Racunarske Mreze I Kolokvijum (I Deo)

99 Questions | Total Attempts: 1912

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze I Kolokvijum (I Deo) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  1. Elekticni impulsi su podrazumevani nosioci signala u:
  • A. 

   Kablova sa optickim vlaknima

  • B. 

   Kablovima sa upredenim paricama

  • C. 

   Koaksijalnim kablovima

  • D. 

   IrDA sistema prenosa

 • 2. 
  U sistemu strukturnog kabliranja definisano je da telekomunikaciona soba treba da se nalazi na istom spratu kao I :
  • A. 

   Radni prostor

  • B. 

   Komunikacioni uredjaj najviseg nivoa u mrezi

  • C. 

   Demarkciona tacka

  • D. 

   Najveci broj korisnika

 • 3. 
  Za standardizaciju javne telefonske mreze zaduzena je organizacija:
  • A. 

   PTT

  • B. 

   Medjunarodna Telekomunikaciona Unija(ITU)

  • C. 

   IEEE

  • D. 

   IETF

 • 4. 
  Neki od najcescih uzroka gresaka pri prenosu podataka su:
  • A. 

   Preslusavanje

  • B. 

   Protokoli

  • C. 

   Sintaksa

  • D. 

   Beli Gausov sum

  • E. 

   Impulsni sum

  • F. 

   Eho

 • 5. 
  U sistemu strukturnog kabliranja definisano je da kabl koji povezuje radnu stanicu sa uticnicom, kao I kabl koji povezuje razvodni panel sa mreznim uredjajima(patch kabl), ne bi trebalo da bude duzi od:
  • A. 

   100 metara

  • B. 

   90 metara

  • C. 

   50 metara

  • D. 

   5 metara

 • 6. 
  Osnovne posredujuce uredjaje kod Frejm-relej tehnologije cine:
  • A. 

   Komutator

  • B. 

   Razvodnici

  • C. 

   Mostovi

 • 7. 
  U aktivnu mreznu opremu spadaju:
  • A. 

   Uticnice

  • B. 

   Ruteri

  • C. 

   Razvodnici

  • D. 

   Kablovi

  • E. 

   Komutatori

  • F. 

   Pec-kablovi

  • G. 

   Konektori

  • H. 

   Kanalice

 • 8. 
  Dvodimenzionalna provera parnosti u odnosu na jednodimenzionalnu proveru parnosti:
  • A. 

   Nema uticaja na otkrivanje I ispravljanje gresaka

  • B. 

   Nudi manje mogucnosti za otkrivanje I ispravljanje gresaka

  • C. 

   Nudi vece mogucnosti za otkrivanje I ispravljanje gresaka

 • 9. 
  Prevelika blizina kablova I frekvencijskih opsega(kao uzrok greske pri prenosu podataka) naziva se:
  • A. 

   Intermodulacioni sum

  • B. 

   Harmonijsko izoblicenje

  • C. 

   Impulsni sum

  • D. 

   Preslusavanje

 • 10. 
  Osnove racunarskih telekomunikacija I mreza predstavlja prenos:
  • A. 

   Signala

  • B. 

   Komunikacionih slojeva

  • C. 

   Podataka

  • D. 

   Protokola

  • E. 

   Informacija

 • 11. 
  Jednodimenzionalna provera parnosti omogucava pored otkrivanja I ispravljanje gresaka nastalih tokom prenosa podataka:
  • A. 

   Smanjivanje kasnjenja

  • B. 

   Ispravljanje gresaka

  • C. 

   Otkrivanje gresaka

  • D. 

   Duplo vece brzine prenosa

 • 12. 
  Veci broj dodatnih bitova cija je namena otkrivanje gresaka podrazumeva:
  • A. 

   Prenos podataka vecim brzinama

  • B. 

   Potrebu za vecim brojem komunikacionih slojeva

  • C. 

   Manju efikasnost prenosa

  • D. 

