Poziom Operacyjny - Ratownictwo Morskie

28 Questions | Attempts: 413
Share

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Ratownictwo Morskie - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Szczegóły dotyczące tworzenia i uaktualniania rozkładu alarmowego znaleźć można w następującym akcie prawnym:
  • A. 

   Międzynarodowej konwencji SOLAS

  • B. 

   Poradniku IAMSAR

  • C. 

   Międzynarodowym kodeksie środków ratunkowych LSA

 • 2. 
  Region SAR (Search and Rescue Region – SRR) to obszar:
  • A. 

   Odpowiedzialności za poszukiwanie i ratownictwo danego państwa

  • B. 

   Który nadzorowany jest przez najbliższą Brzegową Stację Ratowniczą

  • C. 

   Na którym prowadzona jest akcja poszukiwawczo-ratownicza

 • 3. 
  Jak często wg SOLAS powinny odbywać się ćwiczebne alarmy opuszczania statku ,na statku towarowym:
  • A. 

   Alarm pożarowy i opuszczania statku co najmniej raz w miesiącu, alarm innych zagrożeń nie rzadziej niż co dwa miesiące

  • B. 

   Alarm pożarowy i opuszczania statku co najmniej raz w miesiącu, alarm innych zagrożenie rzadziej niż co trzy miesiące

  • C. 

   Alarm pożarowy i opuszczania statku nie rzadziej niż co trzy miesiące, alarm innych zagrożenie rzadziej niż raz na pół roku

 • 4. 
  W jakich alarmach ćwiczebnych przeprowadzanych na statkach towarowych powinni brać udział pasażerowie:
  • A. 

   We wszystkich alarmach ćwiczebnych, stawiając się w miejscu zbiórki

  • B. 

   Tylko w alarmie ćwiczebnym opuszczania statku, stawiając się w miejscu zbiórki

  • C. 

   Udział pasażerów w alarmach ćwiczebnych nie jest wymagany

 • 5. 
  Radiopława EPIRB służy do powiadamiania o niebezpieczeństwie poprzez wykorzystanie :
  • A. 

   Systemu satelitarnego COSPAS - SARSAT

  • B. 

   Systemu satelitarnego INMARSAT

  • C. 

   Zarówno systemu satelitarnego COSPAS – SARSAT, jak i sytemu INMARSAT

 • 6. 
  Co oznacza następujący symbol:
  • A. 

   Transponder radarowy SART

  • B. 

   Radiopławę EPIRB

  • C. 

   Reflektor radarowy

 • 7. 
  Do jakiego rodzaju akcji „człowiek za burtą” nie jest zalecany zwrot Scharnova (manewr powrotu na kontrkurs):
  • A. 

   Akcji natychmiastowej – wypadek jest zauważony z mostka

  • B. 

   Akcji opóźnionej – wypadek został zauważony przez świadka, który przekazał informację na mostek

  • C. 

   Akcji zaginięcia człowieka – czas nieobecności członka załogi nie jest znany

 • 8. 
  Jaki wzór poszukiwania jest najbardziej efektywny, gdy mamy do czynienia z wypadnięciem człowieka za burtę (akcja natychmiastowa):
  • A. 

   Poszukiwanie trasami równoległymi

  • B. 

   Wzór powiększającego się kwadratu lub wzór poszukiwania sektorowego

  • C. 

   Skoordynowane poszukiwanie (samolot i statek) kursami kroczącymi

 • 9. 
  Jaka flaga Międzynarodowego kodu sygnałowego informuje o sytuacji „Człowiek za burtą”:
  • A. 

   Flaga „B”

  • B. 

   Flaga „O”

  • C. 

   Flaga „M”

 • 10. 
  Raporty sytuacyjne o przebiegu akcji SAR, przesyłane przez OSC do SMC, to :
  • A. 

   SITREP

  • B. 

   SARREP

  • C. 

   ON SCENE REP

 • 11. 
  Głównym zadaniem statkowych łodzi ratowniczych jest:
  • A. 

   Ewakuacja załogi ze statku podczas alarmu opuszczenia statku

  • B. 

   Podejmowanie rozbitków z wody lub zagrożonych statków, holowanie i grupowanie tratw ratunkowych

  • C. 

   Ograniczanie rozlewu olejowego poprzez holowanie zapór przeciwrozlewowych

 • 12. 
  Środków sygnalizacji pirotechnicznej na wyposażeniu łodzi ratunkowej powinno być nie mniej niż :
  • A. 

