RIP Prvi Kolokvijum

71 Questions

Settings
Please wait...
RIP Prvi Kolokvijum

Questions and Answers
 • 1. 
  Univerzalni slotovi za proširenje savremenih PC računara kog su najčešće tipa?
  • A. 

   ISA

  • B. 

   EISA

  • C. 

   AGP

  • D. 

   PCI-Express

 • 2. 
  Napon od +5V signala PW_OK(power good) izvora za napajanje označava da:
  • A. 

   Snaga izvora nije dovoljna za PC

  • B. 

   Da su naponi koje daje izvor u dozvoljenim ranicama

  • C. 

   Izvor za napajanje radi

  • D. 

   Je snaga izvora dovoljna za rad PC

 • 3. 
  ATX konektor za napajanje može da ima
  • A. 

   20 pinova

  • B. 

   22 pina

  • C. 

   6 pinova

  • D. 

   10 pinova

 • 4. 
  Uobičajni konektor za mrežnu karticu je
  • A. 

   RS 232

  • B. 

   RJ 45

  • C. 

   Contronix

  • D. 

   RJ 11

 • 5. 
  Južni most je deo cip-seta
  • A. 

   Koji omogućava interakciju CPU i RAM-a

  • B. 

   Koji omogućava interakciju CPU i periferija

  • C. 

   Za serijsko paralelnu konverziju

  • D. 

   Namenjen za podršku grafičkim karticama

 • 6. 
  Preko koje magistrale se povezuju savremene grafičke kartice?
  • A. 

   PCI-Express

  • B. 

   ISA

  • C. 

   EISA

  • D. 

   PCI

 • 7. 
  Adresna magistrala personalnog računara
  • A. 

   Je komunikacioni put između CPU i registra

  • B. 

   Omogućava komunikaciju mem. kontrolera i RAM-a

  • C. 

   Služi za komunikaciju CPU i cipset

  • D. 

   Je prenosni put za podatke i komande između CPU i RAM-a

 • 8. 
  Slot na koji se može priključiti samo grafička kartica je
  • A. 

   AGP

  • B. 

   ISA

  • C. 

   EISA

  • D. 

   PCI-Express

 • 9. 
  Koji cip omogućava interakciju CPU i RAM-a?
  • A. 

   Northbridge

  • B. 

   Super I/O

  • C. 

   Southbridge

  • D. 

   Memorybridge

 • 10. 
  AGP je skraćenica za ____________ i predstavlja priključak na _______ magistralu (dopuniti rečenicu)
  • A. 

   Accelerated Graphic Port-PCI

  • B. 

   Alternative Graphics Port-PCI

  • C. 

   Accelerated Graphic Port-ISA

  • D. 

   Alternative Graphics Port-ISA

 • 11. 
  Broj vodova na konektoru za (paralelni) ATA interfejs je:
  • A. 

   80

  • B. 

   15

  • C. 

   7

  • D. 

   60

 • 12. 
  Broj pinova na konektoru za (paralelni) ATA interfejs je:
  • A. 

   40

  • B. 

   80

  • C. 

   7

  • D. 

   15

 • 13. 
  Preko ATX 12V konektora se napaja:
  • A. 

   Procesor

  • B. 

   HD

  • C. 

   Ventilator

  • D. 

   CD drive

 • 14. 
  Severni most je CHIPSET:
  • A. 

   Koji omogućava interakciju CPU i RAM

  • B. 

   Koji omogućava interakciju CPU i periferija

  • C. 

   Koji povezuje SATA i ATA diskove

  • D. 

   Namenjen je za podršku SCSI diskova

 • 15. 
  Sadržaj EEPROM memorije:
  • A. 

   Može da se obriše ne uklanjajući čip sa matične ploče

  • B. 

   Može da se obriše ukoliko se čip izloži UV zračenju

  • C. 

   Može da se obriše ukidanjem napajanja

  • D. 

   Ne može da se obriše

 • 16. 
  Poređajte po brzini (od najbrže) nivoe keš memorije
  • A. 

   L3,L2,L1

  • B. 

   L2,L1,L3

  • C. 

   L1,L2,L3

  • D. 

   L1,L3,L2

 • 17. 
  Označiti tačan iskaz:
  • A. 

   DDR3 i DDR2 imaju konektore sa po 240 pinova

  • B. 

   Sve navedeno je tačno

  • C. 

   DDR3 i DDR2 imaju potpuno iste konektore

  • D. 

