Programski Jezici 1.Kol

52 Questions | Total Attempts: 267

SettingsSettingsSettings
Programski Jezici 1.Kol - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se klasa definise kao apstraktna?
  • A. 

   Ne mora se eksplicitno definisati vec se podrazumeva ukoliko postoje metode koje nisu definisane

  • B. 

   Dodavanjem kljucne reci abstract ispred imena nedefinisanih metoda, bez dodavanja bilo cega u zaglavlje klase

  • C. 

   Ubacivanjem kljucne reci abstract u zaglavlje klase

  • D. 

   Ubacivanjem kljucne reci final u zaglavlje klase

  • E. 

   Ubacivanjem kljucne reci volatile u zaglavlje klase

 • 2. 
  Sta je izlaz sledeceg programa u Javi: class Roditelj { void prikazi()  {    System.out.println("Roditelj");   } } class Dete extends Roditelj { void prikazi()   {     System.out.println("Dete");   }   public static void main(String args[])  {   Roditelj r = new Dete();   r.prikazi();   } }
  • A. 

   Dete

  • B. 

   Desice se greska u kompajliranju, posto se u instrukciji Roditelj r = new Dete(); pokusava promenljivoj koja je tipa Roditelj dodeliti objekat koji je drugacijeg tipa

  • C. 

   Desice se greska u kompajliranju, posto je metoda prikazi() vec nasledjena u klasi Dete() i nije moguce dodatno je izmeniti u samoj klasi Dete

  • D. 

   Roditelj

 • 3. 
  Ukoliko nam neki objekat vise nije potreban u programu, kako to eksplicitno mozemo ukazati?
  • A. 

   Dodelom reference null

  • B. 

   Eksplicitnim pozivom procedure Garbage Collection, gde kao parametar prosledjujemo objekat za brisanje

  • C. 

   Brisanjem pokazivaca sa delete

  • D. 

   Nije moguce u Javi

 • 4. 
  Koje tvrdnje su tacne za interfejse:
  • A. 

   Moguce je napisati i implementaciju pojedinih objektnih metoda direktno u interfejsu

  • B. 

   Sastoji se od skupa apstraktnih metoda, bez implementacije

  • C. 

   Interfejs moze imati konstruktor

  • D. 

   Obezbedjuje slicne mogucnosti kao visetruko nasledjivanje

 • 5. 
  Ukoliko zelimo da sprecimo dalje izvodjenje iz nase klase, u njenom zaglavlju se mora staviti kljucna rec:
  • A. 

   Final

  • B. 

   Static

  • C. 

   Const

  • D. 

   Abstract

  • E. 

   Forbidden

 • 6. 
  Ukoliko je apstraktna klasa A definisana sa apstraktnom metodom metodaA(), a klasa B nasledjuje klasu A, koje tvrdnje su tacne?
  • A. 

   Nije dozvoljeno da klasa B prosiri klasu A, posto metodaA() u klasi A nije dovrsena, pa je i nasledjivanje zabranjeno

  • B. 

   Klasa B ne implementira metodaA(), i klasa B je u tom slucaju konkretna klasa koja se moze instancirati

  • C. 

   Klasa B implementira metodaA(), i klasa B je u tom slucaju konkretna klasa koja se moze instancirati

  • D. 

   Klasa B ne implementira metodaA(), ali u tom slucaju mora i ona biti definisana kao apstraktna i ne moze se instancirati

 • 7. 
  Ukoliko zelimo da obezbedimo mogucnost sortiranja objekata nase klase (na primer metodom Arrays.sort() ), moramo uraditi sledece stvari:
  • A. 

   Klasa mora da implementira interfejs Comparable i definise metodu compareTo()

  • B. 

   Klasa mora da implementira interfejs Comparable i definise metodu compare()

  • C. 

   Nije potrebni uraditi nista, posto osnovna podrska za sortiranje je vec nasledjena iz klase Object

  • D. 

   Klasa mora da prosiri apstraktnu klasu Comparable i redefinise metodu compareTo()

 • 8. 
  Koje tvrdnje za definisanje klase su tacne?
  • A. 

   Clanovi podaci klase su uvek dostupni spoljasnjme okruzenjju klase

  • B. 

   Clanovi podaci klase mogu da budu zasticeni ili javni (izlozeni)

  • C. 

   Clanovi podaci klase uvek moraju da se pisu van tela klase

  • D. 

   Clanovi podaci klase moraju da budu definisani unutar tela metoda klase kao promenljive

  • E. 

   Clanovi podaci klase koji su metode moraju da se definisu unutar tela klase

  • F. 

   Clanovi podaci klase mogu da budu i promenljive i metode

  • G. 

