Racunarske Mreze I Kolokvijum (II Deo)

79 Questions | Total Attempts: 1413

SettingsSettingsSettings
Racunarske Mreze I Kolokvijum (II Deo) - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Protokoli sa uspostavljanjem veze garantuju pouzdan prenos podataka
  • A. 

   Samo ukoliko se nalaze na mreznom sloju

  • B. 

   Samo ukoliko se nalaze na transportnom sloju

  • C. 

   Tacno

  • D. 

   Netacno

 • 2. 
  Elektromagnetno zracenje je pristupno
  • A. 

   Samo u sredinama sa jakim elektromotorima

  • B. 

   Samo u sredinama sa elektricnim instalacijama

  • C. 

   U gotovo svim sredinama

  • D. 

   Samo u sredinama sa prisustvom magneta

 • 3. 
  Protokol kod kog nije potrebno koristiti adresu u okvirima je:
  • A. 

   Internet protokol

  • B. 

   Frejm relej

  • C. 

   Eternet

  • D. 

   Protokol tacka-tacka(PPP)

 • 4. 
  Nosioci signala kod kablova sa optickim vlaknima su:
  • A. 

   Elektricni impulsi

  • B. 

   Svetlosni impulsi

  • C. 

   Zvuci niskih frekvencija

  • D. 

   Ultra-zvucni impulsi

 • 5. 
  Primer za ispravljanje greske unapred je:
  • A. 

   Protokol za kontrolu prenosa

  • B. 

   Beli Gausov sum

  • C. 

   Internet protokol(IP)

  • D. 

   Hamingov kod

 • 6. 
  Kada su u pitanju kablovi sa upredenim paricama I sistem strukturnog kabliranja, njihova preporucena primena u zavisnosti od realizacije zice je:
  • A. 

   Kablove sa punim presekom koristiti do radnih mesta, licnaste kablove od uticnica do razvodnog panela

  • B. 

   Kablove sa licnastim presekom koristiti svuda gde je to moguce

  • C. 

   Licnaste kablove koristiti do radnih mesta, kablove sa punim presekom od uticnice do razvodnog panela

 • 7. 
  Skracenica koja oznacava multiplekser kod ADSL tehnologije je
  • A. 

   DTE/DCE

  • B. 

   TDM

  • C. 

   DSLAM

 • 8. 
  Kontrola suma za proveru gresaka izracunava se:
  • A. 

   Samo na racunaru koji prima podatke

  • B. 

   Na oba racunara

  • C. 

   Samo na racunaru koji salje podatke

 • 9. 
  Logicka topologija prve verzije eterneta je
  • A. 

   Prsten

  • B. 

   Zvezda

  • C. 

   Magistrala

 • 10. 
  Licnasta realizacija zica kod kablova sa upredenim paricama omogucava
  • A. 

   Vecu fleksibilnost

  • B. 

   Vecu otpornost na EM zracenje

  • C. 

   Vece brzine prenosa

 • 11. 
  Putanje koje su u ruter unete od strane administratora nazivaju se:
  • A. 

   Dinamicke putanje

  • B. 

   Logicke putanje

  • C. 

   Permanentne putanje

  • D. 

   Staticke putanje

  • E. 

   Fiksne putanje

 • 12. 
  Veci broj upredanja po jedinici duzine kod kablova sa upredenim paricama:
  • A. 

   Povecava otpornost na EM zracenje

  • B. 

   Smanjuje otpornost na EM zracenje

  • C. 

   Nema uticaja na otpornost na EM zracenje

 • 13. 
  Nosioci signala kod kablova sa optickim vlaknima su:
  • A. 

   Elektricni impulsi

  • B. 

   Ultra-zvucni impulsi

  • C. 

   Svetlosni impulsi

  • D. 

   Zvuci niskih frekvencija

 • 14. 
  Kod koriscenja provere parnosti za otkrivanje gresaka nastalih tokom prenosa uporedjuju se:
  • A. 

   Samo kontrolni bit

  • B. 