   DDR3 se napaja većim naponom od DDR2

 • 18. 
  DRAM  memorija je sporija od SRAM memorije. Osnovni razlog je
  • A. 

   Potrebe za osvežavanjem

  • B. 

   Višekanalni pristup

  • C. 

   Veći stepen inegracije

  • D. 

   Ograničen takt

 • 19. 
  U toku rada DRAM memorija gubi naelektrisanje. Proces zanavljanja podataka naziva se
  • A. 

   Refreshing

  • B. 

   Pipelining

  • C. 

   Virtual memory menagement

  • D. 

   Memory extension

 • 20. 
  Memorija u koju se učitava os i softver u toku rada PC je:
  • A. 

   RAM

  • B. 

   BIOS

  • C. 

   CMOS

  • D. 

   ROM

 • 21. 
  U kojoj memoriji se čuvaju osnivni podaci neophodni za podizanje računara?
  • A. 

   BIOS

  • B. 

   RAM

  • C. 

   DDR3

  • D. 

   SDRAM

 • 22. 
  Nakon startovanja računara pokreće se procedura testiranja pojedinih hardverskih komponenti. Test se naziva
  • A. 

   POST

  • B. 

   PREP

  • C. 

   BIOS

  • D. 

   FLASH

 • 23. 
  ROM  je sraćenica od
  • A. 

   Read only Memory

  • B. 

   Reset Override Maintenance

  • C. 

   Real-time Online Memory

  • D. 

   Random Output Modules

 • 24. 
  CMOS memorija
  • A. 

   Mora da ima napajanje da bi čuvala sadržaj

  • B. 

   Je SDRAM tipa

  • C. 

   Može da se koristi kao keš memorija

  • D. 

   čuva rezidentni deo os

 • 25. 
  Keš memorija inegrisana unutra CPU naziva se
  • A. 

   L1 cashe

  • B. 

   LC cashe

  • C. 

   LIN cashe

  • D. 

   MMX cashe

 • 26. 
  Prednost SRAm memorije u odnosu na DRAm memoriju je
  • A. 

   Manji je potrošač

  • B. 

   Jeftinija je

  • C. 

   Manjih dimenzija po jedinici memorije

  • D. 

   Ne zahteva napajanje za čuvanje sadržaja

 • 27. 
  DRAM memorija se koristi kao
  • A. 

   Glavna memorija

  • B. 

   CMOS memorija

  • C. 

   Virtuelna memorija

  • D. 

   Keš memorija

 • 28. 
  Koji tip DRAM memorije je sinhronizovan sa sistemskim taktom
  • A. 

   SDRAM

  • B. 

   BEDO

  • C. 

   SRAM

  • D. 

   FPGA

 • 29. 
  Koji tip memorije se koristi kod quad core procesorskih sistema?
  • A. 

   DDR

  • B. 

   RDRAM

  • C. 

   BEDO

  • D. 

   VCM

 • 30. 
  SRAM memorija se koristi kao
  • A. 

   Keš memorija

  • B. 

   Glavna (main) memorija

  • C. 

   CMOS memorija

  • D. 

   Virtuelna memorija

 • 31. 
  Osnovni razlog zbog kojeg je DDR2 RAM potencijalno brži od DDR RAM-a je:
  • A. 

   DDR RAM koristi 184-pin DIMM a DDR2 koristi 240-pin DIM

  • B. 

   DDR RAM je jednokanalni a DDR2 RAM je dvokanalni

  • C. 

   Ulazno izlazne operacije se brže obavljaju

  • D. 

   Povećana je radna frekvencija kod DDR2 RAM-a

 • 32. 
  Koji tip memorije mora da se osvežava da bi sačuvao sadržaj
  • A. 

   SDRAM

  • B. 

   OSRAM

  • C. 

   VRAM

  • D. 

   SRAM

 • 33. 
  SSD tipovi diska za brži pristup koriste
  • A. 

   DRAM memorije

  • B. 

   FLASH memorije

  • C. 

   RAND tehnologiju

  • D. 

   Magnetne memorijske module

 • 34. 
  Kontrolnom magistralom se prenose:
  • A. 

   Singal takta i reseta

  • B. 

   Podaci iz ROM memorije

  • C. 

   Podaci iz kes memorije

  • D. 

   Podaci o adresi RAM memorije

 • 35. 
  BIOS je
  • A. 

   Skup programskih instrukcija i podataka koji omogucavaju procesoru da ostvari komunikaciju sa drugim hardverskim komponentama

  • B. 

