Pripremni Test Iz Fizike - VII Razred

20 vpraanj | Attempts: 4762
Share

SettingsSettingsSettings
Pripremni Test Iz Fizike - VII Razred - Quiz

Pripremni test iz fizike za učenike 7. razreda. Rješavanjem ovog testa učenici se spremaju za testiranje na redovnoj nastavi iz  sljedećih nastavnih tema: Interakcija Struktura supstancije DA BI POČELI SA RJEŠVANJEM, UNESITE VAŠE IME I KLIKNITE TIPKU "Start"


Questions and Answers
 • 1. 
  Mjerna jedinica za masu tijela je:
 • 2. 
  Mjerna jedinica za silu je:
 • 3. 
  Mjerna jedinica za težinu tijela je:
 • 4. 
  Mjerne jedinice za gustinu i zapreminu tijela su:
  • A. 

   Kilogram po metru kubnom, kubni metar

  • B. 

   Kilogram kroz metar na kvadrat, metar na treću

  • C. 

   Kilogram po kubnom metru, metar kvadratni

 • 5. 
  Gravitacionu silu izražavamo u Njutnima (N)!
  • A. 

   TAČNO!

  • B. 

   NETAČNO!

 • 6. 
  Masa tijela je:
  • A. 

   Mjera interakcije između tijela

  • B. 

   Mjera inertnosti tijela

  • C. 

   Mjera zapremine tijela.

 • 7. 
  Ako je tijelo inertnije, onda možemo reći da ima:
  • A. 

   Veću masu

  • B. 

   Manju masu

 • 8. 
  Sila je fizička veličina potpuno određena:
  • A. 

   Intenzitetom i pravcem

  • B. 

   Intenzitetom i smjerom

  • C. 

   Intenzitetom, pravcem i smjerom

  • D. 

   Pravcem i smjerom

 • 9. 
  Mjera inertnosti tijela je:
  • A. 

   Zemljina teža

  • B. 

   Težina tijela

  • C. 

   Gustina tijela

  • D. 

   Masa tijela

 • 10. 
  Da li se brzina tijela mijenja kada se ono kreće po inerciji?
  • A. 

   Da!

  • B. 

   Ne!

 • 11. 
  Dječak je trčao, sapleo se i pao. Da li je pao naprijed ili nazad? Zašto?
 • 12. 
  Privlačne sile između molekula istovrsnih čestica nazivaju se:
  • A. 

   Sile adhezije

  • B. 

   Sile kohezije

  • C. 

   Nuklearne sile

 • 13. 
  Napisati kako glasi Prvi Njutnov zakon (zakon inercije)!
 • 14. 
  Težina tijela je:
 • 15. 
  Sila Zemljine teže je:
 • 16. 
  Tri osnovna agregatna stanja su:
 • 17. 
  Koja od sljedećih tvrdnji nije tačna:
  • A. 

   Molekuli formiraju atome

  • B. 

   Atomi formiraju molekule

  • C. 

   Elektroni se nalaze u atomskom omotaču

 • 18. 
  U kojem agregatnom stanju su međumolekulske sile najjače:
  • A. 

   Gasovitom

  • B. 

   Tečnom

  • C. 

   čvstom

 • 19. 
  Gravitaciono međudjelovanje je uvijek:
  • A. 

   Privlačno.

  • B. 

   Odbojno

 • 20. 
  Težina tijela na Zemlji iznosi 49,05 N. Njegova masa iznosi:
  • A. 

   49 kg

  • B. 

   5 kg

  • C. 

   4,5 kg

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.