  • A. 

   ดิเรก พรสีมา

  • B. 

   จุลินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์

  • C. 

   ธงทอง จันทรางศุ

  • D. 

   พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

 • 89. 
  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือใคร
  • A. 

   ดิเรก พรสีมา

  • B. 

   จุลินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์

  • C. 

   ธงทอง จันทรางศุ

  • D. 

   พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

 • 90. 
  เลขาธิการคุรุสภา คือใคร
  • A. 

   พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา

  • B. 

   องค์กร อมรศิรินันท์

  • C. 

   จุลินทร์ ลักษณะวิศิษฐ์

  • D. 

   ดิเรก พรสีมา

 • 91. 
  การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA ในการให้คะแนน พิจารณาประเมิน กี่มิติอะไรบ้าง
  • A. 

   2 มิติ คือ กระบวนการ ผลลัพธ์

  • B. 

   2 มิติ คือ กระบวนการ ผลผลิต

  • C. 

   2 มิติ คือ กระบวนการ ประสิทธิภาพ

  • D. 

   2 มิติ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 • 92. 
  ศาลฎีกา ฯ พิจารณายกฟ้องคดีทุตจริตกล้ายางจำนวนกี่ราย
  • A. 

   40

  • B. 

   42

  • C. 

   44

  • D. 

   46

 • 93. 
  ข้อใดเรียงลำดับสรุปจังหวัดที่ได้เหรียญทองมากที่สุด 5 ลำดับแรกได้ถูกต้อง
  • A. 

   กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ตรัง ชลบุรี นครราชสีมา

  • B. 

   กรุงเทพมหานคร ตรัง สุพรรณบุรี ชลบุรี นครราชสีมา

  • C. 

   กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ชลบุรี ตรัง นครราชสีมา

  • D. 

   กรุงเทพมหานคร สุพรรณบุรี ตรัง นครราชสีมา ชลบุรี

 • 94. 
  ผลการแข่งขันตรังเกมส์ จังหวัดนครราชสีมา ได้เหรียญทอง เงิน และทองแดง อย่างไร
  • A. 

   17 22 28

  • B. 

   17 22 29

  • C. 

   17 22 30

  • D. 

   29 22 17

 • 95. 
  กีฬาแห่งชาติครั้งต่อไป ครั้งที่ 39 จัดที่จังหวัดชลบุรีมีมาสคอต 2 ตัวเป็นฉลามชื่ออะไร
  • A. 

   แสนสุข แสนสบาย

  • B. 

   แสนสำราญ แสนชล

  • C. 

   แสนสุข แสนสำราญ

  • D. 

   แสนสุข แสนชล

 • 96. 
  24 กันยายน 2552 ยอดผู้เสียชีวิตจาก ไข้หวัดใหญ่สายพันธืใหม่ 2009 ประเทศไทย คือกี่ราย
  • A. 

   159

  • B. 

   160

  • C. 

   161

  • D. 

   162

 • 97. 
  หากรมว.ศึกษาธิการ อนุมัติการลาออกของคุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขา สพฐ. แต่ก็จะยังอยู่ในตำแหน่งเลขาธิการ กพฐ.ไปจนถึงวันที่ใด
  • A. 

   5000 ล้าน 71 ล้าน

  • B. 

   10000 ล้าน 81 ล้าน

  • C. 

   15000 ล้าน 91 ล้าน

  • D. 

   20000 ล้าน 100 ล้าน

 • 98. 
  พ.ต.อ.เสรี พิสุทธิ์เตมียะเวช ให้ทนายความฟ้องใครในกรณี "บุกรุกป่ากาญจนบุรี"
  • A. 

   พ.ต.อ.พัชรวาท วงศ์สุวรรณ

  • B. 

   นายสนธิ ลิ้มทองกุล

  • C. 

   พ.ต.อ.ประชา พรหมนอก

  • D. 