   Memorija u koju se ucitavaju programi sa hard diska

  • C. 

   Fizicko interfejs za razlicite komponente kao sto su USB i FireWire portovi

 • 36. 
  Magistrala ima takt od 400MHz a vrednost mnozioca je 8. Koliki je radni takt CPU?
  • A. 

   3.2GHz

  • B. 

   3.2MHz

  • C. 

   320MHZ

  • D. 

   32MHz

 • 37. 
  Kako se naziva paralelizam koji dozvoljava procesoru da izvrsava vise niti istrovremeno?
  • A. 

   Hyper-Threading

  • B. 

   IMC

  • C. 

   Microcode

  • D. 

   Throttling

 • 38. 
  Registri unutar CPU predstavljaju
  • A. 

   Memoriju sa brzim pristupom

  • B. 

   Logicku jedinicu

  • C. 

   Deo I/O interfejsa

  • D. 

   Kes memoriju

 • 39. 
  CPU ima radni takt od 2 GHz a magistrala od 266 MHz. Koliki je mnozilac?
  • A. 

   7.5

  • B. 

   5

  • C. 

   2

  • D. 

   4.5

 • 40. 
  Uloga NTC otpornika u podnozju CPU sluzi za
  • A. 

   Merenje temperature

  • B. 

   Naponsku regulaciju

  • C. 

   Strujnu regulaciju

  • D. 

   Odstranivanje statickog naelektrisanja

 • 41. 
  Neke CPU mogu da izvrsavaju vise instrukcija istovremeno. Ovo je omguceno
  • A. 

   Primenom pipeline tehnologije

  • B. 

   Povecanjem radnog takta

  • C. 

   Promenom svojstvar cipseta

  • D. 

   Povecanjem sirine magistrale

 • 42. 
  Pipeline tehnologija omogucava
  • A. 

   Istovremeno izvrsavanje veceg broja instrukcija

  • B. 

   Efikasno hladjenje procesora

  • C. 

   Povecanje radnog takta

  • D. 

   Efikasnije upravljanje kes memorijom

 • 43. 
  Koja je uloga registra u CPU?
  • A. 

   CPU koristi registre za privremeno smestanje instrukcija i podataka

  • B. 

   Registri odredjuju brzinu takta CPU

  • C. 

   Registri omogucavaju CPU da adresira RAM

  • D. 

   Registri omogucavaju CPU da kontrolose adresnu magistralu

 • 44. 
  Koje od navedenih komponenti su locirane izva CPU-a?
  • A. 

   CHIPSET

  • B. 

   EU

  • C. 

   IU

  • D. 

   AU

 • 45. 
  Prenos podataka izmedju CPU i ostalih komponenti sistema se odvija preko:
  • A. 

   Eksterne magistrale podataka

  • B. 

   Adresne magistrale

  • C. 

   Instrukcione jedinice

 • 46. 
  Koja je najveća dozvoljena duzina internog SATA kabla(priblizno)?
  • A. 

   0.5 metara

  • B. 

   2 metra

  • C. 

   1 metar

  • D. 

   0.2 metra

 • 47. 
  Nedostatak SSD u odnosu na klasični HDD je
  • A. 

   Ograničen broj upisa

  • B. 

   Veće dimenzije

  • C. 

   Veća potrošnja

  • D. 

   Manja brzina pristupa

 • 48. 
  SCSI interfejs podržava
  • A. 

   Paraleni prenos podataka

  • B. 

   Serijski prenos podataka

  • C. 

   Serijski prenos podataka i komandi

  • D. 

   Serijski prenos podataka i paralelni prenos komandi

 • 49. 
  Dve faze za pripremu HDD za rad su
  • A. 

   Particionisanje i formatiranje

  • B. 

   Particionisanje i defragmentacija

  • C. 

   Formatiranje i dodela imena

  • D. 

   Fragmentacija i inicijalizacija

 • 50. 
  RAID 1 predstavlja povezivanje diskova na takav način da se
  • A. 

   Isti podaci zapisuju na više diskova

  • B. 

   Koristi korekcija greske Hamming tipa

  • C. 

   Uvodi CRC suma zapisa na posebnom disku

  • D. 

   Niz podataka deli na više diskova

 • 51. 
  Ukupna gustina zapisa podataka na hard disk se računa kao
  • A. 

   Gustina staza*linearna gustina

  • B. 

   Dužina staza*broj bita po stazi

  • C. 

   Broj staza*dužina zapisa

  • D. 