   Bitovi podataka sa kontrolnim bitovima

  • C. 

   Samo bitovi podataka

 • 15. 
  Paralelan prenos podataka I govori kod ADSL tehnologija postignut je:
  • A. 

   Koriscenjem visetrukih parica

  • B. 

   Koriscenjem vremenskog multipleksovanja

  • C. 

   Koriscenjem razlicitih frekvencijskih opsega

 • 16. 
  Tehnologija kod koje postoje I garantovana I najveca moguca brzina prenosa podataka je:
  • A. 

   ADSL

  • B. 

   Frejm-relej

  • C. 

   Eternet

 • 17. 
  Ukoliko se unicijalno uspostavljena veza izmedju predajnika I prijemnika ne menja tokom prenosa, u pitanju je:
  • A. 

   Prenos podataka sa komutacijom paketa

  • B. 

   Prenos podataka sa komutacijom protokola

  • C. 

   Prenos podataka sa komutacijom veze

 • 18. 
  U sistemu strukturnog kabliranja definisano je da treba obezbediti najmanje sled??? Uticnica po radnom mestu:
  • A. 

   3 uticnice

  • B. 

   2 uticnice

  • C. 

   1 uticnicu

  • D. 

   Onoliko uticnica koliko ima uredjaja na radnom mestu

 • 19. 
  U sistemu strukturnog kabliranja definisano je da kabl kojim je povezana uticnica na radnom mestu sa razvodnim panelom u telekomunikacionoj sobi ne bi trebalo da ga bude duze od: 
  • A. 

   5 metara

  • B. 

   50 metara

  • C. 

   100 metara

  • D. 

   90 metara

 • 20. 
  Softverski modem, poznati I pod imenima soft-modemi I vin-modemi, za potrebe obrade podataka koriste:
  • A. 

   Procesor udaljenog racunara

  • B. 

   Sopstveni procesor

  • C. 

   Centralni procesor racunara

  • D. 

   Ne koriste procesore uopste

 • 21. 
  Greske tokom prenosa podataka se najcesce pojavljuju u vidu pojedinacnih bitova:
  • A. 

   Zavisi od frekvencija slanja

  • B. 

   Zavisi od kolicina saobracaja

  • C. 

   Netacno

  • D. 

   Tacno

 • 22. 
  Neprofitna organizacija osnovana sa ciljem da promovise slobodu u koriscenju racunarskog softvera, kao I da zastiti prava korisnika tog softvera je:
  • A. 

   Free Software Foundation, FSF

  • B. 

   Internet Assigned Numbers Authority, IANA

  • C. 

   Internet Engieering Task Force, IETF

  • D. 

   Internet Corporation for ASSigned Names and Numbers, ICANN

  • E. 

   International Telecommunication Union, ITU

  • F. 

   Europen Telecommunications Standards Institute, ETSI

 • 23. 
  IEEE 802.11 standard odnosi se na slanje podataka koriscenjem
  • A. 

   Kablova sa upredenim paricama

  • B. 

   Radio-talasa

  • C. 

   Optickih uimpulsa

  • D. 

   Kablova sa optickim vlaknima

 • 24. 
  Sistem Horizontalnog kabliranja specificiran u TIA/E1A-568-B.1 standardu obuhvata
  • A. 

   Hijerarhiju demarkcionih tacaka

  • B. 

   Mrezne uticnice

  • C. 

   Aktivnu mreznu opremu

  • D. 

   Mrezne konektore

  • E. 

   Gornje slojeve OSI I TCP/IP modela

  • F. 

   Patch kablove

  • G. 

   Horizontalno kabliranje

 • 25. 
  Najmanju racunarsku mrezu u navedenom skupu cini:
  • A. 

   Globalna racunarska mreza(Internet)

  • B. 

   Lokalna racunarska mreza(LAN)

  • C. 

   Gradska racunarska mreza(MAN)

  • D. 

   Licna racunarska mreza(PAN)

  • E. 

   Regionalna racunarska mreza(WAN)

Back to Top Back to top