   รวม.มหาดไทย

 • 99. 
  ประเทศไทยร่วมมือกับอนามัยโลกเป็นประเทศแรกที่ทำการทดลอง วัคซีนป้องกันเอดส์  ต้องใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลกี่ปี
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 100. 
  ภาพยนตร์ อมาเกดอล ถ้าเปรียบกับประเทสที่ถูกธรรมชาติทำร้ายอยู่ตอนนี้ คือ ประเทศใด (เมืองสีส้ม)
  • A. 

   สวิตเซอร์แลนด์

  • B. 

   ออสเตเรีย

  • C. 

   สหรัฐอเมริกา

  • D. 

   แอฟริกาใต้

 • 101. 
  ผู้ที่เป็นผู้ต้องหาหัวหน้ากรณีแชร์น้ำมันคือใคร บริษัทแชร์ย้ำมันชื่ออะไร บริษัทแชร์เนื้อวัวชื่ออะไร ตามลำดับ
  • A. 

   นายณัฐชัย มะจิ๊ , ทรี ทรี โอ ทรี จำกัด , บลู ไดมอน

  • B. 

   นายเมธา ไวยกุล , โอ ทรี ทรี ทรี จำกัด , บลู ไดมอน

  • C. 

   นายเมธา ธิยากุล , ทรี ทรี โอ ทรี จำกัด , บลู ไดมอน

  • D. 

   ข้อ 1 และ 3 ถูกต้อง

 • 102. 
  จังหวัดใดจัดการแต่งงานให้เงาะป่าซาไกรเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
  • A. 

   ยะลา

  • B. 

   ปัตตานี

  • C. 

   นราธิวาส

  • D. 

   พัทลุง

 • 103. 
  จากข้อ 102 เจ้าบ่าวและเจ้าสาวชื่ออะไร
  • A. 

   บินหลา-เฒ่ายาว

  • B. 

   เฒ่ายาว-บินหลา

  • C. 

   บินไปร-นาคิง

  • D. 

   นาคิง-บินไปร

 • 104. 
  คดีฆ่าหั่นศพโดยนักศึกษา ปวช.ปี 3 ที่เกิดขึ้นเกิดจากคนทั้งคู่ได้พบกันและพูดคุยกันผ่านเว็บไซต์ใด
  • A. 

   ํยาฮู

  • B. 

   ทวิสเตอร์

  • C. 

   แคมป์ฟล๊อกซ์

  • D. 

   Hi5

 • 105. 
  จากคณะกรรมการสมานฉันฑ์ ร่วมมือกับภาคี 3 ฝ่าย ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตอนนี้ได้ประเด็นที่จะร่วมกันแก้ไขกี่ประเด็น
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 106. 
  หนังสือที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงแต่งขึ้นและมีวางจำหน่ายในวันที่ 25 กันยายน 2552 นี้ชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   ฟื้นภาษา ได้อาหาร

  • B. 

   ได้อาหาร ได้ภาษา

  • C. 

   ฟื้นอาหาร ฟื้นภาษา

  • D. 

   อาหารฟื้นภาษา

 • 107. 
  ม๊อบที่ปิดถนน จ.สระบุรีในตอนนี้มีเป้าหมายให้ยกเลิกเรื่องใด
  • A. 

   1 เรื่อง การสร้างโรงไฟฟ้า

  • B. 

   1 เรื่อง บ่อกำจัดขยะ

  • C. 

   2 เรื่อง การสร้างโณงไฟฟ้า และ บ่อกำจัดขยะ

  • D. 

   2 เรื่อง การสร้างโรงไฟฟ้า และโรงงานปูนซีเมนต์

 • 108. 
  ข้อใดกล่าว เรียงลำดับถูกต้องเกี่ยวกับโครงการวัคซีนป้องกันเอดส์ในประเทศไทย ตั้งแต่ ชื่อโครงการ , ผอ.โครงการ,ประเทศผู้ร่วมมือ,จำนวนชนิดวัคซีนที่ใช้,กลุ่มทดลอง,คุณสมบัติ กลุ่มทดลอง,ผลการลดความเสี่ยงที่ได้จากสองกลุ่ม
  • A. 

   โครงการวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 1 , นายศุภชัย ฤกษ์งาม , ฝรั่งเศส , 2 ชนิด(ปูพื้นและกระตุ้น) , คนไทย จ.ระยองและชลบุรี 16400 คน , ต้องไม่ติดเชื้อเอดส์มาก่อน , 31.20 %

  • B. 

   โครงการวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 2 , นายศุภชัย ฤกษ์งาม , สหรัฐอเมริกา , 2 ชนิด(ปูพื้นและกระตุ้น) , คนไทย จ.ระยองและชลบุรี 16400 คน , ต้องไม่ติดเชื้อเอดส์มาก่อน , 31.20 %

  • C. 

   โครงการวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 2 , นายศุภชัย ฤกษ์งาม , สหรัฐอเมริกา , 1 ชนิด (ปูพื้นและกระตุ้นในตัว) , คนไทย จ.ระยองและชลบุรี 16400 คน , ต้องไม่ติดเชื้อเอดส์มาก่อน , 31.00 %

  • D. 

   โครงการวัคซีนเอดส์ทดลอง ระยะที่ 1 , นายศุภชัย ฤกษ์งาม , สหรัฐอเมริกา , 2 ชนิด(ปูพื้นและกระตุ้น) , คนไทย จ.ระยองและชลบุรี 16400 คน , ต้องไม่ติดเชื้อเอดส์มาก่อน , 31.00 %

 • 109. 
  สโลแกน ติวเตอร์ เชลเนล ที่จัดทุกวันเสาร์ ช่อง 11 คือ
  • A. 

   เพื่อชาติ เพื่อโอกาส เพื่อทุกคน

  • B. 

   เพื่ออนาคตชาติ เพื่อโอกาส ทุกคน

  • C. 

   เพื่ออนาคตชาติ เพื่อโกาส ประสิทธิผล

  • D. 

   เพื่ออนาคตชาติ เพิ่มโอกาส เพื่อทุกคน

 • 110. 
  เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในปี 2552 นี้ เป็นครั้งที่เท่าไร
  • A. 

   6

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 111. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ G20 ในส่วน ความหมาย ระยะเวลาจัด สถานที่จัด ประเทศที่จัด ประเด็นที่นายกอภิสิทธิ์จะพูดในที่ประชุม
  • A. 

   กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง , 21-27 กันยายน 2552 , เมืองพิธเบอร์ก , สหรัฐอเมริกา , อาเซี่ยน + 3

  • B. 

   กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง , 21-27 กันยายน 2552 , เมืองพิธเบอร์ก , สหรัฐอเมริกา , อาเซี่ยน + 2

  • C. 

   กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง , 21-27 กันยายน 2552 , เมืองโอไฮโอ้ , สหรัฐอเมริกา , อาเซี่ยน + 3

  • D. 

   กลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ 20 แห่ง , 20-26 กันยายน 2552 , เมืองพิธเบอร์ก , สหรัฐอเมริกา , อาเซี่ยน + 3

 • 112. 
  เด็กไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์กีตาร์โลกในงาน Guitar Idol 2009 ที่ประเทศอังกฤษคือใคร
  • A. 

   ต่อ ดวงศิริ ธรรมรัตน์

  • B. 

   แจ็ค ธรรมรัตน์ ดวงศิริ

  • C. 

   ต่อ ธรรมรัตน์ ดวงศิริ

  • D. 

   แจ็ค ไตรรัตน์ ดวงศิริ

 • 113. 
  จากผลการประชุม G20 Pittsburgh Summit ผู้นำมีความเห็นสอดคล้องกันหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะ ในกี่ประเด็นหลัก อะไรบ้าง
  • A. 

   3 การบริหารเศรษฐกิจ , การปรับโครงสร้างนำไปสู่อนาคต , การขับเคลื่อนการประชุมระหว่างประเทศ

  • B. 

   3 การบริหารเศรษฐกิจ , การกำกับดูแลระบบการเงิน , การขับเคลื่อนการประชุมระหว่างประเทศ

  • C. 

   4 การบริหารเศรษฐกิจ , การปรับโครงสร้างนำไปสู่อนาคต , การกำกับดูแลระบบการเงิน , การขับเคลื่อนการประชุมระหว่างประเทศ

  • D. 

