RIP Prvi Kolokvijum

71 Questions | Attempts: 4215
Share

SettingsSettingsSettings
RIP Prvi Kolokvijum - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Univerzalni slotovi za proširenje savremenih PC računara kog su najčešće tipa?
  • A. 

   ISA

  • B. 

   EISA

  • C. 

   AGP

  • D. 

   PCI-Express

 • 2. 
  Napon od +5V signala PW_OK(power good) izvora za napajanje označava da:
  • A. 

   Snaga izvora nije dovoljna za PC

  • B. 

   Da su naponi koje daje izvor u dozvoljenim ranicama

  • C. 

   Izvor za napajanje radi

  • D. 

   Je snaga izvora dovoljna za rad PC

 • 3. 
  ATX konektor za napajanje može da ima
  • A. 

   20 pinova

  • B. 

   22 pina

  • C. 

   6 pinova

  • D. 

   10 pinova

 • 4. 
  Uobičajni konektor za mrežnu karticu je
  • A. 

   RS 232

  • B. 

   RJ 45

  • C. 

   Contronix

  • D. 

   RJ 11

 • 5. 
  Južni most je deo cip-seta
  • A. 

   Koji omogućava interakciju CPU i RAM-a

  • B. 

   Koji omogućava interakciju CPU i periferija

  • C. 

   Za serijsko paralelnu konverziju

  • D. 

   Namenjen za podršku grafičkim karticama

 • 6. 
  Preko koje magistrale se povezuju savremene grafičke kartice?
  • A. 

   PCI-Express

  • B. 

   ISA

  • C. 

   EISA

  • D. 

   PCI

 • 7. 
  Adresna magistrala personalnog računara
  • A. 

   Je komunikacioni put između CPU i registra

  • B. 

   Omogućava komunikaciju mem. kontrolera i RAM-a

  • C. 

   Služi za komunikaciju CPU i cipset

  • D. 

   Je prenosni put za podatke i komande između CPU i RAM-a

 • 8. 
  Slot na koji se može priključiti samo grafička kartica je
  • A. 

   AGP

  • B. 

   ISA

  • C. 

   EISA

  • D. 

   PCI-Express

 • 9. 
  Koji cip omogućava interakciju CPU i RAM-a?
  • A. 

   Northbridge

  • B. 

   Super I/O

  • C. 

   Southbridge

  • D. 

   Memorybridge

 • 10. 
  AGP je skraćenica za ____________ i predstavlja priključak na _______ magistralu (dopuniti rečenicu)
  • A. 

   Accelerated Graphic Port-PCI

  • B. 

   Alternative Graphics Port-PCI

  • C. 

   Accelerated Graphic Port-ISA

  • D. 

   Alternative Graphics Port-ISA

 • 11. 
  Broj vodova na konektoru za (paralelni) ATA interfejs je:
  • A. 

   80

  • B. 

   15

  • C. 

   7

  • D. 

   60

 • 12. 
  Broj pinova na konektoru za (paralelni) ATA interfejs je:
  • A. 

   40

  • B. 

   80

  • C. 

   7

  • D. 

   15

 • 13. 
  Preko ATX 12V konektora se napaja:
  • A. 

   Procesor

  • B. 

   HD

  • C. 

   Ventilator

  • D. 

   CD drive

 • 14. 
  Severni most je CHIPSET:
  • A. 

   Koji omogućava interakciju CPU i RAM

  • B. 

   Koji omogućava interakciju CPU i periferija

  • C. 

   Koji povezuje SATA i ATA diskove

  • D. 

   Namenjen je za podršku SCSI diskova

 • 15. 
  Sadržaj EEPROM memorije:
  • A. 

   Može da se obriše ne uklanjajući čip sa matične ploče

  • B. 

   Može da se obriše ukoliko se čip izloži UV zračenju

  • C. 

   Može da se obriše ukidanjem napajanja

  • D. 

   Ne može da se obriše

 • 16. 
  Poređajte po brzini (od najbrže) nivoe keš memorije
  • A. 

   L3,L2,L1

  • B. 

   L2,L1,L3

  • C. 

   L1,L2,L3

  • D. 

   L1,L3,L2

 • 17. 
  Označiti tačan iskaz:
  • A. 

   DDR3 i DDR2 imaju konektore sa po 240 pinova

  • B. 

   Sve navedeno je tačno

  • C. 

   DDR3 i DDR2 imaju potpuno iste konektore

  • D. 

   DDR3 se napaja većim naponom od DDR2

 • 18. 
  DRAM  memorija je sporija od SRAM memorije. Osnovni razlog je
  • A. 

   Potrebe za osvežavanjem

  • B. 

   Višekanalni pristup

  • C. 

   Veći stepen inegracije

  • D. 

   Ograničen takt

 • 19. 
  U toku rada DRAM memorija gubi naelektrisanje. Proces zanavljanja podataka naziva se
  • A. 

   Refreshing

  • B. 

   Pipelining

  • C. 

   Virtual memory menagement

  • D. 

   Memory extension

 • 20. 
  Memorija u koju se učitava os i softver u toku rada PC je:
  • A. 

   RAM

  • B. 

   BIOS

  • C. 

   CMOS

  • D. 

   ROM

 • 21. 
  U kojoj memoriji se čuvaju osnivni podaci neophodni za podizanje računara?
  • A. 

   BIOS

  • B. 

   RAM

  • C. 

   DDR3

  • D. 

   SDRAM

 • 22. 
  Nakon startovanja računara pokreće se procedura testiranja pojedinih hardverskih komponenti. Test se naziva
  • A. 

   POST

  • B. 

   PREP

  • C. 

   BIOS

  • D. 

   FLASH

 • 23. 
  ROM  je sraćenica od
  • A. 

   Read only Memory

  • B. 

   Reset Override Maintenance

  • C. 

   Real-time Online Memory

  • D. 

   Random Output Modules

 • 24. 
  CMOS memorija
  • A. 

   Mora da ima napajanje da bi čuvala sadržaj

  • B. 

   Je SDRAM tipa

  • C. 

   Može da se koristi kao keš memorija

  • D. 

   čuva rezidentni deo os

 • 25. 
  Keš memorija inegrisana unutra CPU naziva se
  • A. 

   L1 cashe

  • B. 

   LC cashe

  • C. 

   LIN cashe

  • D. 

   MMX cashe

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.