   6 flar ręcznych, 4 rakiety spadochronowe, 4 pławki dymne

  • B. 

   4 flary ręczne, 6 rakiet spadochronowych, 2 pławki dymne

  • C. 

   6 flar ręcznych,4 rakiety spadochronowe, 2 pławki dymne

 • 13. 
  Racja wody pitnej stanowiąca obowiązkowe wyposażenie tratwy ratunkowej to:
  • A. 

   1 litr na osobę

  • B. 

   1,5 litra na osobę

  • C. 

   2 litry na osobę

 • 14. 
  Pierwszą czynnością po wejściu na mieliznę jest:
  • A. 

   Ogłoszenie alarmu

  • B. 

   Poinformowanie sąsiednich statków

  • C. 

   Zatrzymanie SG

 • 15. 
  Co oznacza skrót OSC :
  • A. 

   On-ship coordinator

  • B. 

   On-scene coordinator

  • C. 

   Over-sea coordinator

 • 16. 
  Konstrukcja tratwy pneumatycznej powinna umożliwiać jej holowanie z pełnym obciążeniem, z prędkością minimum:
  • A. 

   3 węzłów

  • B. 

   4 węzłów

  • C. 

   Prędkość nie jest określona, gdyż zależy ona od warunków pogodowych

 • 17. 
  W jaki sposób należy podnosić z wody rozbitka z objawami hipotermii:
  • A. 

   W pozycji poziomej

  • B. 

   W pozycji pionowej

  • C. 

   W dowolny sposób

 • 18. 
  Zgodnie z Międzynarodowym kodeksem sygnałowym wywieszenie przedstawionych flag oznacza:
  • A. 

   You are running into danger

  • B. 

   I am in distress and require immediate assistance

  • C. 

   I am proceeding to your assistance

 • 19. 
  Jaki jest właściwy sposób postępowania z osobą z objawami łagodnej hipotermii:
  • A. 

   Szybkie podniesienie temperatury ciała poszkodowanego poprzez zastosowanie gorącej kąpieli i podawanie lekkiego napoju alkoholowego

  • B. 

   Stopniowe podnoszenie temperatury ciała poszkodowanego poprzez przyłożenie zewnętrznych, łagodnych źródeł ciepła do głowy, pleców, szyi i ud oraz podawanie ciepłych słodkich napojów

  • C. 

   Stopniowe podnoszenie temperatury ciała poszkodowanego poprzez rozcieranie i masowanie skóry

 • 20. 
  Kombinezony ratunkowe posiadające właściwości izolacyjne nie pozwalają na obniżenie temperatury ciała człowieka zanurzonego w wodzie o temperaturze ok. 00-2C o więcej niż 2C w ciągu:
  • A. 

   4 godzin

  • B. 

   5 godzin

  • C. 

   6 godzin

 • 21. 
  Która z poniższych konwencji przewiduje tworzenie regionalnych systemów SAR:
  • A. 

   Konwencja SAR

  • B. 

   Konwencja SOLAS

  • C. 

   Konwencja SALVAGE

 • 22. 
  Czego dotyczy Free Fall System:
  • A. 

   Metody wodowania tratw ratunkowych

  • B. 

   Metody wodowania łodzi ratunkowych

  • C. 

   Metody wodowania łodzi ratowniczych

 • 23. 
  Jaki wzór poszukiwań rozpoczynany jest z pozycji odniesienia (Datum):
  • A. 

   Wzór powiększającego się kwadratu

  • B. 

   Wzór poszukiwania trasami kroczącymi

  • C. 

   Wzór poszukiwania trasami równoległymi

 • 24. 
  Do kompetencji koordynatora na miejscu zdarzenia OSC należy:
  • A. 

   Podjęcie decyzji o zakończeniu akcji SAR

  • B. 

   Wdrażanie planu poszukiwania i jego modyfikowanie

  • C. 

   Zwolnienie statku z obowiązku kontynuowania poszukiwań

 • 25. 
  Effective clearing of the ship to:
  • A. 

   Zdolność efektywnego użycia instalacji wodnej w przypadku pożaru

  • B. 

   Zdolność efektywnego oddalenia się od statku łodzi ratunkowej typu free –fall, bez użycia jej napędu

  • C. 

   Zdolność natychmiastowego odejścia od burty łodzi ratowniczej

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.