   Clanovi podaci klase koji su metode moraju da se definisu izva tela klase

  • H. 

   Clanovi podaci klase moraju da budu definisani unutar tela klase, a van tela metoda te klase

 • 9. 
  Princip podtipa u Javi obezbedjuje da:
  • A. 

   Objekat nekog podtipa (izvedene klase) moze se uvek koristiti tamo gde se ocekuje objekat njegovog nadtipa (bazne klase)

  • B. 

   Objekat nekog nadtipa se moze koristiti uvek tamo gde se ocekuje objekat njegovog podtipa (izveden klase)

  • C. 

   Promenljiva tipa neke klase moze da sadrzi iskljucivo objekte samo te klase, a ne i izvedenih klasa

 • 10. 
  U sledecem kodu: public class MyVlacc { private int value; public void setValue(int i){ / kod  / } } Metod setValue dodeljuje vrednost promenljive i atributu value. Koji od sledecih delova koda se moze napisati u telu metode da bi se definisala ovakva metoda?
  • A. 

   Super(i);

  • B. 

   Value==i;

  • C. 

   Value=i;

  • D. 

   This.value=i;

 • 11. 
  Ukoliko u programu imamo klase Vozilo, PutnickoVozilo i TeretnoVozilo, koja je najverovatnija organizacija klasa?
  • A. 

   Sve tri klase su na istom nivou, bez dodatnog izvodjenja

  • B. 

   Klasa Vozilo je bazna klasa, a PutnickoVozilo i TeretnoVozilo su klase izvedene iz klase Vozilo

  • C. 

   Klasa PutnickoVozilo je izvedena iz klase Voizlo, a klasa TeretnoVozilo logicki ne pripada toj familiji klasa

  • D. 

   Klasa PutnickoVozilo je izvedena iz klase Vozilo, a klasa TeretnoVozilo je izvedena iz klase PutnickoVozilo

 • 12. 
  Oznaci sintaksno ispravna zaglavlja klase ( pretpostavlja se da sve nasledjene klase i interfejsi postoje):
  • A. 

   Public class MyClassSub extends MyClass1, MyClass2{}

  • B. 

   Public class MyClassSub extends MyClass implements MyInterface{}

  • C. 

   Public class MyClass{}

  • D. 

   Public class MyClassSub extends MyClass{}

 • 13. 
  Tekuca instanca klase, odnosno promenljiva klasnog tipa koja u trenutku poziva metode dobija vrednost reference na objekat za koji je metoda pozvana, u Javi se oznacava sa kljucnomreci:
  • A. 

   Static

  • B. 

   Instance

  • C. 

   Super

  • D. 

   New

  • E. 

   This

 • 14. 
  Date su definicije klase A i klase B u Javi? public class A public void say() {    System.out.print("Hello from an instance of the class A!"); } public class B extends A { public void say()   {       System.out.print("Hello from an instance of the class B!");    } } Sta ce biti ispisano na standardnom izlazu posle izvrsenja sledeceg koda u main metodi? A a = new B(); a.say();
  • A. 

   Hello from an instance of the class A!

  • B. 

   Programski kod u klasi B nece moci da se prevede, jer u klasi B ne moze postojati metoda sa istim nazivom i istim parametrima kao u klasi A

  • C. 

   Hello from an instance of the class B!

  • D. 

   Prevodjenje programskog koda nece biti moguce jer refernca tipa A ne moze ukazivati na objekat tipa B

 • 15. 
  Sta ce biti ispisano na standardnom izlazu nakon izvrsenja sledeceg koda? class A {     int i;     public void display()     {       System.out.println(i);      } } class B extends A {      int j;      public B( int i, int j){         this.i=i;         tihs.j=j;      }      public void display()     {         System.out.println(j);      } } class Test {      public static void main(String args[])      {          B obj2 = new B(1,2);          A r = obj2;          r.display();       } }
  • A. 

   Greska prilikom kompajliranja, objektu r klase A se dodeljuje objekat klase B

  • B. 

   Greska prilikom kompajliranja, klasa A nema definisan konstruktor

  • C. 

   1

  • D. 

   2

  • E. 

   Greska prilikom kompajliranja posto se pristupa atributu i klase A u konstruktoru klase B

 • 16. 
  Konkretna klasa koja implementira dati interfejs A, mora da:
  • A. 

   Nije neophodno eksplicitno deklarisati u zaglavlju klase da se implementira interfejs A

  • B. 

   eksplicitno deklarise u zaglavlju klase da implementira interfejs A kljucnom reci implements

  • C. 

   Eksplicitno deklarise u zaglavlju klase da implementira interfejs A kljucnom reci extends

  • D. 

   definise sve metode iz interfejsa A

  • E. 