   Gustina staza*radijalna gustina

 • 52. 
  Koji je najveci broj SATA uređaja koji može da postoji na računaru?
  • A. 

   Jedino ograničenje je broj konektora na matičnoj ploči

  • B. 

   8

  • C. 

   Jedan mastr i jedan slave

  • D. 

   2, bez podale na master i slave

 • 53. 
  Particija sa koje se podiže operativni sistem se naziva
  • A. 

   Aktivna

  • B. 

   Extended

  • C. 

   Volume boot sector

  • D. 

   MBR

 • 54. 
  Putanja za serijski prenos podataka po PCIE magistrali se naziva
  • A. 

   Lane

  • B. 

   Grid

  • C. 

   Gate

  • D. 

   EPath

 • 55. 
  Nedostatak SSD u odnosu na klasičnu HD je
  • A. 

   Ograničen broj upisa

  • B. 

   Manja brzina pristupa

  • C. 

   Veće dimenzije

  • D. 

   Veća potrošnja

 • 56. 
  SSD diskovi u odnosu na klasičnu HD
  • A. 

   Imaju manje vreme pristupa podacima

  • B. 

   Manje su otporni na promenu pritiska

  • C. 

   Imaju veću težinu

  • D. 

   Stvaraju veći nivo buke

 • 57. 
  Kada se na kabl PATA interfejsa priključe dva diska, master i slejv, jedinicu određuju:
  • A. 

   Kratkospojnici na samim disk jedinicama

  • B. 

   Nema podele na master i slejv

  • C. 

   Položaj diska u kučištu računara

  • D. 

   Brzina diska

 • 58. 
  Dve metode za particionisanje hard diska su
  • A. 

   Basic disk i dynamic disk

  • B. 

   MBR i Partition table

  • C. 

   MBR i boot sector

  • D. 

   Partition table i boot sector

 • 59. 
  Preko kog interfejsa se povezuje savremeni HDD
  • A. 

   SATA

  • B. 

   EISA

  • C. 

   ISA

  • D. 

   AGP

 • 60. 
  SCSI interfejs omogućava da se poveže
  • A. 

   Vise internih i/ili eksternih diskova

  • B. 

   Isključivo više internih diskova

  • C. 

   Isključivo više eksternih diskova

  • D. 

   SATA i ATA disk

 • 61. 
  HDD može da ima
  • A. 

   Do 4 primarne particije

  • B. 

   Više aktivnih particija

  • C. 

   Više extend particija

  • D. 

   Isključivo jednu primarnu particiju

 • 62. 
  Prenos podataka po spoljašnjoj magistrali (EDB) je:
  • A. 

   Paralelnog tipa, dvosmeran

  • B. 

   Paralelnog tipa, jednosmeran

  • C. 

   Serijskog tipa, jednosmeran

  • D. 

   Serijskog tipa, dvosmeran

 • 63. 
  Kapacitet single side single layer DVD diska je
  • A. 

   4.7 GB

  • B. 

   17 GB

  • C. 

   9.4 GB

  • D. 

   8.5 GB

 • 64. 
  Širina laserskog snopa kod DVD uređaja je
  • A. 

   650 nm

  • B. 

   780 nm

  • C. 

   100 nm

  • D. 

   405 nm

 • 65. 
  RISC instrukcioni set obuhvata
  • A. 

   Mali broj jednostavnih kontrukcija

  • B. 

   Veliki broj jednostavnih kontrukcija

  • C. 

   Mali broj složenih kontrukcija

  • D. 

   Veliki broj složenih kontrukcija

 • 66. 
  Keš memorija kod CD uređaja:
  • A. 

   Nadomesta sporost čitanja i pisanja podataka

  • B. 

   Služi za automatsko konfigurisanje CD - a

  • C. 

   Služi za učitavanje CD drajva

  • D. 

   čuva osnovne podatke o CD uređaju

 • 67. 
  CISC instrukcioni set obuhvata
  • A. 

   Rad sa složenim instrukcijama

  • B. 

   Zaštitu memorije

  • C. 

   Rad sa jednostavnim instrukcijama

  • D. 

   Aritmetiku pokretnog zareza

 • 68. 
  Kapacitet single side double layer DVD diska je:
  • A. 

   4.7 GB

  • B. 

   17 GB

  • C. 

   9.4 GB

  • D. 

   8.5 GB

 • 69. 
  Kapacitet double side single layer DVD diska je
  • A. 

   9.4 GB

  • B. 

   8.5 GB

  • C. 

   4.7 GB

  • D. 

   17 GB