Relacione Baze Podataka - Viser

92 Questions | Total Attempts: 701

SettingsSettingsSettings
Relacione Baze Podataka - Viser - Quiz

Test za pripremu teorijskog dela gradiva iz predmeta Relacione baze podataka, školska 2014/2015.Test sadrži samo regularno dostupna pitanja preuzeta iz testova za vežbu.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nešto što postoji i što se može jednoznačno identifikovati je:
  • A. 

   Podatak

  • B. 

   Informacija

  • C. 

   Zapis

  • D. 

   Entitet

 • 2. 
  Integrisani skup komponenti za sakupljanje, snimanje, cuvanje, obradu i prenošenje informacija.Je definicija
  • A. 

   Informacionog sistema

  • B. 

   Podatka

  • C. 

   Informacije

 • 3. 
  Na slici je prikazana
  • A. 

   Veza 1:M

  • B. 

   Veza 1:1

  • C. 

   Veza M:N

 • 4. 
  Na slici je znakom ? označeno:
 • 5. 
  Na slici znakom ? je označeno:
 • 6. 
  Elementarno obeležje koje se dalje ne može dekomponovati, ili koje se u datom slučaju dalje ne dekomponuje na komponente je:
  • A. 

   Klasa

  • B. 

   Atribut

  • C. 

   Zapis

  • D. 

   Entitet

 • 7. 
  Učestvovanje nekog entiteta u vezi je potpuno  ako 
  • A. 

   zapisi takvog entiteta mogu da postoje bez obzira na drugi entitet (jak entitet)

  • B. 

   Zapisi takvog entiteta mogu da postoje samo ako postoje i u drugom (slab entitet)

 • 8. 
  Skup međusobno povezanih podataka, sa min. redudanse, koje zajednički koriste svi procesi obrade u sistemu je
  • A. 

   Baza podataka

  • B. 

   DBMS (Database Management System)

  • C. 

   Tabela

 • 9. 
  Učestvovanje nekog entiteta u vezi  je delimično ako
  • A. 

   Zapisi takvog entiteta mogu da postoje samo ako postoje i u drugom (slab entitet)

  • B. 

   Zapisi takvog entiteta mogu da postoje bez obzira na drugi entitet (jak entitet)

 • 10. 
  Koji model je prikazan na slici?
  • A. 

   Objektni

  • B. 

   Hijearhijski

  • C. 

   Mrežni

  • D. 

   Relacioni

 • 11. 
  Šta od navedenog se odnosi na pojam podatka?
  • A. 

   Je reprezentacija činjenice ili ideje pogodna za komunikaciju, interpretaciju i obradu od strane ljudi i upravljačkih mašina

  • B. 

   Je značenje koje dodeljujemo podatku

  • C. 

   Reprezentuje činjenicu, događaj ili ideju u određenoj notaciji

  • D. 

   Je inkrement znanja, njenim postojanjem je naše znanje o nečemu uvećano

 • 12. 
  Softverski sistem za čuvanje i upravljanje podacima, uz fizičku i logičku nezavisnost programa od podatka je:
  • A. 

   DBMS (Database Management System)

  • B. 

   Baza podataka

  • C. 

   Tabela

 • 13. 
  Entitet je:
  • A. 

   Integrisani skup komponenti za skupljanje, snimanje, čuvanje, obradu i prenošenje informacija

  • B. 

   činjenica, događaj ili ideja u određenoj notaciji

  • C. 

   Nešto što postoji i što se može jednoznačno identifikovati

 • 14. 
  Znakom pitanja je označeno:
  • A. 

   Zapis

  • B. 

   Kolona

  • C. 

   Naziv polja

 • 15. 
  Grupa objekata koji imaju iste osobine je:
  • A. 

   Entitet

  • B. 

   Metapodatak

  • C. 

   Klasa

  • D. 

   Apstrakcija

 • 16. 
  Elementarno obeležje koje se ne može dekomponovati, ili koje se u datom slučaju dalje ne dekomponuje na komponente je:
  • A. 

   Klasa

  • B. 

   Entitet

  • C. 

   Zapis

  • D. 

   Atribut

 • 17. 
  Zajednička osobina koju poseduju (svi) entiteti jedne klase je
  • A. 

   Atribut

  • B. 

   Model podatka

  • C. 

   Tip podatka

 • 18. 
  Šta od navedenog su karakteristike relacionih baza?
  • A. 

   Mogu da imaju duple zapise

  • B. 

   Podaci su organizovani u redove i kolone, a skup takvih podataka je relacija

  • C. 

   Podržavaju veze tipa M:N

  • D. 

   Sve vrednosti su skalarne

 • 19. 
  Na slici znakom pitanja je označeno:
 • 20. 
  Skup vrednosti elementarnih obeležja koje se odnose na jedan objekat je:
  • A. 

   Zapis - logički slog

  • B. 

   Datoteka

  • C. 

   Atribut

  • D. 

   Entitet

 • 21. 
  Utvrđivanje uslova za projektovanje i izradu projekta služe za
  • A. 

   Određivanje ciljeva sistema i projekta kao celine.

  • B. 

   Za procenjivanje uspešnosti projekta i za procenu valjanosti kompromisa.

  • C. 

   šta će se raditi a šta ne

 • 22. 
  Interfejsi, procesi, tokovi podataka, skladišta podataka su elemnti:
  • A. 

   Dijagrama tokova podataka

  • B. 

   Sistemskih modela

  • C. 

   Rečnika podataka

 • 23. 
  Na slici je prikazan koji model?
  • A. 

   Scrum

  • B. 

   Spiralni

  • C. 

   Vodopad

 • 24. 
  Zaokružiti sve klasifikacije uticaja rizika
  • A. 

   Rizik cene

  • B. 

   Marginalan

  • C. 

   Katastrofalan

  • D. 

   Zanemariv

 • 25. 
  Analiza je
  • A. 

   Sklapanje veće strukture na bazi pojedinačnih manjih gradivnih elemenata.

  • B. 

   Razlaganje problema na delove koji su međusobno povezani i koje zasebno rešavamo.

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.