   Manju verovatnocu pojavljivanja greske

  • E. 

   Bolju mogucnost otkrivanja gresaka

 • 13. 
  OSI referentni model definise
  • A. 

   6 slojeva

  • B. 

   7 slojeva

  • C. 

   5 slojeva

 • 14. 
  Koji od sledecih uzroka greske pri prenosu podataka najcesce podrazumeva nemogucnost dalje komunikacije? 
  • A. 

   Prekid linije

  • B. 

   Impulsni sum

  • C. 

   Beli Gausov sum

  • D. 

   Prenos podataka sa komutacijom veza

  • E. 

   Inkapsulacija

 • 15. 
  Upadanje u frekvencijski opseg drugog komunikacionog kanala(kao uzrok gresaka pri prenosu podataka ) naziva se:
  • A. 

   Beli Gausov sum

  • B. 

   Impulsni sum

  • C. 

   Harmonijsko izoblicenje

  • D. 

   Intermodulacioni sum

 • 16. 
  Odbijanje signala I njegov povracaj do izvora(kao uzrok gresaka pri prenosu podataka) naziva se
  • A. 

   Dziter

  • B. 

   Harmonijsko izoblicenje

  • C. 

   Eho

  • D. 

   Poduzno slabljenje

 • 17. 
  Kod podataka u kome postoji paran broj bitova cija je vrednost 1 a kome je dodat kontrolni bit cija je vrednost 0 korisceni metod se naziva:
  • A. 

   Longitudinalna relundantna provera

  • B. 

   Neparna parnost

  • C. 

   Parna parnost

  • D. 

   Polinomijalna provera

 • 18. 
  Naziv Ccarrier Sense Mutiple Access with Collision Detection(CSMA/CD) odnosi se na:
  • A. 

   Internet

  • B. 

   Eternet

  • C. 

   Token-ring

 • 19. 
  Ruter Funkcionise na: 
  • A. 

   Mreznom sloju

  • B. 

   Sloju aplikacije

  • C. 

   Sloju veze

  • D. 

   Fizickom sloju

  • E. 

   Transportnom sloju

 • 20. 
  U zadatke protokola na predajnom racunaru spadaju:
  • A. 

   Provera I uklanjanje kontrolnih podataka

  • B. 

   Podela podataka u manje celina

  • C. 

   Preuzimanje podataka sa medijuma za prenos

  • D. 

   Sklapanje primljenih fragmenata

  • E. 

   Adresovanje paketa

 • 21. 
  Najvecu Racunarsku mrezu u navedenom skupu cini
  • A. 

   Licna racunarska mreza(Personal Area Network, PAN)

  • B. 

   Gradska Racunarska mreza(Metropolitan Area Network. MAN)

  • C. 

   Lokalna racunarska mreza(Local Area Network, LAN)

 • 22. 
  U mrezne uredjaje koji ne analiziraju odredisnu adresu pre prosledjivanja okvira spadaju:
  • A. 

   Pojacivac signala(ripiter)

  • B. 

   Mrezni most(bridz)

  • C. 

   Razvodnik signala (hab)

  • D. 

   Mrezni komutator(svič)

 • 23. 
  Tehnologija koja ne omogucava emisiono slanje(engl. broadcast) je:
  • A. 

   IEEE 802.11

  • B. 

   Eternet

  • C. 

   Frejm-relej

 • 24. 
  Mrezni most (bridz) funkcionise na:
  • A. 

   Fizickom sloju

  • B. 

   Sloju veze

  • C. 

   Mreznom sloju

 • 25. 
  U kljucne komponente komunikacionih protokola spadaju:
  • A. 

   Topologija mreza

  • B. 

   Sintaksa

  • C. 

   CSMA/CD

  • D. 

   Vremensko uskladjivanje(tajming)

  • E. 

   Hardverska podrska

  • F. 

   Semantika

Back to Top Back to top