ทดลองสอบออนไลน์ พลวัต 37

14 | Total Attempts: 3376

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ทดลองสอบออนไลน์ พลวัต 37

วิธีทำแบบทดสอบออนไลน์1.กรอกชื่อผู้ทดลองสอบ2.เลือกคำตอบเพียงข้อเดียว โดยคลิ๊กที่คำตอบที่ท่าน ิดว่าถูกต้อง แล้วคลิ๊กยืนยันคำว่า Submit Answer3.ถ้าท่านเลือกคำตอบได้ถูก ต้องจะพบคำว่า Correct 4.แบบทดสอบจะแสดงสถิติพื้น ฐานเมื่อท่านทำแบบทดสอบท กข้อเสร็จเรียบร้อย


Questions and Answers
 • 1. 
  นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่มีอายุน้อยที่สุดขณะเข้ารับตำแหน่งคือใคร 
  • A. 

   ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช

  • B. 

   ดร.ทักษิณ ชินวัตร

  • C. 

   นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

  • D. 

   ดร.อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

 • 2. 
  วันที่มีพระบรมราชโองการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่ 27 ของประเทศไทย
  • A. 

   7

  • B. 

   11

  • C. 

   17

  • D. 

   27

 • 3. 
  ข้อใดคือข้อที่เหมือนกันของนายกฯอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ กับ นายบารัค  โอบามา ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา
  • A. 

   จบมหาวิทยาลัยเดียวกัน

  • B. 

   อายุเท่ากัน

  • C. 

   เกิดเมืองเดียวกัน

  • D. 

   เหมือนกันทุกข้อ

 • 4. 
  กลุ่มเพื่อนเนวิน ที่ลงชื่อสนับสนุนนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ เป็นรัฐมนตรีมีกี่คน
  • A. 

   37

  • B. 

   32

  • C. 

   19

  • D. 

   16

 • 5. 
  ผู้ที่มอบแหวนทองเหลือง ให้นายกฯรัฐมนตรีอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  ที่อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานีชื่อตามข้อใด
  • A. 

   นางเนียม พันธ์มณี

  • B. 

   นางเนียน มณีพันธ์

  • C. 

   นางพรรณี น้อยพันธ์

  • D. 

   นางน้อย มณีเนียม

 • 6. 
  ตัวเลขในข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ วันที่มีการเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่ 15 ธันวาคม 2551
  • A. 

   235

  • B. 

   198

  • C. 

   3

  • D. 

   0

 • 7. 
  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวันที่ 11 มกราคม 2552
  • A. 

   มีการเลือกตั้งผู้ว่า กทม.

  • B. 

   เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 29 คน

  • C. 

   เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 22 จังหวัด

  • D. 

   เลือกตั้งซ่อม ส.ส. 62 เขต

 • 8. 
  ทีมชาติของประเทศใดที่ไม่เข้ารอบ 4 ทีม ในการแข่งขันฟุตบอล AFF Suzuki 2008 cup.
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   มาเลเซีย

  • C. 

   สิงคโปร์

  • D. 

   อินโดนีเซีย

 • 9. 
  ผู้นำประเทศใดที่จะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2552 เป็นต้นไป
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   มาเลเซีย

  • C. 

   พม่า

  • D. 

   อินโดนีเซีย

 • 10. 
  การแข่งขันกีฬาฟุตบอลโตโยต้า คัพ 2008 จัดขึ้นที่ประเทศใด
  • A. 

   ไทย

  • B. 

   จีน

  • C. 

   ญี่ปุ่น

  • D. 

   เกาหลีใต้

 • 11. 
  กิจกรรมหน้าเสาธงข้อใดที่โรงเรียนควรจัดตามนโยบาย สพฐ.
  • A. 

   แจ้งแนวปฏิบัติของโรงเรียน

  • B. 

   ประกาศยกย่องนักเรียนทำดี

  • C. 

   มอบเกียรติบัตร

  • D. 

   ทุกข้อ

 • 12. 
  ส.ส.ที่ได้รับใบแดงจาก กกต.คนล่าสุด มาจากพรรคการเมืองในข้อใด
  • A. 

   พลังประชาชน

  • B. 

   เพื่อไทย

  • C. 

   ประชาธิปัตย์

  • D. 

   ชาติไทย

 • 13. 
  นโยบายของ สพฐ.ให้โรงเรียนใน สพท.เป็นโรงเรียนต้นแบบโรงเรียนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551  จำนวน สพท.ละ กี่โรงเรียน
  • A. 

   550

  • B. 

   1

  • C. 

   3

  • D. 

   แล้วแต่ สพท.จะคัดเลือก

 • 14. 
  ครูเชี่ยวชาญพิเศษที่มีในประเทศไทยในปัจจุบัน  สอนอยู่ในโรงเรียนสถานที่ใด
  • A. 

   กรุงเทพ

  • B. 

   สงขลา

  • C. 

   นครราชสีมา

  • D. 

   เชียงใหม่