   4 การบริหารเศรษฐกิจ , การปรับโครงสร้างนำไปสู่อนาคต , การประสานการลงทุน , การขับเคลื่อนการประชุมระหว่างประเทศ

 • 114. 
  เว็บไซต์ KM ของกระทรวงศึกษาธิการ คือ
  • A. 

   Spider

  • B. 

   Mangmoom

  • C. 

   Obec Network

  • D. 

   Moe Network

 • 115. 
  หนังสือดีสำหรับเด็กที่พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงแนะนำคือ มีกี่เรื่อง อะไรบ้าง
  • A. 

   3 เรื่อง รามเกียรติ์,อิเหนา,พระอภัยมณี

  • B. 

   5 เรื่อง รามเกียรติ์,อิเหนา,พระอภัยมณี, กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง, พระราชพิธี 12 เดือน

  • C. 

   4 เรื่อง รามเกียรติ์,อิเหนา,พระอภัยมณี, พระราชพิธี 12 เดือน

  • D. 

   6 เรื่อง รามเกียรติ์,อิเหนา,พระอภัยมณี, กาพย์เห่เรือเจ้าฟ้ากุ้ง, นิทานชาดก,พระราชพิธี 12 เดือน

 • 116. 
  การประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการ ต้องผ่านการประเมินตามข้อใด
  • A. 

   3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 55

  • B. 

   3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

  • C. 

   3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 65

  • D. 

   3 ด้าน ด้านวินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ , ด้านความรู้ความสามารถ ,ด้านผลการปฏิบัติงาน คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

 • 117. 
  นโยบายรัฐบาลด้านการศึกษามี 8 ข้อ ข้อใดไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์

  • B. 

   ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี

  • C. 

   พัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดภาระงานครู

  • D. 

   ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ

 • 118. 
  ครม.ประกาศ พรก.ฉุกเฉินในเขตใดของกรุงเทพฯระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยน ครั้งที่ 15 ชะอำ หัวหิน
  • A. 

   ดุสิต

  • B. 

   บางขุนเทียน

  • C. 

   รวมอินทรา

  • D. 

   จตุจักร

 • 119. 
  การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยนครั้งที่ 15 จัดขึ้นที่ชะอำ-หัวหินระหว่างวันที่ใด
  • A. 

   22 - 24 ตุลาคม 2552

  • B. 

   22 - 24 พฤศจิกายน 2552

  • C. 

   23 - 25 ตุลาคม 2552

  • D. 

   23 - 25 ธันวาคม 2552

 • 120. 
  เด็กพิการที่ร่วมขับร้องเพลง ในหนังโฆษณาของบริษัทประกันชีวิตแห่งหนึ่ง คือเพลงใด
  • A. 

   Don't Ask

  • B. 

   QUEE SERA SERA

  • C. 

   DJ Gre

  • D. 

   WE ARE THE WORDS

 • 121. 
  Mis. Thailand World 2009  คือใคร
  • A. 

   น.ส.ณัฐธิดา ปอร์เทอร์

  • B. 

   น.ส.พรพิมล สุขใหม่

  • C. 

   น.ส.มินตรา โศจิพันธุ์

  • D. 

   น.ส.พงศ์ชนก กันกลับ

 • 122. 
  แชมป์ฟุตบอลไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก 2009 คือทีมใด
  • A. 

   เมืองทองหนองจอกยูไนเตด

  • B. 

   ชลบุรีเอฟซี

  • C. 

   แบงค์คอคยูไนเตด

  • D. 

   บีอีซีเทโร

 • 123. 
  การประชุมสุดยอดผู้นำอาเซี่ยน ครั้งที่ 15 ชะอำ-หัวหิน คำว่า อาเซี่ยน +  6 หมายถึงข้อใด
  • A. 

   อาเซียน + จีน , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , อินโดนีเซีย , นิวซีแลนด์ , ออสเตรเลีย

  • B. 

   อาเซียน + จีน , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , อินเดีย , นิวซีแลนด์ , ออสเตรเลีย

  • C. 

