Povijest 6.Razred

14 Questions | Total Attempts: 2156

SettingsSettingsSettings
Povijest 6.Razred - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Tko je osnovao islam?
  • A. 

   Mojsije

  • B. 

   Đingiz Kan

  • C. 

   Muhamed

  • D. 

   Herodot

 • 2. 
  Kako se zove sveta knjiga islama?
 • 3. 
  Od kada do kada su trajali križarski ratovi
 • 4. 
  Ukupno je bilo 4 križarske države.
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 5. 
  Kako su se zvali duhovno- viteški redovi?
  • A. 

   Teutonci

  • B. 

   Spahije

  • C. 

   Kmetovi

  • D. 

   Ivanovci

  • E. 

   Janjičari

  • F. 

   Templari

 • 6. 
  Tko je osnovao Zlatnu bulu?
 • 7. 
  Koja je od ovih građevina romanička?
  • A. 

   Kapela sv. Marije

  • B. 

   Crkva sv. Krševana

  • C. 

   Portal crkve sv. Marka

  • D. 

   Crkva sv Luke

 • 8. 
  Koja je od ovih građevina gotička?
  • A. 

   Crkva sv. Stošije

  • B. 

   Buvinine vratnice

  • C. 

   Splitska katedrala

  • D. 

   Radovanov portal

 • 9. 
  Humanizam je:
  • A. 

   Heretički pokret

  • B. 

   Književni i kulturni pokret

  • C. 

   Sportski pokret

  • D. 

   Trgovački pokret

 • 10. 
  Glavna sjedišta humanizma su:
  • A. 

   Venecija

  • B. 

   Firenca

  • C. 

   Rim

  • D. 

   Zadar

 • 11. 
  Kada je izumljen tisak?
  • A. 

   XI.st.

  • B. 

   XII.st.

  • C. 

   XV.st.

  • D. 

   X.st.

 • 12. 
  Renesansa je razdoblje u europskoj umjetnosti koje obuhvaća XII. st. i XIII.st?
  • A. 

   Točno

  • B. 

   Netočno

 • 13. 
  Autor Mona Lize je:
  • A. 

   Michelangelo

  • B. 

   Mozzart

  • C. 

   Leonardo da Vinci

  • D. 

   Gutenberg

 • 14. 
  I za kraj gdje se nalazi ljetnikovac Petra Sorkočevića?
  • A. 

   Pula

  • B. 

   Zadar

  • C. 

   Osijek

  • D. 

   Dubrovnik

Back to Top Back to top