ข้อสอบภาค ข และพลวัต

131 | Total Attempts: 2645

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบภาค ข และพลวัต

ข้อสอบผู้บริหาร ประกอบด้วยพลวัตทางการศึ ษาและข่าวสารสาระน่าสนใจช่วงนี้ข้อสอบใหม่ จะอยู่ในข้อ 1 และ 2 3 ข้อสุดท้าย หลากหลายความรู้ครับถ้าจ ให้ดี อย่าพึ่งเชื่อเฉลย ให้สืบค้นข้อมูลประกอบป้ งกันความผิดพลาดครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  ใครคือเลขาธิการ สพฐ. คนปัจจุบัน
  • A. 

   นายเฉลียว อยูเสมารักษ์

  • B. 

   ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน

  • C. 

   คุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา

  • D. 

   นายเสน่ห์ ขาวโต

 • 2. 
  หลักการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติฯมีกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ประเทศใดไม่ได้ลงนามในสนธิสัญญาเกียวโตในครั้งแรก
  • A. 

   สหรัฐอเมริกา

  • B. 

   ฝรั่งเศส

  • C. 

   อังกฤษ

  • D. 

   ญี่ปุ่น

 • 4. 
  ผู้ใดเป็นผู้สรรหาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

  • D. 

   รมต.โดยความแนะนำของสภาการศึกษา

 • 5. 
  พรบ.การศึกษาแห่งชาติ 2542 มีบทบัญญัติบางประการจำกัดสิทธิ เสรีภาพ แต่รัฐธรรมนูญ มาตราใดกำหนดให้กระทำได้
  • A. 

   มาตรา 28,51

  • B. 

   มาตรา 29,50

  • C. 

   มาตรา 30,52

  • D. 

   มาตรา27,49

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่แนวทางการจัดการศึกษาตามมาตรา 22
  • A. 

   ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถ

  • B. 

   ผู้เรียนทุกคนเรียนรู้อย่างมีความสุข

  • C. 

   ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด

  • D. 

   ผู้เรียนสามารถพัฒนาธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ

 • 7. 
  การแข่งขันวอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 ครั้งที่ 15 จัดที่เมืองใด
  • A. 

   ศรีษะเกษ

  • B. 

   หนานเหอ

  • C. 

   ฮานอย

  • D. 

   โตเกียว

 • 8. 
  แชมป์เอเชียวอลเล่ย์บอลหญิง ปี 2009 คือทีมใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 9. 
  ผู้เล่นทรงคุณค่า(MVP)ของทัวนาเมนท์วอลเล่ย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2009 คือใคร
  • A. 

   ยู่หมิง - จีน

  • B. 

   นามิโอะ - ญี่ปุ่น

  • C. 

   ซอง ควาน - เกาหลีใต้

  • D. 

   อรอุมา สิทธิรักษ์ - ไทย

 • 10. 
  แชมป์หญิงเดี่ยว ยูเอส โอเพ่น 2009
  • A. 

   วีนัส วิลเลี่ยม

  • B. 

   เซเรน่า วิลเลี่ยม

  • C. 

   มาเรีย ซาราโปว่า

  • D. 

   คิม ไคส์เรอร์

 • 11. 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550  เป็นรัฐธรรมนูญฉบับที่เท่าใด
  • A. 

   15

  • B. 

   16

  • C. 

   17

  • D. 

   18

 • 12. 
  ผู้ใช้อำนาจอธิปไตย คือ
  • A. 

   ประชาชนชาวไทย

  • B. 

   ปวงชนชาวไทย

  • C. 

   พระมหากษัตริย์

  • D. 

   นายกรัฐมนตรี

 • 13. 
  คณะองคมนตรีมีจำนวนกี่คน
  • A. 

   18

  • B. 

   19

  • C. 

   ไม่เกิน 18

  • D. 

   ไม่เกิน 19

 • 14. 
  ผุ้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ  แต่งตั้งองคมนตรีคือใคร
  • A. 

   ประธานรัฐสภา

  • B. 

   ประธานวุฒิสภา

  • C. 

   ประธานองคมนตรี

  • D. 

   ประธานสภาผู้อทนราษฎร

 • 15. 
  คณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญใหม่ มีจำนวนกี่คน
  • A. 

   35

  • B. 

   36

  • C. 

   ไม่เกิน 35

  • D. 

   ไม่เกิน 36

 • 16. 
  การเลือกตั้ง สส หรือ  สว ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนโดยวิธีใด
  • A. 

   โดยตรง

  • B. 

   เปิดเผย

  • C. 

   โดยตรงและลับ

  • D. 

   เปิดเผยและลับ

 • 17. 
  ณียุบสภาผู้แทนราษฎร ต้องกำหนดวันให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายในกี่วัน
  • A. 

   30 วัน

  • B. 

   45 วัน

  • C. 

   60 วัน

  • D. 

   45 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน

 • 18. 
  สมาชิกภาพของ สว ที่มาจากการสรรหา เริ่มต้นขึ้นเมื่อใด
  • A. 

   วันสมัคร

  • B. 

   วันเลือกตั้ง

  • C. 

   วันที่ กกต. ประกาศผล

  • D. 

   วันรายงานตัว

 • 19. 
  อายุของวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งสิ้นสุดลง ต้องกำหนดวันเลือกตั้งภายในกี่วัน
  • A. 

   30

  • B. 

   45

  • C. 

   ุ60

  • D. 

   90

 • 20. 
  แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ  มีทั้งหมดกี่ด้าน
  • A. 

   ึ7

  • B. 

   8

  • C. 

   9

  • D. 

   10

 • 21. 
  เจ้าของรางวัลกวีซีไรท์ ปี 52 คือใคร
  • A. 

   กฤษณา ไกรศิลป์

  • B. 

   อุเทน เหตระกูล

  • C. 

   อุทิศ เหมะมูล

  • D. 

   กฤษณา ไกรฤกษ์

 • 22. 
  กีฬาชนิดใดที่ถูกบรรจุเข้าใหม่ในปี 2012
  • A. 

   มวยสากลหญิง

  • B. 

   กอล์ฟ ลีักบี้

  • C. 

   จัมเปอร์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 23. 
  นางงามจักรวาล ปี 2009  คือ
  • A. 

   สเตฟาเนีย เฟอนานเดช

  • B. 

   เฟอนานเดช สเตฟาเนีย

  • C. 

   พรีเซียรีส โพรซา

  • D. 

   รีสพรีเซีย ซาโพร

 • 24. 
  ฉายา  วอลเปเปอร์ เป็นฉายาของ 
  • A. 

   สุเทพ เทือกสุบรรณ

  • B. 

   บรรหาร ศิลปอาชา

  • C. 

   เนวิน ชิดชอบ

  • D. 

   ศิริโชค โสภา

 • 25. 
  วันปิยมหาราช  ตรงกับวันใด
  • A. 

   21 ตุลาคม

  • B. 

   22 ตุลาคม

  • C. 

   23 ตุลาคม

  • D. 

   24 ตุลาคม