   อาเซียน + จีน , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , อินเดีย , นิวซีแลนด์ , ฟิลิปปินส์

  • D. 

   อาเซียน + จีน , ญี่ปุ่น , เกาหลีใต้ , อินเดีย , อินโดนีเซีย , ฟิลิปปินส์

 • 124. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับ แชมป์ชายเดี่ยว ไทยแลนด์ โอเพ่น 2009 , นายก รมต.ไทยคนปัจจุบันคนที่ , ประธานาธิบดีสหรัฐปัจจับันคนที่ , รมต.ศธ. ปัจจับันคนที่ , สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ , วันที่เคอิโงะพบพ่อ , พายุที่ถล่มฟิลิปปินส์ล่าสุด , เว็บไซต์ KM , มาตราหัวใจ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 , กีฬาซีเกมส์ที่ลาวครั้งที่ , เจ้าภาพโอลิมปิก 2016 ตามลำดับ
  • A. 

   Simong , 27 , 44 , 52 , 1669 , 2 ตุลาคม 2552 , กฤษณา , Mangmoom , ม.22 , 25 , บราซิล ตามลำดับ

  • B. 

   Simong , 27 , 44 , 52 , 1579 , 2 ตุลาคม 2552 , ป้าหม่า , Mangmoom , ม.22 , 25 , บราซิล ตามลำดับ

  • C. 

   Simong , 27 , 44 , 52 , 1669 , 3 ตุลาคม 2552 , ป้าหม่า , TK PARK , ม.24 , 25 , [ik:b] ตามลำดับ

  • D. 

   ลงทะเบียน 1 พ.ย. 2552 , กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท , ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี , ดอกเบี้ย 0.5 % , ชำระให้ทุกอาชีพ

 • 125. 
  มาตรการช่วยเหลือชาวนาเกี่ยวกับราคาข้าว กำหนดไว้กี่มาตรการ
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 126. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา "หนี้นอกระบบ" ของรัฐบาลอภิสิทธิ์ โดยธนาคารออมสิน
  • A. 

   ลงทะเบียน 1 พ.ย. 2552 , กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท , ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 4 ปี , ดอกเบี้ย 0.52 % , ชำระให้ทุกอาชีพ

  • B. 

   ลงทะเบียน 1 พ.ย. 2552 , กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท , ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 4 ปี , ดอกเบี้ย 0.52 % , ต้องเกิดจากการประกอบอาชีพเท่านั้น

  • C. 

   ลงทะเบียน 1 พ.ย. 2552 , กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บาท , ผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี , ดอกเบี้ย 0.5 % , ต้องเกิดจากการประกอบอาชีพเท่านั้น

 • 127. 
  สัญลักษณ์สถานศึกษา 3 ดี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   สีน้ำเงิน สีแดง สีเทา

  • B. 

   สีน้ำเงิน สีเทา สีแดง

  • C. 

   สีแดง สีน้ำเงิน สีขาว

  • D. 

   สีน้ำเงิน สีขาว สีแดง

 • 128. 
  การประชุม APEC ครั้งล่าสุดจัดขึ้นที่ใด
  • A. 

   จีน

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   เกาหลีใต้

  • D. 

   สิงคโปร์

 • 129. 
  ใคร คือ ประธานกรรมการบริหาร สมศ.คนปัจจุบัน
  • A. 

   ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน

  • B. 

   ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์

  • C. 

   ดร.ชิงชัย มงคลธรรม

  • D. 

   ดร.ธงทอง จันทรางสุข

 • 130. 
  ข้อใดคือเว็บไซต์ของ สมศ.
  • A. 

   Www.obec.go.th

  • B. 

   Www.tkk255.go.th

  • C. 

   Www.obec.ac.th

  • D. 

   Www.onecqa.or.th

 • 131. 
  เจ้าอาวาสวัดโสธรฯ ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
  • A. 

   พระครูปริยัติธรรมกิจ

  • B. 

   พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์

  • C. 

   พระพุทธาจารย์

  • D. 

   พระครูปลัดสันติภัทร

  • E. 

   พระครูปริยัติธรรมกิจ