   Definisemo deo metoda iz interfejsa A

 • 17. 
  Posmatra se sledeci kod. Sta ce biti ispisano na standardnom izlazu kao rezultat rada programa? final class Complex {      private final double re;      private final double im; } public String ispisi() {     return "( " +  re  + " +  "+ im + "i)";    } } class Main {    public static void main(String args[])    {         Complex c = new Complex(10, 15);         System.out.println(c);     } }
  • A. 

   Desice se greska tokom izvrsavanja programa (runtime error) posto je klasa definisana kao final

  • B. 

   [email protected] (8e2fb5 je hashcode objekta c)

  • C. 

   (10.0 + 15.0i)

  • D. 

   Dobice se greska u kompajliranju

 • 18. 
  Da li je dozvoljeno napisati sledeci kod u Javi: class Sabiranje {   void saberi(int a, int b)    {      System.out.println(a+b);     }    void saberi(int a, int b, int c)//change no of arguments i.e 3    {     System.out.println(a+b+c);    } }
  • A. 

   Dozvoljeno je, u pitanju je klasican primer preopterecenja (overload) metoda, posto metode imaju razlicite potpise

  • B. 

   Nije dozvoljeno, metode imaju isto ime i nije moguce odrediti koja se poziva

  • C. 

   Nije dozvoljeno, moraju se razlikovati i povratni tipovi metoda

  • D. 

   Nije dozvoljeno, posto nije naveden modifikator prisutupa, obazvezno je uz metode pisati public, protected ili private

 • 19. 
  Public class MyClass {   int i;   public MyClass(){/code/}   public MyClass(int i){/code}  //more code... } Kako se moze kreirati objekat ove klase?
  • A. 

   MyClass mc = new MyClass(i);

  • B. 

   Konstruktor mora da bude definisan kao public void MyClass();

  • C. 

   MyClass mc = new MyClass();

  • D. 

   MyClass mc = MyClass(i);

 • 20. 
  Sta od ponudjenih odgovora predstavlja ispravan konstruktor za klasu Radnik?
  • A. 

   Radnik (Radnik r) { }

  • B. 

   Radnik newRadnik() { }

  • C. 

   Static void Radnik() { }

  • D. 

   Radnik () { }

  • E. 

   Void Radnik () { }

 • 21. 
  Ako postoji  statican metod test unutar klase ispit, na koji nacin se taj metod poziva  u programu?
  • A. 

   Metod se poziva naredbom ispit.test{}, gde je ispit objekat nastao kao instanca klase ispit

  • B. 

   Metod se poziva naredbom test(ispit), gde je Ispit ime klase, a test ime metoda

  • C. 

   Metod se poziva naredbom Ispit.test(), bez potrebe da se prvo instancira objekat klase ispit

  • D. 

   Metod se poziva naredbom ispit(test), gde je ispit ime klase, a test ime modela

 • 22. 
  Sta se radi sa objektom koji vise nije potreban u programu?
  • A. 

   Automatski se uklanja u javi procedurom Garbage Collection

  • B. 

   Rucno se uklanja oslobadjenjem rezervisanog prostora

  • C. 

   Ne uklanja se, vec ce prilikom sledeceg restartovanja racunara sva memorija biti ociscena

 • 23. 
  Ako class Zivotinja {  } class Ljubimac extends Zivotinja {} public class Test {    public static void main(String[] args) {        Ljubimac lj = new Ljubimac();        Zivotinja z = new Zivotinja();        ubacen kod      } } KOje od sledecih komandi se mogu ubaciti na oznaceno mesto?
  • A. 

   Ljubimac a = new Zivotinja();

  • B. 

   Ljubimac a1 = z;

  • C. 

   Ljubimac a1 = lj;

  • D. 

   Zivotinja z1 = new Ljubimac();

  • E. 

   Zivotinja z2 = lj;

 • 24. 
  Sta ce na standardnom izlazu ispisati sledeci kod? class A {      private int i;      protected int j;      A() {           i=1;           j=2;      } } public class Test {       public static void main(String[] args) {             A a1 = new A();             B b1 = new A();            System.out.println(a1.equals(a2));       } }
  • A. 

   True

  • B. 

   Greska prilikom kompajliranja

  • C. 

   False

 • 25. 
  Koje od navedenih tvrdnji su tacne za apstraktne klase:
  • A. 

   Apstraktna klasa mora imati jednu ili vise apstraktnih metoda

  • B. 

   Apstraktna klasa moze biti definisana sa modifikatorom final u zaglavlju klase

  • C. 

   Apstraktna klasa moze sadrzati main metodu

  • D. 

   Apstraktna klasa moze imati satitcke metode

  • E. 

   Apstraktna klasa moze implementirati interfejs

Back to Top Back to top