ข้อสอบ Photoshop

10 Questions | Total Attempts: 3778

SettingsSettingsSettings
ข้อสอบ Photoshop - Quiz

1.กรอกชื่อในช่อง Your Name 2.คลิกปุ่ม Start Quiz 3. เมื่อเลือกคำตอบแต่ละข้อ ล้ว คลิกปุ่ม Submit My Answer


Questions and Answers
 • 1. 
  หากเราต้องการที่จะปรับสี ขนาด ของรูปภาพ เราควรเลือกที่คำสั่งใด
  • A. 

   Edit

  • B. 

   File

  • C. 

   Image

  • D. 

   Select

 • 2. 
  ในการ Copy ไฟล์แบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด
  • A. 

   กด Ctrl + V

  • B. 

   กด Ctrl + C

  • C. 

   กด Shift + C

  • D. 

   กด Shift + V

 • 3. 
  การเลือกสีพื้นหลังเป็นแบบ Transparent หมายถึง
  • A. 

   ให้พื้นหลังมีสีขาว

  • B. 

   ให้พื้นหลังโปร่งใส

  • C. 

   ให้พื้นหลังมีสีตามสี Foreground ที่เลือก

  • D. 

   ให้พื้นหลังมีสีตามที่เลือก

 • 4. 
  ในกรณีแถบเครื่องมือส่วนใดส่วนหนึ่งหายไป จะเรียกกลับมาคืนจะใช้คำสั่งใด
  • A. 

   Windows

  • B. 

   Format

  • C. 

   Tools

  • D. 

   View

 • 5. 
  ในการพิมพ์ข้อความลงบนโปรแกรม เราควรคลิกที่ใด
  • A. 

   Magnetic lasso

  • B. 

   Freeform Pen

  • C. 

   Type

  • D. 

   Magnetic Pen

 • 6. 
  การปรับค่า Opacity จะมีผลต่อภาพอย่างไร
  • A. 

   ทำให้ขอบภาพฟุ้ง เบลอ

  • B. 

   ทำให้ภาพมีความเข้ม จาง

  • C. 

   ทำให้ภาพมีกรอบ

  • D. 

   ทำให้ตัวภาพฟุ้งเบลอ

 • 7. 
  การเปิดงานใหม่ในโปรแกรม Photoshop ทำได้ด้วยวิธีใด
  • A. 

   คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + N

  • B. 

   คลิกที่เมนู File > Open หรือ กด Ctrl + O

  • C. 

   คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + O

  • D. 

   คลิกที่เมนู File > New หรือ กด Ctrl + N

 • 8. 
  ข้อใดไม่ใช่หน่วยของความกว้างและความสูงของภาพใน Photoshop
  • A. 

   Km

  • B. 

   Points

  • C. 

   Inch

  • D. 

   Pixel

 • 9. 
  ในกรณีที่ต้องการขยายขนาดการมองไปให้ไปที่เมนูใด
  • A. 

   Insert

  • B. 

   Format

  • C. 

   Edit

  • D. 

   View

 • 10. 
  ในการนำภาพที่คัดลอกไปวางไว้แบบง่ายๆสามารถใช้วิธีใด
  • A. 

   กด Ctrl + V

  • B. 

   กด Ctrl + C

  • C. 

   กด Shift + C

  • D. 

   กด Shift + V

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.